Menadžment i administracija

Seminar

NAJZNAČAJNIJE IZMENE U KATASTRU NEPOKRETNOSTI I OZAKONJENJU

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 15.07.2020, 10:00-14:00 h
Mesto održavanja: Online
Količina:

NAJZNAČAJNIJE IZMENE U KATASTRU NEPOKRETNOSTI I OZAKONJENJU

– problemi u praksi i dileme u sprovođenju konverzije bez naknade –

 

Na našem online interaktivnom seminaru predavači su načelnici iz Republičkog geodetskog zavoda i moći ćete da se posavetujete i postavljate pitanja u vezi sa:

IZMENAMA SISTEMA UPISA U KATASTAR

 • Izmena zakonskog okvira za postupak upisa u katastar nepokretnosti;
 • Protivnost prinudnim propisima kao smetnja za upis;
 • Predbeležba prava svojine na objektu u izgradnji i upis hipoteke;
 • Prenos hipoteke upisane na objektu u izgradnji na objekat koji je upisan po upotrebnoj dozvoli;
 • Zabeležba u slučaju da je raspolaganje u ispravi za upis očigledno protivno prinudnim propisima;
 • Načelo oficijelnosti i njegov uticaj na postojeća zakonska rešenja;
 • Načelo prvenstva i izuzeci;
 • Upis zajedničke svojine supružnika;
 • Pojam držaoca u katastru nepokretnosti i posledice upisa držaoca;
 • Prenos hipoteke na građevinsko zemljište usled uspostavljanja jedinstva nepokretnosti;
 • Izuzetak od bezuslovnosti izjave o dozvoli upisa (clausula intabulandi);
 • Mogućnost izmene upisanih elemenata hipoteke (ranija praksa i stavovi nakon mišljenja Ministarstva finansija);
 • Forma „brisovne dozvole“.

 

ZAKONOM O OZAKONJENJU

 • Dejstva zabeležbe zabrane otuđenja po Zakonu o ozakonjenju;
 • Potvrda o vidljivosti objekta na satelitskom snimku;
 • Dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu;
 • Tehnička dokumentacija potrebna za ozakonjenje;
 • Mišljenja i stavovi ministarstva.

 

ZAKONOM O PLANIRANJU I IZGRADNJI

 • Problemi u primeni odredaba članova 102-106 i upis prava svojine usled konverzije.

 

Na online seminaru ćete:

 • Usvojiti nova znanja i iskustva u vezi sa primenom navedenih propisa
 • Upoznati se sa najčešćim problemima u praksi i načinom prevazilaženja istih
 • Kroz pitanja upućena predavačima dobiti odgovore na konkretne probleme sa kojima se susrećete u radu
 • Upoznati kolege iz struke, diskutovati o potencijalnim rešenjima i ostvariti nove poslovne kontakte
 • Steći sertifikat o pohađanju obuke

TEME ONLINE SEMINARA:

 • IZMENE SISTEMA UPISA U KATASTAR: (Smetnje za upis, Predbeležbe, Upis i prenos hipoteke, Zabeležba, Načelo oficijelnosti i načelo prvenstva i izuzeci, Upis zajedničke svojine supružnika, Posledice upisa držaoca, Izuzetak od bezuslovnosti izjave o dozvoli upisa, Izmene upisanih elemenata hipoteke, Forma „brisovne dozvole itd.)
 • ZAKON O OZAKONJENJU: (Dejstva zabeležbe zabrane otuđenja, Potvrda o vidljivosti objekta na satelitskom snimku, Dokaz o pravu na zemljištu ili objektu, Tehnička dokumentacija, Mišljenja i stavovi ministarstva itd.)
 • ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI (Problemi u primeni odredaba članova 102-106 i upis prava svojine usled konverzije)

 

ONLINE SEMINAR JE NAMENJEN:

Zaposlenima u privredi, u jedinicama lokalne samouprave i javnim preduzećima, zaposlenima u državnim organima, advokatima i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja i sertifikat o pohađanju seminara.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanaja, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre online seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na online seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018