Tehnika

Seminar

Menadžment ključnih kupaca

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Koliko Vas koštaju greške u organizaciji prodaje?
Šta trenutno nudimo ključnim kupcima i znamo li šta im treba?!
Kako izgleda dobar plan za rad sa ključnim kupcem?

 

Važni kupci su sve jači i zahtevniji, čemu se treba prilagoditi! Promišljeno približavanje najvažnijim kupcima razvija poverenje i poslovne rezultate. Istovremeno se štitimo od sve opasnije konkurencije. Na kraju, ne manje važno, neophodno je razviti i primeren tretman ostalih kupaca. 

Seminar je posvećen najvažnijem resursu kompanije

Na seminaru ćete naučiti:
 • Zašto je pogrešno sve kupce tretirati na isti način
 • Kriterijume za selekciju ključnih kupaca
 • Kako pomoći ključnim kupcima da implementiraju vodeće konkurentske strategije od njihovog interesa poput: strategija menadžmenta lanca snabdevanja (supply chain management), menadžmenta kategorije proizvoda (category managenment) i unapređenja ukupnog iskustva saradnje (experiencial economy)
 • Kako razviti primeren plan za razvoj poverenja i posla sa kupcem
 • Kako na platformi menadžmenta ključnih kupaca implementirati druge aktuelne strategije
 • Kakav profil zaposlenog odgovara poziciji menadžera ključnog kupca i šta čini dobar terenski rad za izvrstan kvalitet servisa
 • Šta je aktuelno primerena koncepcija rada sa ˝drugim˝, manjim kupcima

 

Teme seminara:

 

 • Česte greške u organizaciji prodaje i rada na terenu
 • Argumenti za primenu strategije menadžementa ključnih kupaca
 • Pametan odabir ključnih kupaca!
 • Šta trenutno nudimo ključnim kupcima i znamo li šta im treba?!
 • Kakva nam treba strategija menadžmenta ključnih kupaca?
 • Kako pomoći ključnim kupcima da implementiraju vodeće konkurentske strategije od njihovog interesa poput: strategija menadžmenta lanca snabdevanja (supply chain management), menadžmenta kategorije proizvoda (category managenment) i unapređenja ukupnog iskustva saradnje (experiencial economy)
 • Kako izgleda dobar plan za rad sa ključnim kupcem?
 • Šta čini dobar terenski rad sa ključnim kupcima ?
 • Supervizija rada sa ključnim kupcima i razvoj posla
 • Kako pomoći ključnim kupcima da primene category management (menadžmenta kategorije proizvoda) ?
 • Druge partnerske strategije nastupa na tržištu (kreiranje ponude, shopper marketing, razvoj iskustva)
 • Poželjan profil menadžera ključnog kupca – selekcija i razvoj zaposlenog
 • Zašto su važni i kako raditi sa ˝manje važnim kupcima˝?!

 

Progres se ne dešava sam po sebi – neophodan je menadžment!

Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k,
Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa Kontrolnom mapom: 29.120,00 RSD + PDV ( 20% popusta kontrolnu mapu Rizik i odgovornost kod trgovinskih ugovora)

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara i posluženje.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije drugačije ugovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018