Stručnjak za finansijski kontroling

Intenzivna obuka

85,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Globalno okruženje zahteva fleksibilnost i kontroling dobija važno mesto kao partner menadžmenta kompanije. Podrška koju kontroler pruža upravljanju kompanijom ogleda se u planiranju, obradi informacija i kontroli računovodstvenih podataka.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Specijalista za finansijski kontroling

*Interaktivne radionice, studijski materijali, razmena iskustava sa  kolegama, dodatne konsultacije sa predavačima, setifikat o uspešnosti, tri dana boravka u hotelu sa 5 zvezdica uz korišćenje svih dodatnih sadržaja, dodatni izlet i druge pogodnosti

 

Globalno okruženje zahteva fleksibilnost i kontroling dobija važno mesto kao partner menadžmenta kompanije.

Podrška koju kontroler pruža upravljanju kompanijom ogleda se u planiranju, obradi informacija i kontroli računovodstvenih podataka.

 

Osnovni cilj našeg programa jeste da omogući polaznicima da:

 • Steknu uvid u najvažnije metode i alate finansijskog kontrolinga, kao i razumevanje finansijskih izveštaja;
 • Kreiraju finansijske planove sa jasnim finansijskim pokazateljima, odnosno planove za optimizaciju poslovanja i tokova gotovine, strategiju poslovanja i budžet;
 • Sprovode analizu operativnog sistema kompanije i postignu optimum likvidnosti, solventnosti i profitabilnosti.

 

Vsebina

 • Proces kontrolinga: planiranje i nadzor
 • Uloga kontrolinga
 • Bilans uspeha, bilans stanja i novčani tok
 • Horizontalna i vertikalna analiza
 • Breakeven point
 • Cena koštanja
 • KPI – ključni indikatori
 • Likvidnost, solventnost, profitabilnost

 • Strateški plan, poslovni plan i njihova integracija
 • Primena strateških instrumenata (SWOT, BCG, Benchmarking, PEST&PESTEL)
 • Okupljanje menadžmenta i kolega oko izrade poslovnog plana
 • Mesta troška i profitni centri
 • Tehnike vizuelnog predstavljanja podataka
 • Priprema prezentacije i siguran nastup

Zbirka + CD + online verzija:

Adaptibilni Excel obrasci sa gotovim formulama za finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje

 • Uređivanje prikaza ćelija – kreiranje, brisanje, sakrivanje, grupisanje redova i kolona
 • Formule – linija formula, operatori (aritmetički, poređenja, za povezivanje teksta
 • Funkcije – matematičke (SUM, SUMIF, ROUND), logičke (AND, OR, IF), za datum i vreme (NOW, TODAY), statističke (MIN, MAX AVG, COUNT, COUNTIF), za rad sa tekstom (CONCATENATE, UPPER, LOWER), VLOOKUP funkcija
 • Automatsko i uslovno formatiranje tabele; Naglašavanje izgleda ćelija tabela na osnovu njihovog sadržaja i definisanih uslova
 • Kopiranje tabele korišćenjem specifičnih atributa kopiranih podataka
 • Standardno i napredno filtriranje podataka
 • Kreiranje Pivot tabele i podešavanje prikaza podataka
 • Grafikoni – izrada i vrste
 • Manipulacija podacima u grafikonu – transformacija grafikona iz jednog oblika u drugi, opcija Switch row/column, dodavanje legende i naslova i premeštanje grafikona
 • Trend u postojećim podacima – utvrđivanje trendova i njihov prikaz pomoću linije trenda
 • Prikaz tabele i odgovarajućeg grafikona u jednom prozoru na dva sheet-a
 • Povezivanje Excela sa drugim programima iz Office paketa

Opšti uslovi

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.