Tehnika

Seminar

Alati sales kontrolinga

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Najveći problem sa kojim se ogroman broj preduzeća suočava u svakodnevnom radu jeste da su zaposleni, rukovodioci i vlasnici zauzeti postizanjem što većeg obima prodaje, operativnim problemima i likvidnošću, a da pri tome malo vremena posvećuju posledicama dnevnih odluka. Te odluke kratkoročno daju rezultate, ali mogu da nanesu štetu i da naprave problem sa profitabilnošću!

Prodajni kontroling se odnosi na alate koji omogućavaju preduzeću praćenje rezultata poslovanja i koji ukazuju zašto je neophodno da se kontinuirano i detaljno prati: profitabilnost po kupcu, profitabilnost po proizvodu, a ne samo ukupna profitabilnost kompanije.

Na seminaru ćete naučiti sve posledice nepoznavanja profitabilnosti i neuočavanja razlika između uzroka i posledica, načine kako tumačiti profitabilnosti kupaca i proizvoda i šta uraditi sa dobijenim informacijama. Koristi koje kompanija i rukovodioci mogu imati od navedenih informacija u radu sa svojim klijentima ili proizvodima, kao i dobrim i lošim načinima obračunavanja profitabilnosti kupaca i proizvoda.

 

Broj mesta je ograničen.

 

Benefiti učešća na seminaru:

 • Upoznavanje sa finansijskim i prodajanim alatima za sagledavanje i analizu profitabilnosti kupaca i proizvoda koji omogućavaju poboljšanje prodajnih rezultata i rezultata cele organizacije
 • Bolje razumevanje uticaja svih aktivnosti u prodaji (modeli za praćenje ostvarenja plana prodaje, rabatna skala, dodatni popusti, plan prodajnog asortimana) na finansijski rezultat poslovanja
 • Pripremu za kategorizaciju proizvoda i kupaca (rangiranje kupaca, KPI za kupce, ABC matrica za profitabilost proizvoda)
 • Snažna priprema za kvalitetnije učešće u procesu poslovnog planiranja u kompaniji
 • Jaka osnova za odgovornije funkcije i stvaranje preduslova za napredovanje u hijerarhiji
 • Razmena iskustva sa kolegama iz struke i sertifikat koji izdaje kompanija Forum Media

 

Teme seminara

 

 1. Strateško planiranje u prodaji;
  • Segmentacija tržišta
  • Odabir segmenta
  • Targetovanje
 2. Operativno planiranje u prodaji;
  • 2.1 Kalkulacija cene koštanja, kalkulacija, prodajne cene
  • 2.2 Rang kupaca: KPI za kupce iI rabat skala
 3. Finansijsko planiranje u prodaji;
  • Plan prodaje (vrednosno, u novcu)
  • Finansijska operativa (uticaj obračuna PDV, modela saradnje)
  • Zakonski okviri
 4. Izveštavanje u prodaji;
  • Plan prodaje/realizacija (po komercijalisti, po kupcu, po tržištu, po proizvodu, mesečno, kvartalno, godišnje)
  • Plan zarade/realizacija (po komercijalisti, po kupcu, po tržištu, po proizvodu, mesečno, kvartalno, godišnje)
  • Ispunjenje zadatih KPI
Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7, Beograd 11000


Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 10% za kupovinu kontrolne mape „Alati sales kontrolinga“!

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018