Tehnika

Intenzivne obuke

Brza zamena alata u proizvodnji – SMED

29,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 16.06. i 23.06.2022, 10:00 – 14:00 h
Mesto održavanja: Online
Količina:

 

SKRATITE VREME ZAMENE ALATA, POVEĆAJTE EFEKTIVNOST PROIZVODNE OPREME, OSTVARITE ZNAČAJNE UŠTEDE I SMANJITE NIVO ZALIHA

 

 • Da li se u vašoj kompaniji proces zamene alata posmatra kao nužno zlo i koliko utiče na veličinu serija, zalihe, raspoloživost opreme i ukupan učinak proizvodnje?
 • Koliko vam je oprema stajala zbog zamene alata u poslednjih mesec dana i koliko je proizvoda i novca moglo biti napravljeno za to vreme?

Vreme zamene alata sa sobom nosi ogroman potencijal za uštede i lean odgovor na ovaj izazov predstavlja SMED (Single digit Minute Exchange of Die) metoda. Pristupite procesu zamene alata na sistematičan i učinkovit način i ostvarite sjajne uštede. Povećajte fleksibilnost proizvodnje i izrađujte jedino količine koje su korisnicima potrebne.

Radionica za BRZU ZAMENU ALATA U PROIZVODNJI će na praktičan način, kroz simulacije, vežbe i video primere pomoći svim učesnicima da ovladaju principima koje mogu samostalno primeniti u svojoj firmi.

Iskoristite potencijal koji u sebi nosi proces zamene alata, postanite konkurentniji na tržištu i kvantifikujte rezultate unapređenja.

Obuku odlikuje interaktivan pristup i aktivno angažovanje učesnika kako bi se na realnim primerima uvidele prednosti primene lean metodologije i svih alata koji su stavljeni u njenu službu.

1.  MODUL – UTICAJ VREMENA ZAMENE ALATA NA FLEKSIBILNOST I EFEKTIVNOST PROIZVODNE OPREME

 

 • Uticaj vremena zamene alata na fleksibilnost i ukupni učinak kompanije
 • Lean procesni pristup i SMED metodologija za skraćenje vremena zamene alat
 • Analiza procesa zamene alata i uočavanje prostora za unapređenje
 • Reorganizacija i optimizacija aktivnosti u procesu zamene alat
 • Validacija i standardizacija novog procesa zamene alat
 • Uticaj procesa zamene alata na troškove i uočavanje finansijskih benefita SMED metode

2. MODUL – E-mail seminar

 • Šabloni i alati za uspešno izvođenje SMED metode

3. MODUL – PRAKTIČNA PRIMENA PRINCIPA SMED METODOLOGIJE ZA SKRAĆENJE VREMENA ZAMENE ALATA

 • Upotreba principa SMED metodologije na praktičnoj simulaciji uz timski rad i brainstorming
 • Izvođenje SMED metodologije na video primeru iz proizvodnje
 • Razmatranje i diskusija o izazovima sa zamenom alata u poslovanju kompanija učesnika obuke

Za drugog i svakog narednog prijavljenog učesnika iz iste kompanije  odobrava se popust od 10%

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 15 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018