Tehnika

Seminar

Excel kalkulator za izračunavanje cene proizvodnje

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 04.11.2020. 10:00-14:00 h
Mesto održavanja: Online
Količina:

Koliko često Vam se dešavaju greške pri kalkulaciji za troškove proizvodnje? Da li imate jasnu strukturu kalkulacije sa uključenim svim materijalima, radom, mašinama i preostalim troškovima? Koliko Vam je potrebno vremena da sačinite  kalkulaciju? U kojoj meri je Vaša kalkulacija automatizovana i kada izvodite analizu isplativosti?

Prepoznajte mogućnost unapređenja brzine Vašeg rada i tačnost kalkulacija koje dobijate. Ovladajte mogućnostima koje pruža MS Excel i automatizujte svoj rad! Kreirajte kalkulacije sa jasnom strukturom kako biste uporedili planirane i realne troškove proizvodnje.

Obuka je namenjena svim tipovima proizvodnje bez obzira da li je u pitanju pojedinačna ili serijska proizvodnja.

Nakon seminar ćete:

 • Naučiti kako da kreirate kvalitetnu bazu materijala i rada kojom možete lako manipulisati
 • Naučiti kako da samostalno koristite Excel funkcije neophodne za automatizaciju kalkulatora troškova/cena proizvoda
 • Lako porediti različite ili iste poslove kroz planirane i realne troškove
 • Naučiti kako da automatizujete kalkulaciju pri promeni dva faktora (primer: automatizovana kalkulacija cene u odnosu na različite tiraže i marže)
 • Povećati brzinu generisanja i razmene informacija kako biste u što kraćem vremenskom intervalu odgovorili na zahteve sa kojima se susrećete
 • Razmeniti iskustva sa kolegama iz struke i steći sertifikat kompanije Forum Media

 

Radi lakšeg snalaženja i kvalitetnijeg rada, preporučujemo Vam da seminar pohađate

na svom laptopu sa instaliranim MS Office-om (verzije 2007 ili novije).  Dva dana pre seminara ćete

putem elektronske pošte dobiti materijale koje ćete koristiti tokom trajanja seminara i koje zadržavate.

 

Primer automatizovanog kalkulatora za izračunavanje cene proizvodnje možete videti klikom na link

 

TEME SEMINARA

Seminar se izvodi kroz realne baze podataka i sve teme će biti obrađene kroz interaktivan rad svih učesnika u MS Excel-u.

 • Kreiranje dobre baze materijala/rada i korišćenje Indirect funkcije: Koja pravila treba poštovati pri kreiranju baze materijala/rada kako bi se ista mogla u potpunosti upotrebiti u kalkulatoru. Kako grupisati materijale/rad i omogućiti padajuće liste po grupama i podrgupama.
 • Vlookup i Match funkcije – Povezivanje baze materijala/rada sa cenama i odabranim vrednostima iz padajućih lista. Kako da u nekoliko klikova bez greške dobijemo sve potrebne informacije o materijalu/radu i njegovoj ceni.
 • IF, AND i OR funkcije – Kako da u zavisnosti od potreba definišemo uslove kalkulacije. Uključivanje različitih faktora koji utiču na kalkulaciju cene i kako da rečenicu “Ako je ovo X onda želim da mi računa na onaj način, a ako je drugačije onda želim da mi računa na ovaj način” automatizujemo u kalkulatoru.
 • Data table – Kako automatizovati kalkulaciju u odnosu na dva promenljiva faktora. Kako automatski odrediti cenu za različite tiraže i različite marže. Kako zaključati kalkulator i sprečiti nastanak greške.
 • Zatvaranje seminara: Diskusija o pređenim oblastima, pitanja, razmena iskustava polaznika i saveti predavača.

 

*Svi polaznici treba da poseduju računare sa instaliranim MS Office-om (verzije 2007 ili novije). Dva dana pre seminara će putem elektronske pošte dobiti materijale koji će biti korišćeni tokom trajanja seminara i koje zadržavaju kao podsetnik na obrađene teme.

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Obaveze I odgovornosti direktora”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018