Tehnika

Seminar

KAKO TUMAČITI NOVU ZAKONSKU REGULATIVU: Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije i Zakon o obnovljivim izvorima energije

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Predavač:
Usvojeni su zakoni iz oblasti oblasti energetske efikasnosti, racionalne upotrebe energije i obnovljivih izvora energije

 

Zakonom o efikasnom korišćenju energije iz 2013. godine prvi put je u pravnom sistemu Republike Srbije regulisana oblast energetske efikasnosti i efikasnog korišćenja energije, definisani su mehanizmi za sprovođenje politike energetske efikasnosti kao strateškog opredeljenja Republike Srbije. Tokom osam godina primene zakona, doneta su tri akciona plana za energetsku efikasnost Republike Srbije (četvrti je u izradi) i preko 35 podzakonskih akata neophodnih za sprovođenje zakona. Međutim, u ovom periodu uočena je potreba da se neke odredbe unaprede, a pojedini instituti postave na sasvim drugačiji način.

Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije treba da reši problem nedovoljnog povećanja udela obnovljivih izvora energije uklanjajući glavne uzroke koji sprečavaju njihov rast, ali i da postigne druge ciljeve u ovoj oblasti. Identifikovano je nekoliko glavnih uzroka koji su doveli do odstupanja od planiranog povećanja udela obnovljivih izvora energije. Očekivana izgradnja hidroelektrana ukupne instalisane snage 250 MW bez podsticajnih mera nije ostvarena. Isto se odnosi na elektrane na biomasu za koje je prognozirano da će se 100 MW elektrana te vrste izgraditi.

20.04.2021.godine Narodna skupština RS usvojila je dva zakona koji uređuju oblast energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije: Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije i Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije:

Najveća novina Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije je početak masovnijeg subvencionisanja građanada zamene fasadnu stolariju, ugrade izolaciju na fasadama, krovovima i drugim elementima netransparetnih pregrada zgrada, kao i da zamene aktivne sisteme za očuvanje termičkog komfora (peći i kotlove) uređajima koji su efikasniji i koriste energente koji manje zagađuju životnu sredinu. Zbog svih ovih aktivnosti u junu se očekuje osnivanje Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti. Subvencije će iznositi 25 %, koliko će finansirati i jedinice lokalne samouprave, dok će ostatak morati da obezbede građani. Zakon uvodi i regulativu za eko-dizajn, tačnije oznake za energetske razrede za uređaje za domaćinstvo.

Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije, treba da bude pokretač velikih investicija u gradnju solarnih elektrana i vetroparkova čime će se ubrzati dekarbonizacija energetskog sektora Srbije i povećati udeo obnovljivih izvora u potrošnji energije. Interesovanje investitora je već sada veliko, kako za investicije u vetar, tako i za solarnu energiju. Propis uvodi aukcije za dodelu premija za gradnju elektrana na energiju vetra i Sunca, stvara uslove za razvoj tržišta obnovljivih izvora energije i daje mogućnost građanima i firmama da proizvode električnu energiju za sopstvenu potrošnju i postanu kupci-proizvođači (prozjumeri). Zakon uvodi i mogućnost da država raspiše tender za izbor strateškog partnera sa kojim bi investirala u zelenu energiju, ali i zadržava i neka stara rešenja, kao što je subvencionisanje elektrana manjeg kapaciteta (malih hidroelektrana snage manje od 500 kW i elektrane na vetar snage manje od 3 MW). Ipak, ovim propisom se uvodi zabrana izgradnje hidroelektrana bilo kog tipa i snage u zaštićenim područjima. Usvajanjem i primenom Zakona obezbediće se zaštita životne sredine, borba protiv klimatskih promena, smanjenje troškova za građane, energetska tranzicija, kao i pojednostavljenje i ubrzanje procedura.

 

KOME JE ONLINE SEMINAR NAMENJEN:

Online seminar je namenjen investitorima i donosiocima odluka u javnim, javno-komunalnih preduzećima i kompanijama iz sektora energetike, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije; menadžerima,istraživačima i projektantima u sektoru EE i OIE; proizvođačima, distributerima i trgovcima električne i toplotne energije, izolacionih materijala, fasadne stolarije, energetski efikasne opreme i opreme za iskoriščenje OIE; odnosno svima koji žele da aktivno učestvuju u podizanju energetske efikasnosti i povećanju udela obnovljivih izvora energije u energetskom miksu Republike Srbije.

Važno: Online seminar pratite uživo putem sopstvenog računara / tableta / pametnog telefona, tako da ne morate napuštati radno mesto ili dom.Omogućena je neprekidna interakcija i postavljanje pitanja (uključivanjem u uživo prenos ili pismeno. Nije potrebna dodatna instalacija.

TEME SEMINARA

Pojašnjenja najvažnijih novih odredbi usvojenih zakona

Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije

 • Strategija razvoja energetike kao osnovni akt kojim se utvrđuje energetska politika
 • Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan
 • Metodologija za proračun uštede, konverzioni faktori za preračunavanje primarne i finalne energije
 • Uloga Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije
 • Pojam Stepen dana
 • Digitalizacija izveštavanja o sprovedenim merama energetske efikasnosti
 • Baze podataka: MVP, SEMIS i ISEM
 • Budžetski fond za energetsku efikasnost i Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti
 • Sistem energetskog menadžmenta
 • Energetski pregledi, Energetski savetnici i licence
 • Energetska sertifikacija zgrada
 • Obavezna energetska sanacija u zgradama centralne vlasti
 • Kontrola sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju zgrada
 • Energetska efikasnost i javno-privatno partnerstvo;
 • Ugovor o efikasnoj isporuci energije
 • Merenje i naplata stvarno utrošene energije
 • Izveštaj o termotehničkim ispitivanjima kao uslov za dobijanje upotrebne dozvole
 • Energetska efikasnost u postupku javnih nabavki;
 • Ušteda energije u drumskom saobraćaju
 • Eko-dizajna i označavanje energetske efikasnosti proizvoda
 • Podsticaji za mikro, malu i visokoefikanu kogeneraciju

 

Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije

 • Dekarbonizacija;
 • OIE u sektoru energetike;
 • OIE u sektoru grejanja, hlađenja i klimatizacije;
 • OIE u sektoru transporta;
 • Proizvođači i kupci (prozjumeri);
 • Proračun udela obnovljivih izvora energije i izveštavanje;
 • Vrste elektrana iz OIE i zabrana izgradnje u zaštićenim područjima;
 • Podsticaji za proizvodnju energije iz OIE;
 • Tržišna premija i postupak aukcije za dodelu tržišne premije;
 • Fid-in tarifa i metodologija za njeno određivanje;
 • Kriterijumi održivosti, inovacione tehnologije i novi obnovljivi izvori energije;
 • Kaznene odredbe, privredni prestupi i prekršaji.

 

Nakon seminara znaćete:

 • Kako da tumačite odredbe usvojenih Zakona
 • Kako se koriste energetske baze podataka: MVP, SEMIS i ISEM
 • Kako funkcioniše sistem energetskog menadžmenta u industriji, zgradarsvu, JLS i transportu
 • Kako iskoristiti javno-privatno partnerstvo za povećanje energetske efikasnosti;
 • Kako dati doprinos dekarbonizaciji u RS
 • Kako koristiti OIE u elektroenergetici, termoenergetici i transportu
 • Kako postati i proizvođač i kupac (prozujemer)
 • Šta je tržišna premija i kako sprovesti postupak aukcije za dodelu tržišne premije

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja i sertifikat o pohađanju seminara.
Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da ih zameni kolega, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018