Tehnika

Seminar

Uticaj vanrednih okolnosti na sprovođenje ugovora koji se tiču nepokretnosti

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

 

Na koji način vanredno stanje utiče na odredbe ugovora?

 

Šta se preporučuje za ugovore koji se zaključuju u toku trajanja vanrednog stanja? Šta predviđaju nove odredbe o licencama u vezi sa izradom tehničke dokumentacije i izvođenjem radova? Kako izmene utiču na Vaš rad? Obratite pažnju jer:

 • Ugovori o izvođenju radova podrazumevaju i adaptaciju i rekonstruciju, kao i izvođenje radova na postojećem objektu
 • Ugovori o izvođenju radova treba da sadrže odredbe koje pravilno štite i investitora, izvođača radova i podizvođače radova
 • Sadržina ugovora o zakupu nepokretnosti reguliše značajno veći broj prava i obaveza strana, nego što je to predviđeno Zakonom o obligacionim odnosima
 • Ugovor investitora i finansijera je relativno nov pravni institut i pitanje je kako da jedno lice finansira izvođenje radova na objektu u svojini drugog lica, a da su njegova prava zaštićena u skladu sa zakonom

Online seminar smo prilagodili novonastaloj situaciji i posebno uključili temu sprovođenja gore navedenih ugovora u vanrednom stanju!

 Na seminaru ćete naučiti:

 • Ugovor o izvođenju radova (građenju) pojam i pravni okvir
 • Koje su odredbe Ugovora o izvođenju radova (građenju) obavezno preporučuju
 • Poseban osvrt na to kako ugovoriti cene radova, garantne rokove i osiguranje izvođača
 • Licence za izradu tehničke dokumentacije sa najnovijim izmenama Zakona o planiranju i izgradnji (i relevantnim podzakonskim aktima)
 • Licence za izvođenje radova sa najnovijim izmenama Zakona o planiranju i izgradnji (i relevantnim podzakonskim aktima)
 • Ugovor o zakupu, pojam i pravni okvir
 • Da li zaključenje ugovora o zakupu može stvoriti obavezu prijave koncentracije
 • Različite odredbe ugovora o zakupu, u zavisnosti od tipa nepokretnosti koji se zakupljuje
 • Koje su obaveze investitora, a koje finansijera
 • Kako u praksi izgleda ugovor investitora i finansijera

 

Rezervišite svoje mesto na vreme!

 

TEME SEMINARA:

 • Pojam  i pravni okvir ugovora o izvođenju radova
 • Vrste ugovora o izvođenju radova
 • Koja pitanja je neophodno regulisati u ugovoru o izvođenju radova
 • Kako ugovoriti cenu, garantne rokove i osiguranje izvođača radova
 • Licence za izradu tehničke dokumentacije I izvođenje radova (sa najnovijim izmenama zakona)
 • Ugovor o zakupu, pojam i pravni okvir
 • Da li ugovor o zakupu može predstavljati osnov za obavezu prijave koncentracije?
 • Odredbe koje se preporučuju u zavisnosti od vrste nekretnine koja se zakupljuje
 • Pojam i pravni okvir ugovora investitora i finansijera
 • Zašto se odlučiti za ulogu finansijera u praksi?

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja i sertifikat o pohađanju seminara.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja online seminara, ukoliko nije drugačije dogovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre online seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, može da ih zameni kolega, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo online seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018