Specijalista za prodaju i prodajni kontroling

Intenzivna obuka

85,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Smernice u vezi sa vođenjem prodajnih timova, efikasnog i efektivog rada sa klijentima, proizvodima/uslugama, zaposlenima

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Specijalista za prodaju i prodajni kontroling

Šta možete da očekujete na obuci?

 

 • Smernice u vezi sa vođenjem prodajnih timova, efikasnog i efektivog rada sa klijentima, proizvodima/uslugama, zaposlenima
 • Prenošenje praktičnih iskustava u implementaciji najboljih sales modela u Srbiji i regionu
 • Case study, vođenje prodaje u virtuelnom B2B preduzeću pomoću online simulacije Coin&Fund
 • Hibridna Edukacija kroz edukaciju I interaktivne offline radionice, video lekcije materijale i iu;učenje pomoću svaremenih onlaine alata-virtualna kompanija

 


Sadržaj

Prodaja i prodajni kontroling-dve strane iste medalje:

 

 • – Analitika i komunikacija, priprema i realizacija;
 • – Racio i soft veštine su na prvi pogled suprostavljene, međutim predstavljaju neodvojivu celinu;
 • – Zašto je važno baviti se prodajom kontinuirano?

Zašto je važno baviti se prodajom kontinuirano?

 

 • – Uspešna prodaja je rezultat kontinuiteta, ne trenutne aktivnosti;
 • – Kroz strukturano vođenja prodaje upoznaćete se sa značajem pitanja (koji je naš sledeći korak, kako grupisati aktivnosti sa strateškog stanovišta, s krivom kao podrškom kontinuitetu).

Zašto je važno planirati-prevođenje aktivnosti u brojeve?

 

 • Planiranje prodaje nije izolovano od ostatka poslovnog planiranja i sagledavamo plan kroz:
 • – DVE DIMENZIJE – kvalitativno i kvantitativno
 • – TRI NIVOA – strateški, implementacija i realizacija
 • – DVE VRSTE UPOTREBE – interno i eksterno

 

Alati i modeli za uspešno vođenje podaje (Plan prodaje, Izveštaji, KPI merenja, PL-proffit and Loss, MRA, MBO)

 

 • – Plan prodaje, izveštaji;
 • – KPI merenja, PL-proffit and Loss, MRA;
 • – MBO-su pojedinačni alati koji podržavaju struktuirano vodjenje prodaje ali kao set alata daju pune benefite. Upoznaćete se sa osnovnim modelima i modelima razvijenim u praksi.


 

Predavač

Biljana Lazarević

Opšti uslovi

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.