Tehnika

Seminar

Online seminar upravljanje zalihama u MS Excel-u

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Da li vršite detaljnu analizu zaliha i koje modele najčešće koristite? U kojoj meri upotrebljavate MS Excel u upravljanju zalihama? Koliko vremena je neophodno da se dobiju odgovarajuće i tačne informacije iz velikih baza? Kako da automatizujete najveći deo posla koji se svakodnevno izvršava pomoću funkcija i jednostavnih pravila za njihovo korišćenje? Kako optimizovati nivoe zaliha i koje kriterijume koristiti?

Ovladajte mogućnostima koje pruža MS Excel, prepoznajte mogućnost unapređenja brzine Vašeg rada i tačnost informacija koje dobijate u svakodnevnom poslovanju. Naučite da upravljate zalihama pomoću jednostavnih modela i oslobodite zarobljeni kapital koji se krije u zalihama. Na seminaru ćete kroz konkretne primere iz prakse uz pojašnjenja našeg predavača doći do rešenja za kvalitetno Upravljanje zalihama u MS Excel-u.

Nakon seminara ćete:

  • Naučiti kako da efikasno upravljate zalihama, ubrzate Vaš rad i smanjite gubitke koje donose prekomerne/nedovolje količine zaliha
  • Biti osposobljeni za samostalno korišćenje odgovarajućih funcija u MS Excel-u kako biste mogli da kreirate kvalitetnu bazu kojom možete manipulisati
  • Osloboditi zarobljeni kapital korišćenjem ABC/XYZ analize i adekvatnim tretiranjem različitih vrsta zaliha
  • Povećati brzinu generisanja i razmene informacija kako biste u što kraćem vremenskom intervalu odgovorili na zahteve sa kojima se susrećete
  • Razmeniti iskustva sa kolegama iz struke i steći sertifikat kompanije Forum Media

Seminar će u potpunosti biti usmeren na savladavanje opcija i mogućnosti koje pruža MS Excel za upravljanje zalihama kroz rad na realnim primerima odabranim iz poslovanja uspešnih firmi u Srbiji

Radi lakšeg snalaženja i kvalitetnijeg rada, preporučujemo Vam da seminar pohađate
na svom laptopu sa instaliranim MS Office-om (verzija 2007 ili novija)  Dva dana pre seminara ćete
putem elektronske pošte dobiti materijale koje ćete koristiti tokom trajanja seminara i koje zadržavate.

Seminar se izvodi kroz realne baze podataka i sve teme će biti obrađene kroz interaktivan rad svih učesnika u MS Excel-u.

1) Uvod: Prekomerne zalihe – jedan od sedam osnovnih gubitaka; Razlozi nastanka prekomernog/nedovoljnog nivoa zaliha; Uloga praćenja zaliha i pravila za kreiranje baze podataka kojom se može manipulisati; Funkcije u Excel-u koje unapređuju brzinu rada i kvalitet dobijenih informacija.

2) ABC analiza – model i funkcije koje se koriste pri izvođenju analize; Razmatranje dobijenih kategorija i smernice za postupanje sa svakom od njih u cilju optimizacije asortimana i nivoa zaliha.

3) Pivot – upotreba pivota za manipulaciju velikim brojem podataka; Dobijanje potrebnih informacija u “par koraka”; Prednosti pivota u praćenju, analizi i optimizaciji nivoa zaliha.

4) XYZ analiza – model i funkcije koje se koriste pri izvođenju analize; Diskusija o dobijenim rezultatima analize; Ukrštanje ABC i XYZ analize; Smernice za otimizaciju zaliha po dva kriterijuma dobijenim iz ABC/XYZ analize.

Zatvaranje seminara: Diskusija o pređenim oblastima, pitanja, razmena iskustava polaznika i saveti predavača

*Svi polaznici treba da slušaju seminar sa računara na kojem imaju instaliran MS Office-om (verzija 2007 ili novije). Dva dana pre seminara će putem elektronske pošte dobiti materijale koji će biti korišćeni tokom trajanja seminara i koje zadržavaju kao podsetnik na obrađene teme.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa priručnikom: 29.120,00 RSD + PDV ( 20% popusta na priručnik Obaveze i odgovornosti direktora)

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
    Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:      Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018