Sprečavanje pranja novca
15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu Add to cart

Sprečavanje pranja novca

Online seminar
Predavač:Goran Lukić

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Datum održavanja: 29. 9. 2022, od 10.00 do 14.00
Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Kako biste se adekvatno uskladili sa zakonskim rešenjima organizujemo interaktivni online seminar uživo sa predavačem

Količina:
Posebne pogodnosti:
 • za drugog i svakog narednog učesnika 10 % popusta,
 • 20% popusta na stručne priručnike i obrazovne portale.

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Vas obavezuje na:

 

 • Izradu i redovno ažuriranje analize rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa zakonskim smernicama, ali i  procenom rizika od pranja novca i finansiranja terorizma izrađenom na nacionalnom nivou
 • Posedovanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica za obveznike shodno Pravilniku o stručnom ispitu za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica
 • Usklađivanje internih akata shodno zakonskim i podzakonskim aktima

 

Kako biste se adekvatno uskladili sa zakonskim rešenjima organizujemo interaktivni online seminar uživo sa predavačem


Na seminaru ćete dobiti:

 • Informacije o novinama u obavezama i rešenjima iz ZSPNFT
 • Jasne smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika i provere identiteta stranke
 • Informacije o izmenama u vezi sa analizom rizika
 • Smernice za sticanje Licence za ovlašćeno lice i zamenika
 • Direktne odgovore na Vaša pitanja od predavača
 • Sertifikat o pohađanju obuke

Brand

Goran Lukić

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.