Specijalista za devizno poslovanje

Intenzivna obuka

85,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Saznajte sve obavezama izveštavanja NBS o kreditnim poslovima sa inostranstvom u okviru kontrole deviznog poslovanja

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Specijalista za devizno poslovanje sa predavačima iz Ministarstva finansija 

Osnovni cilj našeg programa jeste da omogući polaznicima da:

 • Steknu uvid u teme koje su aktuelne sa normativnog i praktičnog aspekta, uz osvrt na neke od poslednjih izmena propisa koje su izazvale dosta dilema u praksi;
 • Se upoznaju sa dokumentarnim aspektom obavljanja poslova iz Zakona o deviznom poslovanju, s posebnim naglaskom na poslove koji su u praksi najčešći (komercijalni krediti i zajmovi iz člana 4. Zakona o deviznom poslovanju, poslovi prebijanja dugovanja i potraživanja, poslovi prenosa potraživanja i dugovanja i dr.)
 • Razumeju značaj ugovora u obavljanju tekućih i kapitalnih poslova
 • Saznaju sve obavezama izveštavanja NBS o kreditnim poslovima sa inostranstvom u okviru kontrole deviznog poslovanja

Način sprovođenja radionica:

 • Predavač će radionice voditi uživo online
 • Radionice možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće
 • Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka svake pojedinačne radionice, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online radionica
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja, a test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat „Stručnjak za utvrđivanje i obračun poreza na dohodak građana“ na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju
 • Online seminar možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće. Svaki polaznik online seminara dobija link za pristup sa koga se automatski pokreće prozor za praćenje online seminara, bez ikakve instalacije novih aplikacija na uređaj.

Sadržaj:

 • Dokumentarni aspekt obavljanja određenih deviznih poslova – polaznici će imati priliku da se upoznaju sa bitnom dokumentacijom sa stanovišta obavljanja nekih od najčešćih poslova u oblasti deviznog poslovanja, kao što su:
  • komercijalni krediti i zajmovi – član 4. ZDP;
  • prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata – član 6. ZDP;
  • prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama – član 6. ZDP;
  • prenos potraživanja i dugovanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata – član 7. ZDP;
  • prenos potraživanja i dugovanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom – član 20. ZDP;
  • naplata od drugog nerezidenta, odnosno plaćanje drugom nerezidentu – član 33. ZDP.
 • Kontrola deviznog poslovanja – polaznici će imati priliku da se upoznaju sa normativnim aspektom regulisanja kontrole deviznog poslovanja, koji im može pomoći u boljem razumevanju prava i obaveza subjekata kontrole, što će im omogućiti da u propisanim rokovima i na propisani način preduzmu radnje na koje su ovlašćeni, i to u pogledu sledećeg:
  • predmet kontrole;
  • načini vršenja kontrole;
  • obaveze subjekta u postupku kontrole;
  • ovlašćenja lica koje vrši kontrolu, kao i radnje i mere koje može preduzimati lice koje vrši kontrolu;
  • onemogućavanje vršenja kontrole i posledice;

 • Značaj i uloga ugovora u obavljanju tekućih i kapitalnih poslova – polaznici će biti upoznati sa značajem i ulogom u obavljanju deviznih poslova, i to sa:
   • osnovnim principima ugovornog prava;
   • ugovornim odnosom u obavljanju spoljnotrgovinskih poslova;
   • obavezom zaključenja ugovora i drugih akata u obavljanju tekućih poslova;
   • kapitalnim poslovima kod kojih je propisana obaveza zaključenja ugovora;
   • (ne)obaveznost i uloga ugovora u obavljanju platnog prometa sa inostranstvom.
 • Normativni i praktični aspekt propisa o obavljanju platnog prometa sa inostranstvom – polaznici će imati priliku da se bliže upoznaju sa propisima kojima se uređuju uslovi i način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, uz osvrt na određena pitanja iz prakse, odnosno:
    • učesnici u platnom prometu sa inostranstvom i poslovi po kojima se može obavljati platni promet sa inostranstvom;
    • značaj Šifarnika osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom i posebne oznake na nalozima platnog prometa sa inostranstvom;
    • naplata i plaćanje izvršeni kao povraćaj sredstava iz inostranstva, odnosno u inostranstvo;
    • ispravka podataka na nalozima platnog prometa sa inostranstvom;
    • novopropisani obavezni elementi naloga platnog prometa sa inostranstvom;

 

Dobićete na e-mail adresu šifru za pristup avgustpvskom izdanju časopisa i pristup narednim izdanjima u okviru šestomesečne pretplate

Elektronski časopis sadrži:Informacije o novinama u propisima sa smernicama za njihovu primenu, rešenja problema iz prakse, odgovore na Vaša pitanja i druge aaktuelnosti u vezi s  sa spoljnotrgovinskim poslovanjem.

 

Predavač

Ana Đorđević

Branka Đorđević