Specialist za investicije in obvladovanje tveganj

890,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Izobraževalni program – online

Out of stock

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Pridružite se nam na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
Specialist za investicije in obvladovanje tveganj

Projektno vodenje postaja eno najbolj pomembnih načinov dela za doseganje strateških ciljev in dvigovanje konkurenčnosti podjetja, še posebej se to kaže na področju investicijskih projektov.
Vsaka investicija je specifičen projekt. Da bodo vaša ekonomsko zasnovana pričakovanja v celoti uresničena, kot ste načrtovali, se je treba investicij lotevati projektno, timsko in predhodno preigrati več možnih scenarijev in alternativ in tako pripraviti izvedljiv in celovit investicijski plan ter argumentirane in tržno zasnovane načrte finančnih projekcij. Da to učinkovito izpeljete, potrebujete prave informacije, prava znanja in prave izkušnje.


Predavatelji:

doc. dr. Boštjan Aver, univ. dipl. ekon.,
predavatelj z dolgoletnimi izkušnjami na področju bančništva, zavarovalništva, podjetništva, obvladovanja finančnih tveganj, vrednotenja podjetij (sodelovanje) in ocenjevanja investicij ter finančnega nadzora izvajanja projektov

Sandi Ritlop, univ. dipl. inž. str.,
ukvarja se z vodenjem umeščanja v prostor projektov proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov (OVE)


Investicije, graf, denar

Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Osvojili boste metode:

 • vodenja investicijskega projekta,
 • finančnega ovrednotenja investicij in sprejemanja ukrepov v primeru odmikov glede na finančni in terminski plan,
 • ocenjevanja investicijskih projektov (NSV, IRR, MIRR, CAPM,…),
 • načrtovanja in izračunavanja prostih denarnih tokov z vplivi na ocenjeno vrednost podjetja,
 • priprave zagonskega elaborata projekta oz. projektnega priročnika,
 • načrtovanja, spremljanja, kontroliranja in ukrepanja v vseh fazah projekta in
 • sistematičnega pregleda vrst projektne in investicijske dokumentacije s praktičnimi primeri.

 

Prednosti izobraževanja

Interaktivnost in komunikacija
Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja
Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Tudi po koncu programa boste še 30 dni predavatelju lahko zastavili pisno vprašanje.

Spletna učilnica in časovna prilagoditev izobraževanja
Izobraževanje s spletno učilnico vam omogoča, da posamezne module programa lahko prilagodite svojemu časovnemu okviru. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

Prijava vključuje:

 • dostop do 3 online delavnic,
 • dostop do dodatnega gradiva,
 • dostop do spletne učilnice,
 • pridobitev certifikata Specialist za investicije in obvladovanje tveganj.

Agenda

 • E-seminar: Excel za računovodje in finančnike
 • Online delavnica: Vodenje investicijskega projekta od teorije k praksi
 • Študijsko gradivo: Teoretični pripomoček glede vrednotenja investicij in ocenjevanje ekonomske primernosti investicijskih projektov
 • Online delavnica: Ocenjevanje investicijskih projektov podjetja
 • Online delavnica: Projektni management na primeru investicijskih projektov
 • E-seminar: Učinkovita poslovna pogajanja
 • Zaključno preverjanje znanja

 

Priporočila zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

Super delavnica, podkrepljena s praktičnimi primeri.

Aleksander Korošec

Celovit pregled področij, ki se tičejo izvajanja investicij s poudarkom na tveganjih, kar se pogosto podcenjuje predvsem v fazi priprave investicije.

Roman Robič

Še posebej sem bilj zadovoljen s podano teorijo, ki je bila podprta s primeri iz prakse.

Rok Plesec


Specialist za investicije in obvladovanje tveganj v praksi


Program je namenjen strokovni nadgradnji znanja in poznavanju dobrih praks za uspešno vodenje in obvladovanje investicij. Program temelji na praktičnih primerih in je prilagojen potrebam vodenja investicij in obvladovanja tveganj tako v gospodarstvo kot tudi v javnem sektorju.


Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnic omogočamo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo po 5 pedagoških ur. Pred vsako delavnico boste v spletni učilnici dobili seminarsko gradivo. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Spletna učilnica je vir vseh vaših informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki, e-seminarji in gradiva izobraževalnega programa. Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Dostop pa boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije ”Specialist za investicije” kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Spletna učilnica

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Izobraževalni program s certifikatom

Po uspešno opravljenem izobraževanju in uspešno zaključenem pisnem preverjanju znanja prejmete certifikat Forum Akademije “Specialist za investicije in obvladovanje tveganj” v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.

 

Vsebina

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.