Stručnjak za PDV

Intenzivna obuka

85,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Bez obzira koliko dugo se bavite PDV-om često ste u nedoumici, ne znate kako da postupite, ili niste sigurni da li postupate ispravno

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Usvojene izmene i dopune Zakona o PDV-u donose nove obaveze i pravila od kojih su neka već u primeni, a neka će se primenjivati od 1. januara 2020. godine!

 

Bez obzira koliko dugo se bavite PDV-om često ste u nedoumici, ne znate kako da postupite, ili niste sigurni da li postupate ispravno. Mnogo je pitanja u vezi sa obavezama pri procedurama, obračunu, prijavi ili  evidenciji PDV-a koja se svakodnevno nameću a neka od njih su:

 • Šta uraditi ako je dva ili više puta podneta ista poreska prijava?
 • Kako ostvariti pravo na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza?
 • Kako se pripremiti za PDV kontrolu?

 


Sadržaj:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost i prateći    podzakonski propisi:
 • Vrednosni vaučeri – definisanje, podela i opredeljivanje nastanka oporezivog događaja po osnovu prenosa vrednosnih vaučera
 • Mesto prometa usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem
 • Poreski dužnik u slučaju iskazivanja PDV u računu kada za to nije postojala obaveza i ispravku pogrešno obračunatog PDV-a
 • Pravila za određivanje srazmernog poreskog odbitka
 •   Najčešća pitanja i očekivanja u vezi sa izmenama:
 • Potencijalni problemi vezani za evidentiranje prometa po osnovu jednonamenskih i višenamenskih vrednosnih vaučera
 • Tretman povremenog prometa udela, akcija i HOV za svrhu utvrđivanja procenta srazmernog poreskog odbitka
 • Utvrđivanje povremenosti prometa kod odobravanja zajmova

 • Inspekcijski nadzor u poreskim oblastima u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru sa primerima kontrolnih listi i načinom njihovog popunjavanja;
 • Jedinstvena analiza kontrolnih listi kroz Excel tabele u okviru kojih se davanjem odgovora na pitanja može precizno izračunati nivo rizika poslovanja u kome se nalazi Vaša firma;
 • Istovremeno se mogu predvideti potencijalni dalji postupci poreskih organa u slučaju inspekcijskog nadzora;

 • Nastanak PDV i fiskalni značaj
 • Predmet oporezivanja
 • Promet dobara i usluga
 • Oporezivanje prometa dobara i usluga bez naknade
 • Sporedna isporuka dobara i usluga i isporuka u nizu
 • Uvoz dobara
 • Prenos imovine, zamena dobara u garantnom roku, besplatno davanje poslovnih uzoraka, davanje reklamnog materijala i poklona manje vrednosti
 • Poreski obveznik
 • Poreski dužnik
 • Poreski punomoćnik
 • Mesto prometa dobara i usluga
 • Nastanak poreske obaveze
 • Poreska osnovica
 • Tržišna vrednost, nabavna cena i cena koštanja kao poreska osnovica

         General Terms, Words and Phrases for Working with Figures;  Graphs & Charts; Numbers;

           Tax Vocabulary; Invoices;  Billing and Account Management;  Balance Sheets;  Management (or Managerial) Accounting;

           Annual or End of Year Reports,  Banking at a Glance;  Payment Reminders,  English Idioms (for Work);  Business Correspondence.

 • Poreska stopa
 • Poreska oslobođenja
 • Prethodni porez
 • Izuzimanje od odbitka prethodnog poreza
 • Podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza na osnovu odluke poreskog ili carinskog organa
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti
 • Sticanje prava na odbitak prethodnog poreza kod evidentiranja za obavezu plaćanja PDV
 • Obaveze poreskih obveznika kod prometa dobara i usluga
 • Izdavanje računa, podaci koje račun mora da sadrži i odsustvo obaveze izdavanja računa
 • Vođenje evidencije
 • Podnošenje poreske prijave, obračun i plaćanje PDV
 • Popunjavanje POPDV obrasca kroz praktične primere

 

Predavač

Dragana Simić

Irina Stevanović Gavrović

Nenad Ivanović

Opšti uslovi

EDUKACIJE SA ONLINE PRIRUČNIKOM

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre programa. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Otkazivanje učešća u pisanoj formi moguće je do deset radnih dana pre programa, u kom slučaju će Vam biti naplaćeni administrativni troškovi u iznosu od 20% kotizacije; u slučaju kasnijeg otkazivanja, mi ćemo vam naplatiti kotizaciju u celosti. Međutim, drugi učesnik može da učestvuje u programu. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti.

Kada započnete program obuke, dobijate pristup onlajn priručniku sa svim ažuriranjima i nadogradnjama za period od tri meseca. Pristupni podaci će biti poslati na vašu adresu e-pošte. Pristup se automatski produžava nakon isteka perioda. Ukoliko više ne želite ovu uslugu u budućnosti, molimo vas da nas obavestite pismeno najmanje 30 dana pre početka novog perioda. U slučaju pismenog otkazivanja servisa ažuriranja, izdavač ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja i njihovu usklađenost sa zakonom, a istovremeno, u ovom slučaju, prestaje pristup novim aktuelnim sadržajima. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima.