Specijalista za rešavanje reklamacija i prigovora potrošača

Intenzivna obuka

29,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Ukoliko se bavite prodajnom delatnošću sigurno ste se mnogo puta našli u neprijatnoj situaciji sa potrošačem koji nije u pravu ili čak sa onim čija je reklamacija opravdana ali traži momentalni povrat novca ili momentalnu zamenu robe.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Jedinstvena dvodnevna radionica sa advokatom iz Advokatske kancelarije Živković Samardžić i višim savetnikom u oblasti tržišnog nadzora

 

Ukoliko se bavite prodajnom delatnošću sigurno ste se mnogo puta našli u neprijatnoj situaciji sa potrošačem koji nije u pravu ili čak sa onim čija je reklamacija opravdana ali traži momentalni povrat novca ili momentalnu zamenu robe. Da li ste uvek sigurni u korake koje preduzimate nakon reklamacije?

Kako postupate u situaciji kad potrošač izgubi račun i nema nikakav dokaz da je roba/usluga kupljena kod Vas? Šta se dešava kad Vas potrošač prijavi organizaciji za zaštitu potrošača, inspekciji ili Vas tuži, kakav je dalji postupak? Znate li ko je nadležan i kako se vrši nadzor nad Vašim poslovanjem i koje sve sankcije mogu biti izrečene?

Kako biste dobili adekvatne odgovor na navedene nedoumice i u skladu sa potrebama naših klijenata organizujemo dvodnevnu radionicu, gde će ova tema biti obrađena sa dva aspekta: od strane advokata trgovinskih lanaca iz Advokatske kancelarije Živković Samardžić i višeg savetnika u oblasti tržišnog nadzora.

Neke od tema koje ćemo obrađivati na obuci su:

 • Obaveze privrednih subjekata
 • Aktivnosti i mere tržišnog nadzora
 • Praktična razlika u pogledu odgovornosti prodavaca za nesaobraznost robe i odgovornosti iz garancije;
 • Koja su prava i obaveze prodavaca pri oglašavanju robe, a u kontekstu zaštite prava potrošača;
 • Koje su specifičnosti u pogledu položaja prodavaca kod “online” prodaje robe;
 • Kakva je relevantna sudska praksa u potrošačkim sporovima.

 

Program obuke je sastavljen od:

 • 2 CELODNEVNE RADIONICE koje će biti održane 25.10. i 29.10.2019. u prijatnom ambijentu Hotela Moskva, Terazije 20, Beograd.
 1. Radionica: Položaj trgovaca u postupcima za ostvarivanje zaštite prava potrošača
 2. Radionica: Slobodan protok robe bez nepotrebnih opterećenja za privredu i mehanizmi za vršenje tržišnog nadzora
 • 1 STUDIJSKI MATERIJAL: Zbirka „Rizik i odgovornost kod trgovinskih ugovora“ – prečišćeni trgovinski ugovori sa pratećim CD-om koji sadrži: oprobane modele, precizne smernice i stručna uputstva za sačinjavanje ugovora.

Ova obuka Vam omogućava:

 • pojašnjenja zakonskih definicija važnih pojmova u prodaji robe/pružanju usluga
 • razjašnjenja najčešćih pitanja u vezi sa odgovornošću prodavca/pružaoca usluge za kvalitet robe ili usluge
 • da razumete pod kojim uslovima kupac može da vrati robu bez nedostataka
 • da saznate kako da organizujete obradu reklamacija
 • da naučite kako da se postavite u inspekcijskom postupku
 • da razumete mehanizme i način vršenja tržišnog nadzora
 • direktne odgovore na Vaša pitanja

Sadržaj

 • Relevantni pravni okvir koji uređuje položaj i prava trgovaca u vezi sa ostvarivanjem prava potrošača;
 • Mehanizmi za ostvarivanje prava potrošača i kakva je uloga trgovaca s tim u vezi;
 • Praktična razlika u pogledu odgovornosti prodavaca za nesaobraznost robe i odgovornosti iz garancije;
 • Prava i obaveze prodavaca pri oglašavanju robe, a u kontekstu zaštite prava potrošača;
 • Specifičnosti u pogledu položaja prodavaca kod “online” prodaje robe;
 • Relevantna sudska praksa u potrošačkim sporovima.

 • Pravni okvir: postojeće stanje i pravci daljeg razvoja;
 • Praktična iskustva u primeni mehanizama za ostvarivanje osnovnih prava potrošača sa posebnim osvrtom na rešavanje reklamacije potrošača i ostvarivanje pravo potrošača na bezbednost – zaštitu od robe i usluga koje su opasne po život, zdravlje, imovinu ili životnu sredinu;
 • Obaveze privrednih subjekata;
 • Aktivnosti i mere tržišnog nadzora.


 

Predavač

Sava Pavlović

Vera Despotović

Opšti uslovi

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.