Stručnjak za utvrđivanje i obračun poreza na dohodak građana

Intenzivna obuka

44,000,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Bez obzira koliko dugo se bavite PDV-om često ste u nedoumici, ne znate kako da postupite, ili niste sigurni da li postupate ispravno

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Dve online radionice +

email seminar +

Odgovori na pitanjaza privrednike, rukovodioce sektora finansija, zaposlene u odeljenju za obračun zarada, računovođe, poreske savetnike, finansijske konsultante, kao i sva ostala zainteresovana lica

AKO:

 • Imate niz pitanja koja se tičuporeskog izuzimanjeizčlana 9. Zakona o porezu na dohodak građana,po osnovu:naknada materijalne i nematerijalne štete,otpremninekoje poslodavac isplaćuje zaposlenom,novčane pomoćifizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod davaoca, načinaobračunavanja i plaćanja porezaitd.
 • Želite pravilno da primenitezakonske odredbe poreza na zarade, poreskaoslobođenjana primanja zaposlenog, da koristiteporeske podsticajeza zapošljavanjenovih lica
 • Vas zanimauticaj novina na praksuu zakonima čije se usvajanje uskoro očekuje:Zakon o porezu na dohodak građanaiZakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Onda Vas pozivamo da učestvujete u dvodnevnim online programu obuke i rešite pitanja i dileme iz ove oblasti.

 

Način sprovođenja radionica:

 • Predavač će radionice voditi uživo online
 • Radionice možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće
 • Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka svake pojedinačne radionice, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online radionica
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja, a test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat „Stručnjak za utvrđivanje i obračun poreza na dohodak građana“ na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju
 • Online seminar možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće. Svaki polaznik online seminara dobija link za pristup sa koga se automatski pokreće prozor za praćenje online seminara, bez ikakve instalacije novih aplikacija na uređaj.

Sadržaj:

 • Predmet uređenja porezom na dohodak građana: vrste prihoda koji se oporezuju, poreske osnovice, poreske stope, poreski obveznik, poreski kredit, način utvrđivanja i plaćanja poreza
 • Poresko izuzimanje iz člana 9. Zakona o porezu na dohodak građana, po osnovu: naknada materijalne i nematerijalne štete, pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, otpremnine koje poslodavac isplaćuje zaposlenom, novčane pomoći fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod davaoca, novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, isplate preko neoporezivog iznosa, način obračunavanja i  plaćanja poreza
 • Oporezivanje zarade i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje: predmet oporezivanja (zarada, činjenje pogodnosti), sopstvene akcije koje zaposleni stekne od poslodavca, odnosno povezanog lica, kolektivna rekreacija zaposlenih, olakšice po osnovu oporezivanja zarade (naknada troškova prevoza, solidarna pomoć, novčana pomoć za lečenje zaposlenog, jubilarna nagrada), olakšice za zapošljavanje novih lica (novozaposleni, novonastanjeni, kvalifikovani zaposleni, osnivači društva u inovacionim delatnostima), utvrđivanje poreske osnovice i osnovice doprinosa, način obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa.
 • Najnovije izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana: predstavljanje zakonskih rešenja čija je primena od 1. januara 2021. godine (povećanje neoporezivog iznosa zarade, produženje primene olakšica za zapošljavanje, oporezivanje zarade lica upućenih na rad u Republiku Srbiju, poreski tretman prihoda od ulaganja u investicione fondove i od prenosa digitalne imovine)

 • Prihod od nepokretnostiDrugi prihod:
  • porezi i doprinosi po osnovu ugovorene naknade
  • naknada troškova licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

  Godišnji porez na dohodak građana

  Utvrđivanje i naplata poreza

  Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje:

  • obveznici doprinosa,
  • osnovice doprinosa,
  • stope doprinosa,
  • način obračunavanja i plaćanja doprinosa

 

 

 

Predavač

Svetlana Kuzmanović-Živanović

Opšti uslovi

EDUKACIJE SA ONLINE PRIRUČNIKOM

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre programa. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Otkazivanje učešća u pisanoj formi moguće je do deset radnih dana pre programa, u kom slučaju će Vam biti naplaćeni administrativni troškovi u iznosu od 20% kotizacije; u slučaju kasnijeg otkazivanja, mi ćemo vam naplatiti kotizaciju u celosti. Međutim, drugi učesnik može da učestvuje u programu. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti.

Kada započnete program obuke, dobijate pristup onlajn priručniku sa svim ažuriranjima i nadogradnjama za period od tri meseca. Pristupni podaci će biti poslati na vašu adresu e-pošte. Pristup se automatski produžava nakon isteka perioda. Ukoliko više ne želite ovu uslugu u budućnosti, molimo vas da nas obavestite pismeno najmanje 30 dana pre početka novog perioda. U slučaju pismenog otkazivanja servisa ažuriranja, izdavač ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja i njihovu usklađenost sa zakonom, a istovremeno, u ovom slučaju, prestaje pristup novim aktuelnim sadržajima. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima.