Tehničke specifikacije u javnim nabavkama

Seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Dok čekate novi Zakon o javnim nabavkama, morate da nastavite sa radomi sve postupke koje ste započeli morate i da završite po regulativi po kojoj ste iste i započeli. 

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Posebno pripremljen program seminara za naručioce i ponuđače

Tehničke specifikacije – iz prakse najnovijih odluka Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača!

Dok čekate novi Zakon o javnim nabavkama, morate da nastavite sa radom i sve postupke koje ste započeli morate i da završite po regulativi po kojoj ste iste i započeli. To podrazumeva da znate koji su najčešći razlozi manjkavosti u postupanju pri definisanju tehničkih specifikacija u najnovijim odlukama Republiče komisije.

Kako definišete tehničku specifikaciju? Da li Vaše tehničke specifikacije podrazumevaju samo dobra određenog proizvođača? Kako usklađujete svoje objektivne potrebe sa zakonskim odredbama? Da li predviđate testiranje uzoraka? Da li je nužno da objekti i oprema budu u vlasništvu ponuđača?

 Na seminaru ćete saznati:

 • Koje su najčešće nepravilnosti kod tehničkih specifikacija u praksi ponuđača i naručilaca u javnim nabavkama
 • Najnovije odluke Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki
 • Kako da interpretirate konkretnu spornu situaciju i koju zakonsku odredbu da primenite
 • Steći sertifikat nemačke kompanije FORUM MEDIA

Sadržaj

 • Uvodni deo

  Sporne situacije u zaštiti prava po pitanju:

  1. Tehničkih specifikacija
  2. Sporne procesne situacije
  3. Druga pitanja od važnosti za naručioce i ponuđače

  Pitanja i odgovori

  Anketa

IN-HOUSE edukacija

Obuku za vaše zaposlene možemo da obezbedimo samo u sedištu vaše kompanije.
>> Dobijte ponudu

Opšti uslovi

Primljena faktura mora biti izmirena najmanje tri dana pre vebinara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre vebinara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju vebinaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Međutim, drugi učesnik može da učestvuje na vebinaru. Zadržavamo pravo da otkažemo vebinar – u ovom slučaju, refundiramo kotizaciju u celosti.

Sadržaj

Uvodni deo

Sporne situacije u zaštiti prava po pitanju:

 1. Tehničkih specifikacija
 2. Sporne procesne situacije
 3. Druga pitanja od važnosti za naručioce i ponuđače

Pitanja i odgovori

Anketa