Tehnika

Seminar

Analiza proizvodnih procesa i upravljanje uskim grlom

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Sva unapređenja procesa proizvodnje treba usmeriti ka upravljanju uskim grlom,

jer se jedino na taj način unapređuje uspešnost čitavog procesa!

Poznata je izreka da je lanac jak onoliko koliko je jaka njegova najslabija karika.

Kao što najslabija karika definiše jačinu celog lanca, tako je i uspešnost proizvodnog procesa ograničena korakom procesa koji nazivamo uskim grlom, a koji definiše efektivnost i efikasnost procesa u celini.

Uska grla ograničavaju izlaz iz proizvodnog procesa, i na taj način sprečavaju kompanije da zadovolje tražnju za proizvodima na tržištu. Naučite kako da maksimalno iskoristite i uklonite usko grlo!

Određen način upravljanja uskim grlom će povećati uspešnost proizvodnog procesa, zato je neophodno prvo da pristupite:

 • Analizi proizvodnog procesa i identifikaciji uskog grla
 • Sistemskom pristupu analizi mogućnosti da se usko grlo maksimalno iskoristi
 • Analizi konkretnih načina kojim će se postojeće usko grlo ukloniti

 

Na obuci ćete se upoznati sa osnovnim parametrima procesa, jednostavnim načinom grafičkog prikazivanja procesa, načinima za identifikaciju uskog grla, kao i pristupima upravljanju uskim grlom. Biće predstavljen značaj uskih grla, kao i značaj donošenja poslovnih odluka u skladu sa uskim grlom na konkretnim primerima prakse.

 

Nakon seminara ćete: 

 • Razumeti osnovne parametre procesa proizvodnje, kao i njihovu povezanost
 • Biti osposobljeni da izvršite elementarnu analizu proizvodnog procesa
 • Biti osposobljeni da identifikujete usko grlo u proizvodnji
 • Biti osposobljeni da identifikujete prilike za uspešno upravljanje uskim grlom
 • Razumeti potrebu da se poslovne odluke donose u skladu sa uskim grlom
 • Razmeniti iskustva sa kolegama iz struke i steći sertifikat kompanije Forum Media

 

Seminar će u potpunosti biti usmeren na analizu proizvodnih procesa, identifikaciju uskog grla, i analizu načina upravljanja uskim grlom kako bi se povećala uspešnost procesa proizvodnje, uz analizu praktičnih primera i studija slučaja iz kompanija u zemlji i inostranstvu.

TEME SEMINARA

 • Procesni pogled na proizvodnju
  • Osnovni parametri procesa i njihova povezanost
  • Grafičko prikazivanje procesa
 • Analiza proizvodnih procesa
  • Izračunavanje kapaciteta pojedinih elemenata procesa
  • Identifikacija elementa sa najmanjim kapacitetom – uskog grla
  • Definisanje kapaciteta procesa u celini
 • Upravljanje uskim grlom
  • Analiza načina za maksimizaciju iskorišćenja uskog grla
  • Mogućnosti uklanjanja uskog grla u proizvodnim procesima ograničenim brzinom radnika
  • Mogućnosti uklanjanja uskog grla u proizvodnim procesima ograničenim brzinom opreme
 • Teorija ograničenja (Theory of Constraints – TOC)
  • TOC pristup kontinualnom unapređenju procesa proizvodnje
  • TOC pristup donošenju poslovnih odluka

 

Holiday Inn Express Belgrade – City

Ruzveltova 23,
Beograd 11000


Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 10% za kupovinu kontrolne mape „Rizik i odgovornost kod trgovinskih ugovora“!

 

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018