Suspenzija zaposlenih i disciplinske mere u praksi

Predavač:Nenad Vojnović

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Seminar je namenjen: direktorima, poslodavcima, vlasnicima preduzeća,  šefovima pravne i kadrovske službe, zaposlenima u pravnim i kadrovskim službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast radnog prava.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

SUSPENZIJA ZAPOSLENIH I DISCIPLINSKE MERE U PRAKSI

– zakonski režim i obaveze poslodavaca –

Materija radnog odnosa je već više od 10 godina takva, da se radni odnos u navedenom periodu zasniva zaključenjem ugovora o radu. Pravila u tom odnosu, posledično navedenom, zajednički regulišu poslodavac i zaposleni. Prestanak radnog odnosa regulisan je Zakonom, a pozitivno pravo pravi značajnu razliku između jednostranog otkaza ugovora o radu koji daje zaposleni, od situacije kada to čini poslodavac.

 • Da li je baš svaka povreda radne discipline razlog za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
 • Kako Vi postupate kada se suočite sa povredom radne discipline od strane zaposlenih
 • Koje aktivnosti morate da preduzme prilikom izricanja disciplinskih mera
 • Koju meru morate da upotrebite, da bi mera bila i ostala zakonita

Na seminaru saznajte:

 • Kako da normirate pravila ponašanja koja će važiti za radnopravni odnos između poslodavca i zaposlenog
 • Na koji način tretirati pojedine pojavne oblike nepoštovanja radne discipline
 • Način kvalifikovanja određenih povreda radne discipline i odabir disciplinske mere koja bi se primenjivala
 • Dobre primere generalne i specijalne prevencije prilikom izricanja disciplinskih mera
 • Smernice za pravilno sastavljanje rešenja kojim se izriče disciplinska mera u odnosu na zaposlenog
 • Koje probleme imaju u radu Vaše kolege iz struke saznaćete kroz diskusije, primere i razmenu iskustava

 


Sadržaj

 • TEME SEMINARA:Regulativa radnopravnog odnosa u Republici Srbiji

  Disciplinske mere koje su na raspolaganju poslodavcu

  • opomena sa najavom otkaza
  • privremeno udaljenje zaposlenog sa rada
  • novčana kazna
  • jednostrani otkaz od strane poslodavca

   Udaljenje zaposlenog sa rada  najčešće greške u praksi poslodavaca

  Postupak izricanja disciplinskih mera – primeri iz prakse

  • Uočavanje kršenja radne discipline
  • Obaveza prijavljivanja kršenja radne discipline
  • Obezbeđivanje dokaza kojima se potvrđuje kršenje radne discipline
  • Odabir disciplinske mere
  • Izricanje disciplinske mere
  • Dostavljanje odluke
  • Generalna prevencija
  • Vođenje evidencije o izrečenim merama

Predavač

Nenad Vojnović

Advokat Nenad Vojnović je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine, a pravosudni ispit položio je 2005. godine, kada je i upisan u imenik advokata Advokatske komore Beograd.

Nenad je tokom svoje karijere obavljao funkciju direktora pravnih poslova i administracije u Jat Airways ad Beograd.

Od 2011. do 2014. godine obavljao je poslove direktora pravnih poslova Interallis Chemicals grupe, čiji je danas pravni savetnik, što podrazumeva rad u Srbiji, Grčkoj, Kipru, Ukrajini, Hrvatskoj, Bugarskoj i Rumuniji.

Nenad je predavač na Akademiji advokatske Komore Srbije. Nenad je generalni sekretar Samostalnog sindikata saobraćajnih pilota Srbije, te potpredsednik Fudbalskog kluba OFK Beograd.

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.