Tehnika

Seminar

Gubici u proizvodnji

7,800.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

GUBICI U PROIZVODNJI

 – za kompanije proizvodnog i uslužnog tipa –

 

 • Da li ste okrenuti procesima i njihovoj analizi svakoga dana ili samo kada se jave problemi i kašnjenja
 • Koliko su zaposleni uključeni u unapređenje procesa i povećanje efikasnosti rada
 • Kada plaćate zaposlene da stvaraju vrednost, a kada da ponavljaju iste greške/gubitke u svakom ciklusu rada
 • Kada klijent plaća Vašu neefikasnost i možete li sačuvati profit smanjenjem gubitaka u procesu
 • Kako da povećate profit smanjenjem troškova koji su rezultat procesa opterećenih gubicima

 

Eliminišite gubitke u procesima proizvodnje i pokrenite točak promena!

Ovladajte metodama analize procesa kako biste bili u mogućnosti da uočite potencijal za unapređenje procesa i povećanje produktivnosti. Omogućite zaposlenima da rade pametnije i da uz manje napora postignu veći učinak!

 

Na seminaru ćete naučiti:

 • Kako da identifikujete gubitke u procesima na “lean način”
 • Koje lean alate možete primeniti u borbi sa gubicima kako u radu ljudi, tako i u radu mašina
 • Da primenite naučene metode za analizu stanja procesa u svakodnevnom radu
 • Kako da uspostvavite kontinuirano smanjivanje procenta rasipanja u procesima i povećate produktivnost
 • Kako da zaustavite “pogonsko slepilo” i uključite sve zaposlene u posmatranje procesa

Teme seminara: 

 

 • Lean pristup procesima – kontinuirano unapređenje procesa uz uključenost svih zaposlenih; Uspostavljanje procesnog pristupa i kulture promena; Smanjenje troškova i povećanje produktivnosti eliminacijom rasipanja u svim procesima.
 • Metode za analizu stanja procesa – Analza procesa i identifikovanje osnovnih grupa gubitaka (VA/NVA analiza); Analiza procesa primenom metode mapiranja toka vrednosti (VSM) i Spaghetti mapa; Analiza strukture procesa dobijene analizom i identifikovanje prostora za unapređenje.
 • Lean alati za borbu protiv gubitaka u procesima – Osnovne grupe gubitaka u procesima i lean alati koji se primenjuju za njihovo eliminisanje; Smernice za implementaciju lean alata i izazovi sa kojima se možete susresti prilikom uspostavljanja promena; Očekivani rezultati implementacije alata.
 • Lean alati za identifikaciju i eliminisanje gubitaka u radu opreme – Praćenje pokazatelja sveukupne efikasnosti opreme (OEE); Totalno produktivno održavanje opreme (TPM) kao preduslov za rad mašina bez zastoja i pada kapaciteta; Brza zamena alata primenom SMED metode; Uticaj standardnog rada na eliminisanje gubitaka u procesima.
 • Zatvaranje seminara: Diskusija o pređenim oblastima, pitanja, razmena iskustava polaznika i saveti predavača.

 

 

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

 

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od sedam dana,  do dana početka seminara, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene seminara, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet dana do početka seminara, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje seminara i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018