Tehnika

Seminar

Konverzija građevinskog zemljišta

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Konverzija građevinskog zemljišta

Zakonom o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu (“Službeni glasnik RS” broj 64/15) su uređeni pravo i uslovi za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu za lica, nosioce prava korišćenja na izgrađenom i neizgrađenom građevinskom zemljištu, na kome je kao titular prava svojine upisana Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, mogućnost zasnivanja zakupa na građevinskom zemljištu, kao i druga pitanja kojima se uređuju odnosi nastali pretvaranjem prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu.

Za upis prava svojine, kada je reč o konverziji građevinskog zemljišta bez naknade, nadležan je Republički geodetski zavod (RGZ), dok su za konverziju uz naknadu nadležni opštinski organi za imovinskopravne poslove.

 Na seminaru ćete naučiti:

 • Kako je uz naknadu Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu regulisao mogućnosti zasnivanja zakupa na građevinskom zemljištu
 • Umanjenje naknade za konverziju i pravni tretman zastrtih i nezastrtih površina
 • Različite nadležnosti za upis prava svojine kod konverzije građevinskog zemljišta sa naknadom i bez naknade
 • Zakonski tretman zemljišta koje je u postupku restitucije – slučaj obeštećenja
 • Iskustva u primeni Zakona i postojeće nedoumice u vezi sa primenom, kao i odgovore na Vaša pitanja i nedoumice u interaktivnoj diskusiji sa predavačima

TEME SEMINARA:

 1. Uvodni deo
 2. Pojam konverzije
 3. Kriterijum za konverziju uz naknadu
 4. Pravni sledbenik u statusnom smislu
 5. Naknada za konverziju i umanjenje naknade – pojam zastrtih i nezastrtih površina
 6. Zemljište koje je u postupku restitucije slučaj obeštećenja
 7. „Pravni vakuum“
 8. Zakup

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Vlasnicima objekata, direktorima, vlasnicima malih i srednjih preduzeća, pravnicima, zaposlenima u građevinskoj delatnosti, kao i svima onima koji imaju dodatna pitanja u vezi konverzije zemljišta.

Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k, Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018