Tehnika

Seminar

Održavanjem do proizvodnje bez zastoja

7,800.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

 • Kako rešavate česte zastoje u radu zbog kvarova na mašinama?
 • Da li Vam se čini da služba održavanja stalno radi, a da rezultati nisu vidljivi?
 • Želite da umanjite troškove održavanja mašina?
 • Kako rešavate probleme sa starom opremom?
 • Uključili ste operatere na mašinama u održavanje mašina?

 

Ova obuka je namenjena svim tipovima proizvodnje i svim nivoima razvijenosti organizacije. Rešite problem čestih zastoja i niske produktivnosti. Ovladajte konceptom TPM-a (Total Productive Maintenance) koji predstavlja jedan od stubova uspešnih kompanija sadašnjice. Smanjite troškove održavanja, povećajte raspoloživost opreme, povećajte produktivnost, a sve to uz minimalna ulaganja. Naučite kako da prebacite fokus održavanja sa korektivnog na preventivno i kako da uključite operatere u proces održavanja. Na seminaru ćete kroz konkretne primere iz prakse uz pojašnjenja našeg predavača doći do rešenja za najbolje održavanje proizvodnih pogona.

 

Seminar će u potpunosti biti usmeren na mogućnosti praktične primene Totalnog produktivnog održavanja (TPM) u kompanijama u Srbiji. Kako bi se ceo koncept TPM-a što bolje razumeo, struktura seminara obuhvata primere iz prakse i edukativne radionice.

 

Nakon seminara ćete:

 • Naučiti kako da kreirate sistem održavanja Vaše opreme tako da zastoje smanjite na minimum
 • Naučiti kako da smanjite troškove održavanja i povećate pouzdanost opreme
 • Naučiti kako da pratite ukupnu efektivnost opreme i kako da identifikujete prostor za unapređenje
 • Naučiti kako da povećate produktivnosti opreme povećanjem raspoloživosti
 • Biti osposobljeni da uključite operatere u autonomno održavanje
 • Motivišete zaposlene i obučite ih kako da svako preuzme svoju ulogu u implementaciji TPM-a kako bi se postigli najbolji rezultati
 • Razmeniti iskustva sa kolegama iz struke i steći sertifikat kompanije Forum Media

 

Rešite problem čestih zastoja i niske produktivnosti – prijavite se odmah!

Seminar se izvodi obogaćen primerima iz prakse, iskustvima kako kompanija u Srbiji tako i najuspešnijih kompanija u svetu.

 

 • Lean i Totalno produktivno održavanje (TPM): Šta je lean proizvodnja; Kako postići proizvodnju bez rasipanja; Uloga TPM-a u lean proizvodnji; Benefiti primene TPM koncepta i očekivani rezultati…
 • Koraci implementacije TPM-a – Na koji način kreirati sistem održavanja opreme koji je stabilan i održiv; Koje korake slediti pri implementaciji; Koje vrste održavanja obuhvata TPM; 16 vrsta gubitaka; Šta je OEE (Overall equipment effectiveness) i kako ga pratiti…
 • Pilari TPM-a – Šta je Kobetsu Kaizen i čemu je namenjen; Kako uspostaviti autonomno održavanje; Značaj postojanja standarda autonomnog održavanja; Koje vrste planskog održavanja postoje; Kategorizacija mašina i njena uloga u planskom održavanju…
 • Motivacija i edukacija zaposlenih – Uloga službe održavanja i operatera u aktivnostima održavnja; Kako edukovati zaposlene da pravilno izvode aktivnosti održavanja opreme; Kako motivisati zaposlene da održavaju zahtevani nivo održavanja opreme…
 • Zatvaranje seminara: Diskusija o pređenim oblastima, pitanja, razmena iskustava polaznika i saveti predavača.

 

*Uz diskusiju i učenje kroz razmenu iskustava, ova obuka sadrži edukativne igre i simulacije koje će pomoći da se razume suština i prepozna mogućnost primene stečenih znanja.

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku „Obaveze i odgovornosti direktora”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018