Tehnika

Seminar

Alati LEAN-a za unapređenje efikasnosti proizvodnje

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Na koji način merite efikasnost proizvodnje? Kako Vaša proizvodnja može da bude efikasnija? Želite da budete konkurentniji na tržištu? Nedostaju Vam ideje kako da proizvodnju učinite efikasnijom i svoju kompaniju konkurentnijom?

U cilju unapređenja efikasnosti proizvodnje je razvijen čitav niz alata koji su usmereni na obezbeđivanje stabilnosti procesa proizvodnje, obezbeđivanje neometanog toka proizvodnje i obezbeđivanje kvaliteta proizvoda. Alati će Vam pomoći da kontinuirano budete usmereni na stvaranje vrednosti za korisnika i eliminaciju svega što ne doprinosi stvaranju te vrednosti!

Organizujemo seminar na kojem ćete se upoznati sa nekim od standardnih lean alata za unapređenje efikasnosti proizvodnje5S, eliminacija rasipanja, TPM, SMED, VSM, Kanban i druge – kao i alatima za utvrđivanje uzroka problema – pareto analiza, ishikawa dijagram i 5 zašto. Kroz analizu alata, uz konkretne primere iz prakse i pojašnjenja našeg predavača, doći ćete do rešenja za unapređenja proizvodnih procesa na seminaru.

 

Nakon seminara ćete:

 • Razumeti principe na kojima počiva lean proizvodnja
 • Biti osposobljeni da prepoznate problem i uzrok problema u svojoj proizvodnji
 • Biti osposobljeni da na osnovu uzroka problema izaberete i primenite odgovarajući alat lean proizvodnje kako biste rešili problem i unapredili efikasnost proizvodnje
 • Steći znanja koja će vam pomoći da kontinuirano radite na unapređenju efikasnosti proizvodnje
 • Razmeniti iskustva sa kolegama iz struke i steći sertifikat kompanije Forum Media o odslušanoj obuci

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN:

Direktorima proizvodnje, menadžerima proizvodnje, proizvodnim inženjerima, šefovima, poslovođama, ljudima iz proizvodnje, neposrednim izvršiocima, i svima koji žele da rade produktivnije, kvalitetnije i bolje.

 

Teme seminara

 

 • Osnovni principi i uvod u lean proizvodnje
 • Kako obezbediti stabilnost procesa?
  • Gemba Kaizen
  • Eliminacija rasipanja
  • 5S – Održavanje dobre uređenosti radnih mesta
  • Stardardizacija operacija
  • Vizuelni menadžment
  • TPM – Totalno produktivno održavanje
 • Kako obezbediti neometani tok proizvodnje?
  • VSM – Mapiranje toka stvaranja vrednosti
  • Takt
  • Jednokomadni tok
  • „Pull“ – sistem vučenja proizvodnje
  • Kanban
  • SMED – povećanje fleksibilnosti kroz brzu izmenu serija
  • Heijunka – nivelisanje proizvodnje
 • Kako obezbediti kvalitet proizvoda?
  • Andon – Vizuelizacija problema
  • Poka-Yoke – Prevencija problema
  • Utvrđivanje uzroka problema – Pareto analiza, Ishikawa dijagram, 5 Zašto
88 Rooms Hotel

Takovska 49, Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa Kontrolnom mapom: 26.310,00 RSD + PDV ( 10% popusta na kontrolnu mapu Rizik i odgovornost kod trgovinskih ugovora)

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara i posluženje.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije drugačije ugovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018