Tehnika

Seminar

Nova zakonska regulativa u oblasti energetike: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Republika Srbija kao član Evropske energetske zajednice čini napore da uspostavi pravni i institucionalni okvir u cilju prilagođavanja i usklađivanja sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti energetike. Reforma energetskog sektora ima neposredan i značajan uticaj na opšti privredni razvoj, stanje i mogućnosti investicione aktivnosti, podizanje kvaliteta i stvaranje tržišne ekonomije, osposobljene da se uključi u jedinstveno tržište Evropske unije i druge međunarodne tržišne tokove. Osim toga, nakon petogodišnje primene Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, u praksi je uočena jasna potreba za izmenom i dopunom pojedinih normi, kako bi se na što bolji i efikasniji način dostigli ciljevi koji su se želeli postići njegovim prvim usvajanjem. Uzevši u obzir sve specifičnosti raznih vrsta mineralnih sirovina i geoloških resursa, novi propis jasno određuje uslove pod kojima se isti mogu koristiti uz poštovanje zaštite javnog interesa i potrebe privlačenja investicionih ulaganja privrednih subjekta u predmetnim oblastima.

20.aprila 2021. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je dva krovna zakona iz oblasti energetike i rudarstva: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima:

 • Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o energetici obezbediće se sigurnost isporuke i snabdevanje energijom i energentima Srbije, a uvodi se i novi učesnik na tržištu prirodnog gasa, za snabdevanjem prirodnim gasom na veliko. Izmene i dopune Zakona o energetici omogućiće stvaranje pravnog osnova za donošenje Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana (eng. National Energy and Climate Plan – NECP) i dodatno uređuju i proširuju ovlašćenja Agencije za energetiku RS. Usvajanjem ovog zakona, i kupci toplotne energije imaće pravo na status energetski ugroženog kupca i umanjenje računa ukoliko ispune propisane kriterijume, kao što već imaju kupci električne energije i prirodnog gasa. U postupanju Ministarstva uvodi se elektronsko poslovanje (e-energetika), što će omogućiti jednostavnije procedure i brže izdavanje dozvola i saglasnosti.
 • Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima stvaraju se uslovi za efikasnije upravljanje mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije, odnosno povećanje učešća rudarskog sektora u BDP-u. Glavni cilj donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima jeste da stvori uslove za efikasnije i održivo upravljanje mineralnim i drugim geološkim resursima, kao i povećanje investicija u geološka istraživanja i rudarstvo. Vrednost potvrđenih mineralnih rezervi u Srbiji iznosi oko 200 milijardi dolara i jedan od ciljeva je da se efikasnijim korišćenjem rudnog bogarstva poveća učešće rudarskog sektora u BDP-u sa sadašnjih 1,9 odsto na 4-5 odsto u narednih pet godina. Izmenama zakona proširuju se nadležnosti Geološkog zavoda Srbije, i omogućava, prvi put, osnivanje komore rudarskih i geoloških inženjera Srbije. Novi propis stvara i zakonsku osnovu za uvođenje elektronskog poslovanja u oblasti rudarstva i geologije (e-rudarstvo), čime se procedura izdavanja odobrenja pojednostavljuje se i skraćuje sa sadašnjih 150, na u proseku 15 do 20 dana.

 

Online seminar je namenjen svim preduzećima koja žele odmah da saznaju nova rešenja u očekivanoj zakonskoj regulativi, od istaknutog stručnjaka iz prakse

Nakon seminara znaćete:

 • Kako da tumačite nove odredbe usvojenih Zakona
 • Kako da integrišete poslovanje sa domaćim i inostranim kompanijama i institucijama
 • Kako da dobijete licencu za energetski objekat i kako da skladištite električnu energiju
 • Kako da investirate u geološka istraživanja i rudarstvo
 • Kako da efikasno dođete do odobrenja za geološka istraživanja i eksploataciju
 • Koji su mehanizmi za sprečavanje nelegalnih eksploatacija
 • Koja su ovlašćenja Agencije za energetiku RS i Geološkog zavoda Srbije
 • Kako rade kolege iz struke i steći ćete sertifikat kompanije Forum Media o pohađanju seminara

 

KOME JE ONLINE SEMINAR NAMENJEN:

Online seminar je namenjen investitorima i donosiocima odluka u javnim, javno-komunalnih preduzećima i kompanijama iz sektora energetike i rudarstva; menadžerima, istraživačima i projektantima u sektoru elektroenergetike, termoenergetike, rudarstva i geologije; proizvođačima, distributerima i trgovcima električne energije, toplotne energije, prirodnog gasa i drugih energenata; predstavnicima lokalnih samouprava i administrativnim radnicima u službama za izdavanje energetskih dozvola, odobrenja, rešenja i licenci; odnosno svima koji žele da aktivno učestvuju u energetici, rudarstvu i geologiji Republike Srbije.

Važno: Online seminar pratite uživo putem sopstvenog računara / tableta / pametnog telefona, tako da ne morate napuštati radno mesto ili dom. Omogućena je neprekidna interakcija i postavljanje pitanja (uključivanjem u uživo prenos ili pismeno. Nije potrebna dodatna instalacija.

 

TEME ONLINE SEMINARA:

 • Novi izrazi i njihova značenja; Strategija razvoja energetike kao osnovni akt kojim se utvrđuje energetska politika; Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan;
 • Sigurnost snabdevanja; Namešavanje biotečnosti sa gorivima naftnog porekla;
 • Skladištenje električne energije;
 • Elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje energetske dozvole;
 • Napredni merni sistemi; Nova motorna goriva – utečnjeni prirodni gas i vodonik;
 • Trgovina gasom za snabdevanje na veliko – novi učesnik na tržištu prirodnog gasa;
 • Licenca za energetski objekat po osnovu upotrebne dozvole ili rešenje o ozakonjenju;
 • Ovlašćenja Agencije za energetiku Republike Srbije, po službenoj dužnosti;
 • Mrežna pravila i mrežni kodovi za elektroenergetsku infrastrukturu;
 • Nominacije operatora tržišta električne energije; Organizovano tržište električne energije sa susednim tržištima;
 • Pravila o radu distributivnog i prenosnog sistema električne energije;
 • Garantovano i rezervno snabdevanje;
 • Neovlašćena potrošnja, isključenje i obustava isporuke električne energije;
 • Izuzeće na zahtev stranke i po službenoj dužnosti; Držanje operativnih rezervi;
 • Obaveze korisnika opreme pod pritiskom u cilju povećanja nivoa sigurnosti;
 • Obaveze jedinica lokalne samouprave u vezi izdavanja licenci.

 

Pojašnjenja najvažnijih novih odredbi usvojenih zakona

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima

 • Strateški značaj mineralnih resursa, odnosno mineralnih sirovina;
 • Javni interes geoloških istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina;
 • Geološka istraživanja i eksploatacija urana, nikla i kobalta;
 • Vrednost iskopanih mineralnih sirovina i drugih resursa, bez potrebnih odobrenja;
 • Skraćene procedure za izdavanje odobrenja za geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa;
 • Uvođenje e-geologije i rudarstva;
 • Nadležnosti Geološkog zavoda Srbije za kapitalne objekte od interesa za RS;
 • Bilans mineralnih resursa i rezervi;
 • Bilans resursa i rezervi podzemnih voda i geotermalnih izvora;

 

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja i sertifikat o pohađanju seminara.
Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da ih zameni kolega, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018