Stručnjak za sprovođenje elektronske javne nabavke

Intenzivna obuka

44,000,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Želite da pripremite ponudu bez greške i istu podneste na ispravan način na ispravan način na Portalu za javne nabavke

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Tri online radionice

+

Priručnik za javne nabavke

+

odgovori na pitanja

AKO:
 • Počinjete da radite javne nabavke isključivo po novom zakonu i nailaze na brojne nedoumice i pitanja
 • …ili već imate iskustva sa novim Zakonom i novim Portalom, ali imate nedoumice i želite biti sigurni da ne grešite u svakodnevnom postupanju   
 • Želite da postupate ispravno i u skladu sa novom zakonskom regulativom
 • Želite da budete sigurni da kontrolni organi neće imati zamerke na Vaš rad

Onda Vas pozivamo da učestvujete u trodnevnom online programu za naručioce i ponuđače.

Zašto biste došli na program:

Kada završite sve postupke koje ste pokrenuli po starom zakonu moraćete raditi po novom

Zato što i najmanja greška u Vašoj javnoj nabavci može da dovede do neželjenih rezultata u realizaciji

Zato što želite da budete sigurni da postupate na zakosnki pravilan način

Specijalni bonus za polaznike:

Sertifikat nemačke kompanije FORUM MEDIA Stručnjak za sprovođenje elektronske javne nabavke.


Sadžaj

 • Izuzeci od primene Zakona
 • Interni akt i (javne) nabavke
 • Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta
 • Kriterijumi za dodelu ugovora
 • Stručna ocena ponuda i “mogućnost” dopune ponude
 • Izmene ugovora o javnoj nabavci

 • Sačinjavanje Plana javnih nabavki
 • Izrada konkursne dokumentacije
 • Dodatna pojašnjenja i izmene i dopune konkursne dokumentacije
 • Stručna ocena ponuda
 • Primeri iz prakse

 • Podnošenje ponude
 • Uvid u dokumentaciju nakon donete odluke u postupku
 • Zaštita prava na Portalu javnih nabavki
 • Pregovarački postupak javne nabavke bez objavljivanja javnog poziva
 • Obaveštenje o izmeni ugovora na Portalu javnih nabavki


Predavač

Branimir Blagojević

Opšti uslovi

EDUKACIJE SA ONLINE PRIRUČNIKOM

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre programa. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Otkazivanje učešća u pisanoj formi moguće je do deset radnih dana pre programa, u kom slučaju će Vam biti naplaćeni administrativni troškovi u iznosu od 20% kotizacije; u slučaju kasnijeg otkazivanja, mi ćemo vam naplatiti kotizaciju u celosti. Međutim, drugi učesnik može da učestvuje u programu. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti.

Kada započnete program obuke, dobijate pristup onlajn priručniku sa svim ažuriranjima i nadogradnjama za period od tri meseca. Pristupni podaci će biti poslati na vašu adresu e-pošte. Pristup se automatski produžava nakon isteka perioda. Ukoliko više ne želite ovu uslugu u budućnosti, molimo vas da nas obavestite pismeno najmanje 30 dana pre početka novog perioda. U slučaju pismenog otkazivanja servisa ažuriranja, izdavač ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja i njihovu usklađenost sa zakonom, a istovremeno, u ovom slučaju, prestaje pristup novim aktuelnim sadržajima. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima.