Stručnjak za upravljanje IT katastrofama i kontinuitetom poslovanja

Online intenzivna obuka

44,000,00 rsd PDV nije uračunat u cenu (Važi do 8. 7. 2022)

Mesto održavanja:Online obuka - Zoom

Želite da znate koja su prava i obaveze u odnosu na prikupljanje i obradu ličnih podataka zaposlenih za potrebe HR odeljenja ili imate obavezu angažovanja ovlašćenog lica za zaštitu podataka (DPO) koje propisuje ZZLP, a niste sigurni koje su kvalifikacije, zaduženja, obaveze i odgovornosti ovog lica

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Stručnjak za upravljanje IT katastrofama i kontinuitetom poslovanja

– Definisanje, testiranje i oporavak –

Tri praktične online radionice

+

Jedan dodatni materijal: Standardi u IT reviziji – COBIT

 

Obuku organizujemo za menadžment kompanije, rukovodioce i zaposlene u službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, IT službe i službe za bezbednost informacionog sistema, odgovorna lica za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima, interne i eksterne revizore, zaposlene u poslovnim sektorima i kompanijama koje hoće da povećaju nivo kontrole nad svojim procesima u kriznim situacijama i da uspešno nastave poslovanje i posle katastrofe…

 

AKO:

 • Želite da se upoznate sa načinom kreiranja planova, testiranjem, odgovornostima i rizicima, a sve u cilju izbegavanja otežanog funkcionisanja ili potpunog prekida poslovanja Vaše firme, kao i izbegavanja IT katastrofa koje mogu dovesti do prekida u radu primarnog data centra i gubitka podataka i važnih informacija
 • Biste da na pravi način sprovedete analizu uticaja na poslovanje (BIA), kreirate planove za DR i BC i predupredite negativne posledice katastrofe
 • Planirate da izvršite redovno testiranje DRP-a i BCP-a, a niste sigurni na šta bi trebalo obratiti pažnju da testiranja ne krenu u pogrešnom smeru, koja je razlika između DRP-a i BCP-a i kako se definišu uloge, a kada se aktiviraju planovi

 

Onda Vas pozivamo da učestvujete u trodnevnom programu obuke.

 

Cilj trodnevne interaktivne obuke je:

 • da steknete osnovno i napredno znanje u vezi sa analizom uticaja na poslovanje (BIA) i kreiranja i testiranja DR i BC planova
 • da kroz primere koji su se zaista dogodili povećate svoje razumevanje o IT katastrofama koje mogu da dovedu do srednjih ili većih posledica po Vašu kompaniju

 

Napomena: Potrebno je osnovno razumevanje IT sistema i poslovnih procesa

 


Način sprovođenja radionica:

 • Predavač će radionice voditi uživo online u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju, a sa svake radionice dobijate materijal
 • Program je koncipiran tako da na online radionicama dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja iodgovore. Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne online radionice u malim grupama. Radionice su utrajanju od po 3 sata (10:00 – 13:00). Sa svake radionice dobijate materijal koji obuhvata celokupna predavanja,a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
 • Radionice možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće, a svaki polaznik online obuke dobija link za pristup sa koga se automatski pokreće prozor za praćenje online radionica, bez ikakve instalacije novih aplikacija na Vaš uređaj
 • Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka svake pojedinačne radionice, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja radionica
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje
 • Nakon uspešno završene obuke dobijate sertifikat Stručnjak za IT bezbednost i zaštitu podataka na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju

Sadržaj obuke:

 • Uvod

  • Biznis strategija i povezanost sa informacionim tehnologijama
  • Zašto treba adekvatno upravljati kontinuitetom poslovanja
  • Uloga zaposlenih

   

  Analiza uticaja na poslovanje (BIA)

  • Definisanje poslovnih procesa
  • Ko je odgovoran za Analizu uticaja na poslovanje?
  • Analiza događaja koji mogu da dovedu do prekida poslovnih procesa i uticaja na poslovanje
  • Analiza perioda nedostupnosti poslovnih procesa i servisa
  • Definisanje kritičnih vremena
  • Usaglašavanje kritičnih vremena sa drugim procesima u kompaniji
  • Usaglašavanje kritičnih vremena sa eksternim partnerima
  • Procena rizika i šteta
  • Strategija smanjenja rizika

   

  Vežba

  • Analiza uticaja na poslovanje (BIA) za odabrane poslovne procese

Data centar

 • Interna realizacija data centra
 • Eksternalizacija IT usluga i SLA
 • Upravljanje i monitoring data centara
 • Primarni, sekundarni,…
 • Upravljanje kriznom situacijom i kontinuitetom poslovanja – DR i BC management
 • Standardi i najbolja praksa za uspešno upravljanje kriznom situacijom i kontinuitetom poslovanja
 • Krizne situacije – pandemija (COVID-19), IT katastrofe, prirodne katastrofe…
 • Ko je organizaciono zadužen za DR i BC management
 • Formiranje timova za DR i BC i definisanje odgovornosti
 • Definisanje DR i BC procesa
 • Da li testirate sve predviđene scenarije?
 • Redovno odvijanje poslovnih procesa u kriznim situacijama
 • Nova iskustva nakon aktiviranja DRP-a i/ili BCP-a
 • Edukacija zaposlenih (kada, kako i zašto)

 

Pandemija (COVID19)

 • Onemogućen rad na poslu
 • Udaljen pristup i rad od kuće – obaveze i odgovornosti
 • Novi rizici – informaciona bezbednost, dostupnost servisa i aplikacija

 

Vežba

 • Analiza pripreme i testiranja odabrane krizne situacije

 • Plan kontinuiteta poslovanja (BCP)
  • Formiranje i usvajanje plana
  • Rizici koji mogu dovesti do aktiviranja BCP-a
  • Kontrola (revizija) BCP-a u Vašoj kompaniji i kod Vaših partnera
  • Pripreme za testiranje i testiranje BCP-a
  • Izveštavanje nakon testiranja ili aktiviranja BCP-a
  • Nova iskustva

   

  Plan oporavka od katastrofe (DRP)

  • Formiranje i usvajanje plana
  • Rizici koji mogu dovesti do aktiviranja DRP-a
  • Kontrola (revizija) DRP-a u Vašoj kompaniji i kod Vaših partnera
  • Pripreme za testiranje i testiranje DRP-a
  • Izveštavanje nakon testiranja ili aktiviranja DRP-a
  • Nova iskustva

   

  Primeri iz prakse

  • „Nepredviđene“ situacije – posledice nedovoljno dobre implementacije i lošeg testiranja
  • Analiza primera iz prakse loše implementacije DRP-a i BCP-a
  • Analiza rešenja za efikasno i efektivno prevazilaženje krizne situacije

Metodologija Control Objectives for Information and Related Technologies, RACI matrice, COBIT okvir, COBIT komponente, COBIT kocka

(e-mail seminar će biti poslat na Vašu e-mail adresu)


In house?

IN-HOUSE edukacija

Obuku za vaše zaposlene možemo da obezbedimo samo u sedištu vaše kompanije.
>> Dobijte ponudu

Opšti uslovi

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.