Stručnjak za Facility menadžment

Intenzivna obuka

85,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Proširite svoja znanja i veštine kroz iskustva iz prakse uz dobijanje sertifikata za odslušanu obuku u vezi sa facility menadžmentom od teorije do prakse

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Proširite svoja znanja i veštine kroz iskustva iz prakse uz dobijanje sertifikata za odslušanu obuku
u vezi sa facility menadžmentom od teorije do prakse

 

U saradnji sa ekspertima kompanije Marera Property Management pripremili smo za Vas poseban program praktične obuke za facility, property i project menadžere, rukovodioce tehničkih službi, kao i za lica koja učestvuju u upravljanju objektima i njihovom održavanju.

Intenzivnu interaktivnu obuku održaće tim stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u oblasti facility menadžmenta kroz sledeće teme:

 • Osnove Facility Managementa i benefiti njegove primene
 • Kultura održavanja objekata u svetu i kod nas
 • Primena standarda i zrelost tržišta
 • In-house vs outsourcing pristup organizacije usluga održavanja
 • Koncepti upravljanja i održavanja
 • Nabavka usluga property i facility managementa
 • Modeli ugovaranja i kontrola kvaliteta isporučenih servisa
 • Ispunjavanje zakonskih obaveza kompanije kroz facility management usluge
 • Optimizacija i obezbeđivanje kvalitetnih uslova za rad i boravak u poslovnom okruženju
 • Primena održivih principa i “zelenih” rešenja za negovanje vrednosti nekretnina
 • Upravljanje operativnim troškovima

 

Proširite svoja znanja i veštine, poboljšajte kvalitet usluga i ostvarite benefite svojoj organizaciji kroz razmenu iskustava i dobrih praksi uz dobijanje sertifikata za odslušanu obuku o facility menadžmentu.

Marera Property Management je relativno mlada kompanija na našem tržištu koja pruža sveobuhvatne usluge iz oblasti nekretnina, i jedina koja pruža integrisani sistem usluga upravljanja i održavanja objekata oslanjajući se isključivo na sopstvene resurse.


Sadržaj

 • Osnove Facility, Asset i Property Management
 • Facility Management usluge u praksi
 • Facility Management Standardi
 • In-house vs Outsourcing usluga upravljanja i održavanja
 • Diskusija – razmena iskustava, odgovori na pitanja

 • Tenderi i zahtevi klijenata
 • Vrste ugovora – primer SLA ugovora
 • Obim posla, ključni pokazatelji učinka
 • Organizacioni modeli i implementacija Facility Management koncepta
 • Procedure pripravnosti i reagovanja u hitnim situacijama
 • Pravni okvir i registar održavanja
 • Izveštavanje i upravljanje reklamacijama
 • Diskusija – razmena iskustava, odgovori na pitanja

 • Upravljanje ugovorima o zakupu / Property Management
 • Troškovi održavanja objekta, strateško planiranje i budžetiranje / Property Management
 • Održavanje instalacija i njihov životni vek
 • Optimizacija operativnih troškova kroz primenu zelenih rešenja
 • Primer iz prakse – benefiti preventivnog održavanja naspram korektivnog
 • Diskusija i razmena iskustava, odgovori na pitanja


 

Predavač

Milana Srećkov

Tamara Simić-Đuranović

Opšti uslovi

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.