Strukturiranje bankarskih plasmana

Seminar
Predavač:Boško Milačić

7,800,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Banke su danas glavni oslonac finansiranja poslovanja i ekspanzije većine preduzeća.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Da li kao preduzeće razumete proizvode koje Vam banka nudi?

Da li banka prepoznaje potrebe klijenata pre nego što im proda plasman?

 

Banke su danas glavni oslonac finansiranja poslovanja i ekspanzije većine preduzeća. Zato je od ključne važnosti odgovorno ponašanje svih učesnika na tržištu, koje će sprečiti nepotrebne gubitke kako u bilansima preduzeća, tako, posledično i u bilansima banaka. Kao jedan od osnovnih preduslova za to je permanentna finansijska edukacija svih učesnika na tržištu.

 • Koja je adekvatna struktura finansiranja preduzeća?
 • Koji je adekvatni proizvod koji banka može ponuditi preduzeću za finansiranje različitih potreba?
 • Kako na vreme sprečiti probleme prouzrokovane pogrešnom strukturom finansiranja?
 • Zašto su važni finansijski kovenanti?

Kako bi rešili sve nedumice u vezi sa pitanjima koja se nameću bilo da ste u ulozi preduzeća kao potražioca kredita ili banke kao zajmodavca, organizujemo interaktivni seminar.

 

Ovaj seminar vam omogućuje da sagledate:

 • Koje vrste kredita banke imaju u ponudi;
 • Koji je najadekvatniji proizvod koji odgovara potrebama klijenta;
 • Kako postići / održati adekvatnu strukturu bilansa stanja;
 • Kada postoji potreba za restrukturiranjem bilansa stanja;
 • Zašto su važni finansijski kovenanti i redovno praćenje klijenta od strane banke.

Sadržaj

 • Uvod u vrste bankarskih kredita
  • Kratkoročni vs. Dugoročni kredit
  • Revolving vs. amortizacioni kredit
  • Sa ili bez grace perioda
  • Sa ili bez balloon-a
  • Jednake otplate ili jednaki anuiteti
 • Koji kredit je najadekvatniji za konkretno finansiranje
  • Koji rok kredita izabrati?
  • Kada ima smisla grace period
  • Kada smo konforni sa balloon repayment strukturom
  • Kada je najadekvatnije izdvojiti finansiranje iz redovnog poslovanja i formirati SPV strukturu
 • Globalna slika – adekvatna struktura finansiranja preduzeća
  • Adekvatna struktura bilansa stanja (važnost dovoljne kapitalizacije i pozitivnog neto obrtnog kapitala)
  • Otplatni kapacitet – cash flow projekcije
 • Narušena struktura bilansa / restrukturiranje
  • Kada je potrebno restrukturiranje bankarskih kredita
  • Kako primetiti problem na vreme i sprečiti stečaj
  • Kako najbolje restrukturirati plasman
 • Finansijski kovenanti
  • Značaj kovenanta za banku i za klijenta
  • Postavljanje adekvatnih kovenanta
  • Redovno praćenje ispunjenosti kovenanta

Predavač

Boško Milačić

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

Sadržaj

 • Uvod u vrste bankarskih kredita
  • Kratkoročni vs. Dugoročni kredit
  • Revolving vs. amortizacioni kredit
  • Sa ili bez grace perioda
  • Sa ili bez balloon-a
  • Jednake otplate ili jednaki anuiteti
 • Koji kredit je najadekvatniji za konkretno finansiranje
  • Koji rok kredita izabrati?
  • Kada ima smisla grace period
  • Kada smo konforni sa balloon repayment strukturom
  • Kada je najadekvatnije izdvojiti finansiranje iz redovnog poslovanja i formirati SPV strukturu
 • Globalna slika – adekvatna struktura finansiranja preduzeća
  • Adekvatna struktura bilansa stanja (važnost dovoljne kapitalizacije i pozitivnog neto obrtnog kapitala)
  • Otplatni kapacitet – cash flow projekcije
 • Narušena struktura bilansa / restrukturiranje
  • Kada je potrebno restrukturiranje bankarskih kredita
  • Kako primetiti problem na vreme i sprečiti stečaj
  • Kako najbolje restrukturirati plasman
 • Finansijski kovenanti
  • Značaj kovenanta za banku i za klijenta
  • Postavljanje adekvatnih kovenanta
  • Redovno praćenje ispunjenosti kovenanta