Tehnika

Seminar

Novi Zakon o planiranju i izgradnji

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji stupio na pravnu snagu 3.maja 2019. godine!

 

*Dana 25.04.2019. usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji i objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 31/19.

Osnovni razlog za najnovije izmene Zakona o planiranju i izgradnji je stvaranje zakonskog osnova za efikasniju realizaciju projekata u oblasti niskogradnje, odnosno za  realizaciju  projekata  izgradnje  saobraćajne  infrastrukture  i druge  infrastrukturne projekte. Na  osnovu  dosadašnjeg  iskustva  u  realizaciji  ovih  projekata,  došlo  se  do zaključka  da  u  procesu  realizacije  projekata  veliki deo  vremena  oduzima  rešavanje imovinsko-pravnih  odnosa  pre  izdavanja  građevinske  dozvole, kao  i  da  zbog  toga  radovi često  kasne  sa  realizacijom. Novim pravnim institutima, ubrzava se početak  izgradnje  ovih  objekata,  jer je omogućeno  brže  pribavljanje građevinske  dozvole.

Izmenama zakona propisana je reorganizacija Inženjerske komore Srbije, kao i produženje roka za izradu starih planskih dokumenata (usvojeni pre 1.1.1993. godine), odnosno do 3. maja 2021. godine.

Na jednodnevnom seminaru bice predstavljeni novi pravni instituti iz 2019. godine, kao i izmene Zakona iz 2018. godine.

 

Ovaj seminar kroz interaktivnost sa predavačem Vam omogućava jasne informacije i rešenja:

 • Koje su to ključne novine u novom Zakonu o planiranju i izgradnji koje ne smete da zaboravite
 • E prostor
 • Licence za pravna lica i licence za arhitekte, inženjere i prostorne planere
 • Koje su najčešće nedoumice i problemi Vaših kolega od početka primene Zakona

 

 Predmet projekta E prostor je uvođenje sistema elektronske razmene podataka između imalaca   javnih ovlašćenja, u postupku pripreme planskih dokumenata, koji ce se ubuduce raditi isključivo   u digitalnom obliku, na ažurnim podlogama.  E prostor će omogućiti da se podaci iz katastra nepokretnosti digitalizuju, ažuriraju i biće omogućeno brža, lakša   i  efikasnija obrada podataka. Projekat E prostor, predstavlja deo projekta E uprave kojim se uvodi postupak   objedinjene procedure u postupku izrade planskih dokumenata. E prostor omogućava kvalitetnije učešće građana,   kao i kvalitetnije arhiviranje planske dokumentacije. Projekat E prostor predstavlja reformu u sistemu javne   evidencije o nepokretnostima, kao i načinu i postupku izrade planskih dokumenata.

SEMINAR JE NAMENJEN:

Inženjerima u građevinskoj industriji, prostornim planerima, direktorima građevinskih preduzeća, investitorima, licima odgovornim za izgradnju, rekonstrukciju ili izvođačke radove.

TEME SEMINARA

1.Ključne novine shodno izmenama opštih odredaba Zakona o planiranju i izgradnji

1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji objavljen u “Sl. glasnik RS”, br. 31/2019”!

2.Uslovi i način planiranja i uređenja prostora shodno izmenama i dopunama Zakona

 1. Prostorno i urbanističko planiranje
 2. E prostor
 3. Licenciranje
 4. Uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnje objekata – urbana komasacija

3.Izgradnja objekata – najčešće nedoumice i problemi  prilikom primene Zakona u praksi

 1. Posebni slučajevi izgradnje objekata bez građevinske dozvole (čl 144. i 145.)

4.Nadzor nad primenama odredbi Zakona shodno izmenama i dopunama

Zira Hotel

Ruzveltova 35,
Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Obaveze i odgovornosti direktora”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018