Stručnjak za upravljanje podacima o ličnosti

Online intenzivna obuka
Predavač:Dragan Milić

44,000,00 rsd PDV nije uračunat u cenu (Važi do 8. 7. 2022)

Mesto održavanja:Online obuka - Zoom

Želite da znate koja su prava i obaveze u odnosu na prikupljanje i obradu ličnih podataka zaposlenih za potrebe HR odeljenja ili imate obavezu angažovanja ovlašćenog lica za zaštitu podataka (DPO) koje propisuje ZZLP, a niste sigurni koje su kvalifikacije, zaduženja, obaveze i odgovornosti ovog lica

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Tri praktične online radionice

+

Jedan dodatni materijal: Priprema poslodavaca za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

 

Obuku organizujemo za direktore i vlasnike kompanija, pravnike, advokate, lica odgovorna za bezbednost i zaštitu podataka, lica odgovorna za upravljanje podacima o ličnosti, rukovodioce i zaposlene u službi ljudskih resursa, rukovodioce i zaposlene u IT službi…

 

AKO:

 • Želite da znate koja su prava i obaveze u odnosu na prikupljanje i obradu ličnih podataka zaposlenih za potrebe HR odeljenja ili imate obavezu angažovanja ovlašćenog lica za zaštitu podataka (DPO) koje propisuje ZZLP, a niste sigurni koje su kvalifikacije, zaduženja, obaveze i odgovornosti ovog lica
 • Biste da saznate više o obavezi vođenja evidencije obrade i šta ta evidencija mora da podrazumeva, kada morate da usvojite Pravilnik o obradi podataka i iz čega se on sastoji, šta je ugovor o obradi podataka, ko mora da ga zaključi i koji su bitni elementi istog…
 • Planirate da se upoznate sa uslovima koji definišu kada je dozvoljen video nadzor, praćenje komunikacije i kretanja zaposlenih

 

Onda Vas pozivamo da učestvujete u našem trodnevnom online programu obuke.

 

Kao STRUČNJAK ZA UPRAVLJANJE PODACIMA O LIČNOSTI bićete:

 • Osposobljeni da uočite nepravilnosti u rukovanju podacima o ličnosti u Vašoj kompaniji;
 • informisani o svim obavezama koje propisuje GDPR i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i kako ih primeniti u praksi;
 • upoznati sa konkretnim radnjama i merama koje treba preduzeti radi zaštite od kršenja zakonskih odredaba;
 • spremni da preventivno delujete i samostalno upravljate podacima o ličnosti u Vašoj kompaniji.

 


Način sprovođenja radionica:

 • Predavač će radionice voditi uživo online u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju, a sa svake radionice dobijate materijal
 • Program je koncipiran tako da na online radionicama dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja iodgovore. Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne online radionice u malim grupama. Radionice su utrajanju od po 3 sata (10:00 – 13:00). Sa svake radionice dobijate materijal koji obuhvata celokupna predavanja,a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
 • Radionice možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće, a svaki polaznik online obuke dobija link za pristup sa koga se automatski pokreće prozor za praćenje online radionica, bez ikakve instalacije novih aplikacija na Vaš uređaj
 • Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka svake pojedinačne radionice, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja radionica
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje
 • Nakon uspešno završene obuke dobijate sertifikat Stručnjak za IT bezbednost i zaštitu podataka na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju

Sadržaj obuke:

 • Pravo na privatnost kao ljudsko pravo – pojam i regulatorni okvir
 • Zaštita podataka ličnosti na internetu – ključni problemi i razlozi za donošenje uredbe (GDPR)
 • Preambula GDPR-a – važnost za razumevanje Uredbe, ali i ZZPL-a
 • Osnovna načela na kojima se bazira GDPR/ZZPL (Zakon)
 • Kada se podaci mogu obrađivati na osnovu legitimnog interesa
 • Obrada za potrebe direktnog marketinga
 • Očekivana obrada i prethodni odnos rukovaoca i pojedinca u kontekstu obrade
 • Obrada podataka unutar grupe povezanih pravnih lica
 • Šta sve predstavlja prikupljanje i obrada podataka u svrhe marketinga i oglašavanja
 • Značenje termina i izraza iz Uredbe
 • Šta se smatra podacima ličnosti? – Pojam i vrste
 • Koja prava daje Zakon onim licima čiji se podaci prikupljaju?
 • Ostvarivanje prava na brisanje podataka

  • Obrada posebnih kategorija podataka ličnosti
  • Rukovalac i obrađivač podataka – kako ih razlikovati
  • Zajednički rukovaoci
  • Evidencija radnji obrade podataka
  • Pravilnik o obradi podataka o ličnosti
  • Ugovor o obradi podataka o ličnosti
  • Kada je neophodno uraditi Procenu uticaja
  • Bezbednost obrade podataka
  • Ovlašćeno lice za zaštitu podataka DPO – imenovanje, kvalifikacije, ovlašćenja i delokrug poslova
  • Obaveza angažovanja ovlašćenog lica za zaštitu podataka – ko je ima, a ko ne?
  • Prekogranična obrada podataka
  • Nadzorni organ – osnivanje i izbor, nadležnost,zadaci i ovlašćenja
  • Dužnosti rukovaoca i obrađivača u vezi obaveštavanja

  • Uskladite svoje vebsajtove sa Zakonom o zaštiti podataka
  • Kada vebsajt mora imati Pravila privatnosti
  • Zbog čega su važna Pravila privatnosti na vebsajtu
  • Šta moraju da sadrže Pravila privatnosti
  • Zašto pristanak mora biti izdvojen od Opštih pravila privatnosti
  • Politika prikupljanja kolačića – Cookie policy
  • Na kom jeziku je potrebno kreirati pravila privatnosti u internet poslovanju
  • Radno-pravni aspekt zaštite podataka ličnosti – Prava i obaveze poslodavca i zaposlenih u odnosu na prikupljanje i obradu ličnih podataka zaposlenih
  • Praćenje komunikacije i kretanja zaposlenog
  • Elektronska evidencija prisustva zaposlenih
  • Podaci zaposlenog kao dokaz na sudu u slučaju otkaza
  • Obrada podataka zaposlenog nakon prestanka radnog odnosa
  • Audio i video nadzor zaposlenog
  • Saveti i preporuke zaposlenima i poslodavcima
  • Politika sankcija
  • Ostvarivanje prava pred nadležnim sudom
  • Naknada štete zbog povrede prava na privatnost
  • Osnovi informacione bezbednosti u vezi zaštite podataka o ličnosti


  In house?

  IN-HOUSE edukacija

  Obuku za vaše zaposlene možemo da obezbedimo samo u sedištu vaše kompanije.
  >> Dobijte ponudu

  Predavač

  Dragan Milić

  Advokat Dragan Milić  rođen je 1980. godine. Više o autoru možete saznati na linku https://www.milic.rs/advokat-dragan-milic/ Posle diplomiranja na Pravnom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu – privrednopravni smer, završio je pripravnički staž u tadašnjem Prvom opštinskom sudu u Beogradu. Nakon polaganja pravosudnog ispita upisuje se u imenik advokata, Advokatske komore u Beogradu, čiji je član od 2006. godine.

  Od 2011. godine nalazi se na spisku arbitara Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena, pri Privrednoj komori Srbije, gde kao predsednik ili član arbitražnog veća  učestvuje u donošenju odluka po zahtevima za preuzimanje odnosno prestanak registracije .RS internet domena.

  Pruža usluge pravnog savetovanja i zastupanja pravnih i fizičkih lica naročito u oblastima autorskog prava i industrijske svojine, medijskog, internet i IT prava, uključujući zaštitu podataka ličnosti i pravno savetovanje vezano za implementaciju GDPR-a u poslovanje domaćih i stranih pravnih lica.

  S obzirom na njegovu dugogodišnju praksu u oblasti pravnih aspekata kriptovaluta i Bitcoin-a, usvajanjem Zakona o digitalnoj imovini, nametnuo se kao kompetentan konsultant za poslove povezane sa digitalnom imovinom, i kao govornik na konferencijama i obukama vezano za ovu vrstu svojine.

  Angažovan je od strane kompanija, finansijskih institucija, udruženja i ustanova koje se bave edukacijom na obukama Data Protection Officer-a odnosno Lica zaduženih za zaštitu podataka ličnosti čije je angažovanje potrebno i preporučeno, u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU (GDPR).

  Iza sebe ima i veliki broj seminara, treninga i radionica u organizaciji različitih udruženja i asocijacija, gde je kao predavač učestvovao u edukaciji studenata, novinara, urednika i autora iz najrazličitijih profesija. Napisao je veliki broj tekstova vezano za pravne oblasti kojima se bavi, od kojih su mnogi publikovani ili preuzeti od strane  medija i izdavača.

  Opšti uslovi

  Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.