Stručnjak za pripremu ponuda po novom Zakonu o javnim nabavkama

Intenzivna obuka

44,000,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Želite da pripremite ponudu bez greške i istu podneste na ispravan način na ispravan način na Portalu za javne nabavke

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Tri online radionice

+

Priručnik za javne nabavke

+

odgovori na pitanja

AKO:

 • Se pripremate da podnesete ponudu po novom Zakonu o javnim nabavkama, a do sada niste radili u novom Portalu za javne nabavke
 • Želite da pripremite ponudu bez greške i istu podneste na ispravan način na ispravan način na Portalu za javne nabavke
 • Želite da budete sigurni u “mogućnosti” dopune ponude, kriterijume za dodelu ugovora i izmene ugovora o javnoj nabavci
 • Želite da saznate kako da zaštite svoja prava u postupku podnošenjem zahteva za zaštitu prava po novom Zakonu o javnim nabavkama

 

Zašto biste došli na program:

Zato što je neophodno da u kratkom roku pripremite ponudau u postupku javne nabavke

Jer ne želite da Vaša ponuda bude odbijena zbog nedovoljne obučenosti o načinu korišćenja NOVOG Portala javnih nabavki

Jer Vam je poznato da od Vaše ponude zavisi realizacija ugovora o javnoj nabavci

Specijalni bonusi za polaznike:

Sertifikat nemačke kompanije FORUM MEDIA Stručnjak za pripremu ponuda po novom Zakonu o javnim nabavkama


Sadžaj

 • Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta
 • Kriterijumi za dodelu ugovora
 • Način podnošenja ponude i otvaranje ponuda
 • “Mogućnost” dopune ponude
 • Izmene ugovora o javnoj nabavci

 • Pretraga prilika za nabavkama na NOVOM Portalu javnih nabavki
 • Način podnošenja ponude na Portalu javnih nabavki – “korak po korak”
 • Dodatna pojašnjenja u vezi sa konkursnom dokumentacijom
 • Postupanje ponuđača u fazi ocene ponuda
 • Uvid u dokumentaciju u postupku javne nabavke

 • Zaštita prava u postupcima javnih nabavki – NOVINE
 • Način podnošenja zahteva za zaštitu prava putem Portala javnih nabavki
 • Postupanje naručioca po podnetom zahtevu za zaštitu prava i prava i obaveze podnosioca zahteva


Predavač

Branimir Blagojević

Opšti uslovi

EDUKACIJE SA ONLINE PRIRUČNIKOM

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre programa. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Otkazivanje učešća u pisanoj formi moguće je do deset radnih dana pre programa, u kom slučaju će Vam biti naplaćeni administrativni troškovi u iznosu od 20% kotizacije; u slučaju kasnijeg otkazivanja, mi ćemo vam naplatiti kotizaciju u celosti. Međutim, drugi učesnik može da učestvuje u programu. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti.

Kada započnete program obuke, dobijate pristup onlajn priručniku sa svim ažuriranjima i nadogradnjama za period od tri meseca. Pristupni podaci će biti poslati na vašu adresu e-pošte. Pristup se automatski produžava nakon isteka perioda. Ukoliko više ne želite ovu uslugu u budućnosti, molimo vas da nas obavestite pismeno najmanje 30 dana pre početka novog perioda. U slučaju pismenog otkazivanja servisa ažuriranja, izdavač ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja i njihovu usklađenost sa zakonom, a istovremeno, u ovom slučaju, prestaje pristup novim aktuelnim sadržajima. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima.