Stručnjak za franšizno poslovanje

Intenzivna obuka

77,310,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Uložili ste puno energije da svoj brend podignete na sadašnji nivo, postali ste svesni da on ima potencijal da dalje jača i razvija se, da se širi, ali  u ovom trenutku nemate potrebne resurse, i pod ovim ne mislimo samo na finansijska sredstva, već i na Vaše na vreme i ljudske resurse.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

NOVO: interaktivna radionica: Franšiza – stepenice do uspeha, od A do Š
Namenjeno: privrednim društvima koja su zainteresovana za siguran rast i razvoj svog poslovanja, privrednim društvima koja su zainteresovana za nova ulaganja i/ ili za započinjanje poslovanja, privrednim društvima koja žele da promene postojeću delatnost i privrednim društvima – potencijalnim kupcima franšize

Uložili ste puno energije da svoj brend podignete na sadašnji nivo, postali ste svesni da on ima potencijal da dalje jača i razvija se, da se širi, ali  u ovom trenutku nemate potrebne resurse, i pod ovim ne mislimo samo na finansijska sredstva, već i na Vaše na vreme i ljudske resurse. Da li ste razmišljali da svoj biznis razvijate  kroz mrežu franšiza i tako smanjite potrebne resurse i rizike koji prate izlazak na nova tržista? Razvojem kompanije kroz franšizni koncept Vaši proizvodi i /ili usluge postaju u isto vreme dostupni većem broju ljudi, brend raste, prihodi rastu, a troškovi poslovanja kompanije se ne povećavaju.

Ukoliko ste neko ko prepoznaje prilike i mogućnosti, ova intenzivna obuka je pravo mesto za Vas.

Na obuci ćete saznati:

 • Kako zlatni poslovni standard iz SAD, rastući poslovni trend u EU, uspešno primeniti u Srbiji i regionu
 • Kako da Vaš brend postane prepoznatljiviji i prisutniji na široj teritoriji, profit poraste, a potrošnja Vaših resursa ostane ista
 • Kako povećati brand awareness, a samim tim i ukupnu vrednost Vašeg brenda
 • Kako napraviti franšizni model poslovanja i šta čini uspešan franšizni koncept
 • Dobićete smernice za pravljenje kvalitetnog franšiznog ugovora koji štiti interese i davaoca i primaoca franšize
 • Saznaćete, na konkretnim primerima, kako ove stvari funkcionišu u praksi u Srbiji, šta su prednosti, a šta mane koje možete izbeći
 • I na kraju, kako i koje marketinške alate možete koristiti u cilju promovisanja Vaše franšize

 

Program je sastavljen od pet modula:

 • 3 CELODNEVNE RADIONICE koje će biti održane  u prijatnom ambijentu hotela Heritage, Mije Kovačevića 7, Beograd, na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere i diskusiju doći do izuzetno korisnih rešenja za unapređivanje rezultata poslovanja kroz franšizni model;
 • 2 STUDIJSKA MATERIJALA: Zbirka Rizik i odgovornost kod trgovinskih ugovora“ – prečišćeni trgovinski ugovori sa pratećim CD-om koji sadrži: oprobane modele, precizne smernice i stručna uputstva za sačinjavanje ugovora i e-mail seminar „Poslovni Excel“.

NAPOMENA: svoju zbirku dobijate na prvoj radionici, a studijski materijal u formi e-mail seminara se šalje na Vašu e-mail adresu, ostaje u Vašem trajnom vlasništvu, a možete ga koristiti sa sopstvenog računara u vreme i sa mesta koje Vama odgovara!

 • DODATNA PODRŠKA – u okviru 10 dana od završetka usavršavanja, putem e-maila postavite pitanje predavaču i u najkraćem roku dobićete odgovor

 

Šta ćete naučiti na ovim radionicama?

 • Kako da svoj poslovni model samostalno pretvorite u uspešan franšizni model
 • Razumećete kompletan proces kreiranja franšiznog modela i sve elemente koji ga čine
 • Bez obzira što važi za najsigurniji poslovni model, naučićete da prepoznate i izbegnete zamke koje on nosi
 • Dobićete smernice za pripremu kvalitetnog i kompletnog franšiznog ugovora koji štiti i davaoca i primaoca franšize
 • Na konkretnim primerima iz prakse, naučićete šta su prednosti koje možete odmah implementirati u svoje poslovanje
 • Kako da izaberete adekvatne primaoce franšize
 • Koji je najsigurniji način da svoje poslovanje proširite van granica Srbije
 • Dobićete Sertifikat STRUČNJAK ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE na engleskom i srpskom jeziku

Sadržaj

 • šta je franšizing
 • prednosti i nedostaci franšizinga
 • koje su delatnosti najpovoljnije za širenje franšizinga i da li je Vaš biznis pogodan za širenje kroz franšizu i kako da ga prilagodite
 • glavne karakteristike franšizinga
 • lokalne / regionalne strategije za širenje franšize
 • interaktivan pristup, vreme za pitanja i komentare predviđeno nakon svake od tema
 • zadatak: napraviti franšizni model sopstvenog biznisa za sledeću radionicu

 • Pojam ugovora u privredi (opšti uslovi za zaključenje ugovora u privredi i specifičnosti ugovora u privredi)
 • Pojam i vrste rizika (kod specifičnih vrsta trgovinskih ugovora)
 • Pojam i vrste odgovornosti (sistemi odgovornosti, pretpostavka odgovornosti dužnika i oslobađanje odgovornosti)
 • Pojam trgovinskih ugovora i osnovna načela (pojačana pažnja, pregovori, opšta ponuda, poziv na ponudu itd.)
 • Pojam i vrste odgovornosti trgovinskih ugovora (ugovor o prodaji, Ugovor o privrednim uslugama, Ugovor o građenju itd.)

 • kako odrediti cenu svoje franšize i elementi koje je potrebno uključiti u kalkulaciju konačne cene
 • kako doći do kupaca franšize, kome je i kako ponuditi, kako napraviti dobar izbor među kandidatima
 • posećivanje franšiznih sajmova, specijalizovanih sajtova i edukacije u franšiznoj oblasti…
 • zamke franšiznog poslovanja, kako ih prepoznati i izbeći
 • krizni menadžment ukoliko dođe do problema u poslovanju i odnosu davaoca i primaoca franšize

 • pravni aspekt franšiznog poslovanja u Srbiji (s obzirom na to da zakon i podzakonski propisi o franšizingu u Srbiji još uvek ne postoje, koji se propisi primenjuju)
 • specifičnosti franšiznog ugovora
 • šta je i kako napisati franšizni priručnik
 • šta jedna kompletna franšiza treba da sadrži
 • kako “lansirati” franšizu van granica Srbije


 

Opšti uslovi

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.