Stručnjak za nabavku

Intenzivna obuka
Predavač:Željko Dudić

44,000,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Obuku organizujemo za zaposlene u sektoru nabavke i one koji su im nadređeni, lidere u procesima transformacije, vlasnike firmi koji žele da podignu nivo nabavnog poslovanja

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Tri praktične online radionice

+

Dva dodatna materijala: e-mail seminari: „Poslovni excel“ i „Savremene tehnike komunikacije u pregovaračkim strategijama“

Obuku organizujemo za zaposlene u sektoru nabavke i one koji su im nadređeni, lidere u procesima transformacije, vlasnike firmi koji žele da podignu nivo nabavnog poslovanja, sve one koji su u svakodnevnom kontaktu sa nabavkom i žele da svoje veštine poboljšaju, zaposlene u javnim nabavka koji žele da prošire svoja znanja, odgovorna lica za izradu strategija na raznim nivoima, zaposlene koji imaju nameru da svoju karijeru nastave u okviru nabavne funkcije…

AKO:
 • Su Vam potrebni saveti i smernice od strane konsultanta sa velikim iskustvom u procesu nabavke
 • Inicirate nabavku, a niste sigurni na koji način je potrebno definisati nabavnu specifikaciju i zahtev za nabavkom
 • Niste sigurni da li zaključujete Ugovor o poverljivosti, kada sprovodite u celini post nabavni proces i kako postupate ukoliko dođe do reklamacija

Onda Vas pozivamo da učestvujete u trodnevnom programu obuke.

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Interakciju sa predavačem i predloge rešenja za Vaše izazove u nabavci;
 • Razjašnjenja nedoumica u vezi sa nabavnim procesom;
 • Savete u vezi sa digitalnom transformacijom nabavke;
 • Detaljne odgovore na konkretna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
 • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Stručnjaka za nabavku na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;
 • Nakon ovog programa moći ćete da samostalno sprovedete proces nabavke, da uspostavite novu organizaciju nabavke i da pokrenete proces transformacije nabavke.

Sadržaj

 • Kako nastaje potreba za nabavkom – šta inicira proces nabavke
 • Zahtev za nabavkom
 • Nabavna specifikacija
 • Upit za dobijanje ponude, informacije, predloga
 • Odabir dobavljača kojima se šalje upit
 • Ugovor o poverljivosti, GDPR, korporativna odgovoronost
 • Prijem ponuda i poređenje ponuda
 • Donošenje odluke o odabiru dobavljača
 • Izrada porudžbenice
 • Zaključivanje najboljih ugovora koji će proizaći iz Vaših veštih pregovora
 • Prijem materijala ili usluge
 • Povezivanje porudžbine, prijema i fakture
 • Plaćanje prema dobavljaču
 • Post nabavni proces, reklamacije

 • Organizacija nabavke
 • Upravljanje kategorijama nabavke
 • Radna mesta u nabavci
 • Kraljićeva matrica
 • Strateška nabavka
 • Taktička nabavka
 • Operativna nabavka
 • Centralizovana nabavka
 • Konzorciona nabavka
 • Pozicioniranje nabavke u kompaniji

 • Da li ući u proces digitalne transformacije
 • Elektronska nabavka
 • Digitalizacija strateške nabavke
 • Digitalizacija upravljanja rizicima u nabavci
 • E-sourcing
 • E-procurement
 • E-auction, tri vrste aukcija
 • E- portal kao zajednički resurs nabavke
 • Blockchain kao budućnost nabavke
 • Smart contracts


 

Predavač

Željko Dudić

Opšti uslovi

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.