fbpx

Tehnika

Seminar

Optimizacija zaliha u praksi

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 27.04.2021, 10:00-14:00 h
Mesto održavanja: Online
Količina:

PAŽNJA: Naučite na seminaru da analizirate zalihe uz pomoć jednostavnih modela. Eliminišite uzroke prekomernih zaliha uz pomoć saveta našeg predavača!

* za sva trgovinska i proizvodna preduzeća, kao i za sva preduzeća koja imaju zalihe i skladište

Imate zarobljen kapital ili zarobljen prostor u svom skladištu? Poznato Vam je koji su uzroci prekomernih zaliha? Kako da onemogućitie nastanak prekomernih zaliha? Kako koristite podatke dobijene nakon analize zaliha?

Seminar je namenjen svim preduzećima koja žele da unaprede i ovladaju metodama za uspešnu optimizaciju zaliha. Na seminaru ćete kroz konkretne primere iz prakse uz pojašnjenja našeg predavača doći do rešenja za optimizaciju zaliha. Biće izložene dokazane metode za optimizaciju zaliha koje su postigle izvanredne rezultate u svetu.

Nakon seminara ćete:

  • Naučiti kako da identifikujete koja rasipanja stvaraju zalihe
  • Naučiti kako da smanjite zalihe gotovih proizvoda, poluproizvoda i sirovina
  • Biti upoznati sa značajem i prednostima implementacije i korišćenja kanbana
  • Osloboditi zarobljeni kapital korišćenjem i adekvatnim korišćenjem i adekvatnim ABC ili XYZ analize i ispravnim tretiranjem različitih vrsta zaliha
  • Razmeniti iskustva sa kolegama iz struke i steći sertifikat kompanije Forum Media

TEME SEMINARA

Zalihe i Pull sistem

Problem prekomenih zaliha i njihov uticaj na poslovanje kompanije

Koji su razlozi nastanka zaliha i kako se sa njima boriti?

Specifičnosti Push i Pull sistema poslovanja

Kako težiti ka Just-in-time proizvodnji.

Kanban

Jedan od osnovnih stubova uspostavljanja proizvodnje bez zaliha

Kako je nastao i kako se razvijao ovaj Lean alat?

Koje vrste Kanbana postoje, kako se koriste u kompanijama i koji se rezultati mogu očekivati?

Primeri uspešne primene i dobijeni rezultati 

Nivelisanje proizvodnje

Prenošenje zahteva za proizvodnju tako da se proizvodni kapaciteti ravnomerno opterete i smanje međuprocesne zalihe

Koliko se analiziraju zalihe poluproizvoda, kako se smanjuju i kako postupati sa zalihama sirovina?

ABC/XYZ analiza

Specifičnosti analiza, koraci izvođenja i očekivani rezultati

Ukrštanje ABC i XYZ analize

Smernice za optimizaciju zaliha po dva kriterijuma dobijenim iz ABC/XYZ analize

Zatvaranje seminara: Diskusija o pređenim oblastima, pitanja, razmena iskustava polaznika i saveti predavača.

*Uz diskusiju i učenje kroz razmenu iskustava, ova obuka sadrži vežbei simulacije koje će pomoći da se razume suština i prepozna mogućnost primene stečenih znanja

*Sa primerima iz prakse i iskustvima kompanija u Srbiji i najuspešnijih kompanija u svetu

 

Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k, Beograd 11000


Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu priručnika „Obaveze i odgovornosti direktora“!

 

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

 

Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018