Stručnjak za javne nabavke za ponuđače – upravljanje Portalom javnih nabavki

Intenzivna obuka

44,000,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Želite da pripremite ponudu bez greške i istu podneste na ispravan način na Portalu za javne nabavke

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Interaktivni online program samo za ponuđače

online radionice sa simulacijom postupka na Portalu za javne nabavke

+ Priručnik za javne nabavke + odgovori na konkretna pitanja

Ako:

 • Se pripremate da podnesete ponudu po novom Zakonu o javnim nabavkama, a imate nedoumice u vezi sa radom u novom Portalu za javne nabavke i želite da uvek pronađete javnu nabavku na Portalu
 • Želite da pripremite ponudu bez greške i istu podneste na ispravan način na Portalu za javne nabave
 • Želite da budete sigurni u “mogućnosti” dopune ponude, kriterijume za dodelu ugovora i izmene ugovora o javnoj nabavci
 • Želite da saznate kako da zaštite svoja prava u postupku podnošenjem zahteva za zaštitu prava po novom Zakonu o javnim nabavkama
Uključena pojašnjenja novog Pravilnika o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki, koje je donela Kancelarija za javne nabavke – stupilo na snagu 13.03.2021.

Zašto biste došli na program:

Zato što je neophodno da u kratkom roku pripremite ponudu u postupku javne nabavke i istu podnesete ispravnu i bez greške

Jer ne želite da Vaša ponuda bude odbijena zbog nedovoljne obučenosti o načinu korišćenja NOVOG Portala javnih nabavki

Jer Vam je poznato da od Vaše ponude zavisi realizacija ugovora o javnoj nabavci

Specijalni bonusi za polaznike:

Sertifikat nemačke kompanije FORUM MEDIA Stručnjak za javne nabavke za ponuđače


Vsebina

 • Najčešće greške u radu na novom Portalu javnih nabavki
 • Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta
 • “Mogućnost” dopune ponude
 • Izmene ugovora o javnoj nabavci
 • Komunikacija u postupcima javnih nabavki – eJavne nabavke
 • Novi elektronski alati – sistem dinamične nabavke I elektronski katalozi
 • Okvirni sporazumi – “mini tenderi”

 • Pretraga prilika za nabavkama na NOVOM Portalu javnih nabavki
 • Način podnošenja ponude na Portalu javnih nabavki – “korak po korak”
 • Dodatna pojašnjenja u vezi sa konkursnom dokumentacijom
 • Postupanje ponuđača u fazi ocene ponuda – komunikacija putem Portala javnih nabavki
 • Uvid u dokumentaciju u postupku javne nabavke
 • Pojašnjenja novog Pravilnika o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki, koji je donela Kancelarija za javne nabavke –  stupio na snagu 13.03.2021.

 • Zaštita prava u postupcima javnih nabavki – NOVINE
 • Način podnošenja zahteva za zaštitu prava putem Portala javnih nabavki
 • Postupanje naručioca po podnetom zahtevu za zaštitu prava i prava i obaveze podnosioca zahteva

Autori:
Miloš Jović, Jasmina Milenković, Valbona Samardžija,
Marta Nađ-Grubor, Duško Đukić, Svetlana Marinković,
Branimir Blagojević i drugi

 • Detaljne instrukcije o polaganju testa dobijate na imejl adresu 29.04.2021.
 • Odgovore na test pitanja popunjavate samostalno
 • Nakon uspešno položenog testa znanja dobijate sertifikat Stručnjak za javne nabavke za ponuđače koji izdaje kompanija FORUM MEDIA


 

Predavač

Branimir Blagojević

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre programa. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Otkazivanje učešća u pisanoj formi moguće je do deset radnih dana pre programa, u kom slučaju će Vam biti naplaćeni administrativni troškovi u iznosu od 20% kotizacije; u slučaju kasnijeg otkazivanja, mi ćemo vam naplatiti kotizaciju u celosti. Međutim, drugi učesnik može da učestvuje u programu. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.