Sodobna orodja vodenja

Sodobna orodja vodenja

Strokovne podlage, aktualni pristopi in koristni pripomočki za uspešno vodenje.

NE PROPUSTITE: 20% popusta za mikro preduzeća, fizička lica i udruženja! Koristite kod za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne može kombinovati sa ostalim popustima, osim popusta za više učesnika obuke. Koristite kod u korpi ili ga uplatite.

V današnjem času turbulentnih sprememb je vloga vodje še posebej pomembna, saj je prav vodja tisti, ki je odgovoren za razvoj vseh potencialov podrejenih ter za učinkovito identifikacijo poslovnih priložnosti.

Uspešno vodenje je predvsem rezultat temeljitih priprav, pri katerih potrebujete vsa razpoložljiva orodja za uspešno vodenje zaposlenih na poti do zastavljenih ciljev.

OGLEJTE SI PORTAL  https://www.vodenje.si/, na katerem se lahko tudi brezplačno registrirate.

Koristi

Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in pripomočki za preverjanje boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in ugotovili, kako vsestransko izboljšati veščine vodenja. Enostavno in pregledno jih lahko uporabite pri:

 • postavljanju ciljev in oblikovanju strategij,
 • upravljanju neizogibnih sprememb,
 • zaposlovanju in strateškemu upravljanju s talenti,
 • motiviranju zaposlenih,
 • oblikovanju uspešnih delovnih timov,
 • vodenju učinkovitih sestankov,
 • reševanju konfliktov,
 • pogajanjih,
 • delegiranju in vodenju projektov,
 • oblikovanju sistema plač in nagrajevanju delovne uspešnosti,
 • spodbujanju inovativnosti v podjetju,
 • in še mnogo več.

Vsebina

Razumevanje in delovanje organizacije

 • Uvodnik
 • Faze rasti organizacije in stili vodenja
 • Finančni menedžment
 • Interno komuniciranje
 • Blagovna znamka delodajalca
 • Marketing za menedžerje
 • Organizacijsko vedenje in organizacijski razvoj (razvoj organizacij)
  • Organizacijsko vedenje
  • Organizacijski razvoj
 • Poslovna strategija in strategija upravljanja človeških virov z roko v roki
  • Osnovni principi pri izgradnji strategij
  • Orodja za izgradnjo in implementacijo strategij
  • Izbor kadrovskih aktivnosti, ki so ključne pri implementaciji poslovne strategije
  • Še nekaj besed o izboru kazalnikov uspeha
 • Učinkovito sodelovanje z mediji
  • Najpogostejša vprašanja in odgovori
  • Kako učinkovito sodelovati z mediji
  • Kaj morate vedeti o uredniški politiki
  • Zavedajte se nevarnosti
  • Pravila komuniciranja z mediji
   • Novinarski kodeks
   • Zakon o medijih
   • Zahteva po avtorizaciji
   • Sporočilo za javnost
 • Socialni mediji
  • Twitter
   • Twitter kot komunikacijsko orodje
   • Twitter kot orodje za trženje in navezovanje na posel
  • Facebook
   • Kaj je Facebook in kako deluje
  • LinkedIn
   • Pet pomembnih načel LinkedIna
   • Kako pravilno uporabljamo Linkedin
   • 7 napak, ki si jih na LinkedInu ne smemo privoščiti
  • Vodič za uporabo socialnih medijev
   • Kako odpremo svoj Twitter račun?
   • Facebook – kako začeti?
   • LinkedIn račun in profil podjetja

Sistemi vodenja

 • Orodja za uspešno vodenje organske rasti in trajnostnega razvoja
 • Sistem plač in nagrajevanja delovne uspešnosti
  • Poslanstvo in funkcija sistema plač in nagrajevanja delovne uspešnosti
  • Organizacija in način dela pri prenovi sistema plač
  • Nagrajevanje delovne uspešnosti
  • Pravna ureditev nagrajevanja invoacij, ustvarjenih v delovnem razmerju
  • Primer iz prakse: Nagrajevanje in motiviranje v podjetju Akrapovič
 • Upravljanje znanja
  • Razvoj zaposlenih: od izobraževanja k učenju
  • Ravni merjenja učinkovitosti izobraževanj
  • Pregled pristopov …
  • Od upravljanja izobraževanja k upravljanju znanja
 • Razvojni letni pogovori
  • Razvojni letni pogovor kot način vzpostavljanja poglobljenega odnosa
  • Vsebina razvojnih letnih pogovorov
  • Kako se vodja pripravi na letni pogovor s sodelavcem?
 • Zaposlovanje
  • Zaposlovanje novega sodelavca
  • Kako v svoje vrste pritegniti najboljše (“the best & the brightest”) kandidate?
 • Upravljanje absentizma in promocija zdravja pri delu
  • Absentizem in produktivnost
  • Programi promocije zdravja pri delu
 • Trpinčenje na delovnem mestu ali mobing
 • Smernice in izzivi vodij v prihodnosti
  • Razmere na (svetovnem) trgu
  • Kaj te spremembe pomenijo za podjetje
  • “Novi” vodja: sodobni trendi na področju vodenja
   • Aktivno vodenje v času sprememb
   • Vodenje in razvoj sodelavcev
   • Upravljanje kariere
   • Izzivi na področju vodenja

Veščine vodenja

 • Vloga vodje
 • Transformacijsko vodenje
 • Poslovni načrt
 • Učinkovito vodenje sestankov
 • Delegiranje
 • Učinkovita poslovna pogajanja
  • Vzpostavitev dobrih odnosov
  • Prevzemite odgovornost za dobre odnose
  • Metode in tehnike spreminjanja komunikacije s svojim notranjim in zunanjim svetom
  • Vrednote – bistvo dobrih poslovnih odnosov
  • Ohranite dobre odnose za vse čase
 • Timsko delo
 • Motiviranje
  • Motiviranje, nagrajevanje in stili vodenja
  • Kako torej motivirati sodelavce: Strategije in taktike motiviranja
  • Vodenje in motiviranje generacije Y
   • Razlike med generacijami
   • Kako voditi različne generacije v enem podjetju
   • Vodenje in motiviranje generacije Y
   • Kaj pa generacija Z?
 • Vloga vodje pri učinkovitem vpeljevanju sprememb
  • »Človeška dimenzija« sprememb in vloga vodje pri vpeljevanju sprememb
  • Trije načini vpeljevanja sprememb, tri skupine sodelavcev in kaj lahko stori vodja?
  • Aktivacija v “akciji”: štirje koraki aktivacije
 • Ljudje s težavami
  • Kako se obnašati do ljudi, ki vam gredo na živce?
  • Kaj če sodelavci ne prenesejo vas?
  • Vpliv samopodobe na medosebne odnose
  • Samozavesten nastop – postavite se zase
 • Organiziranje dogodkov za zaposlene
 • Coaching v vodenju in za vodje
  • Tri zakonitosti, štirje koraki organizacije dogodka
 • Metode miselnih vzorcev (Mind Mapping)
 • Krizno komuniciranje
  • Komuniciranje z namenom obvladovanja krize
  • Zakaj potrebujete strategijo ravnanja ob kriznih dogodkih
  • Priprava strategije ukrepanja ob krizi
  • S kom in po katerih kanalih komunicirati
  • Kako sestaviti “krizno” sporočilo
  • Sodelovanje z mediji ob krizi
  • Oglaševanje med krizo in po njej
 • Komunikacija v težavnih situacijah
  • Filtri in zemljevidi sveta
  • Tri manj primerne vrste komuniciranja
  • Vsebina, proces, odnos – temelji asertivnega komuniciranja
  • Zaznavni položaji in pet komunikacijskih orodij
  • Kako sprejmemo kritiko?
  • Kako pa izreči kritiko?
  • Kako učinkovito pomirimo razburjenega človeka?
  • Kako reči NE?
  • Kako povedati svoje mnenje, zavrniti sogovornikovo ali poiskati skupni cilj

Orodja vodenja

Skrb za osebni in profesionalni razvoj

Standardi in certifikati: primerjajte se z najboljšimi!

 • Uvodnik
 • Standard Vlagatelji v ljudi (Investors in people)
  • Primer iz prakse: standard Vlagatelji v ljudi v Bolnišnici Golnik – Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo
 • Družini prijazno podjetje
  • Primer iz prakse: Družini prijazno podjetje v podjetju mimovrste 🙂
 • Standard ISO 9001 kot orodje vodenja
  • Družina standardov ISO 9000
  • Standard ISO 9001:2008
   • Razlogi za vzpostavitev sistema kakovosti
   • Pridobitev certifikata
  • Primer iz prakse: Sistem vodenja kakovosti v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik
 • Oglaševanje družbene odgovornosti podjetja
  • Kaj je družbena odgovornost … in kaj ni
  • Najpogostejše napake
  • Najprej strategija, nato komuniciranje
  • Dobre in slabe prakse – osnove oglaševanja družbene odgovornosti
  • Kako vzbuditi zanimanje medijev
  • Poudarjanje družbene odgovornosti v podjetju

Hitro dostopni vzorci

Stili vodenja in kdaj jih uporabiti

Ciljno vodenje

 • Navodila: Cilji Smart
 • Navodila: Cilji Clear
 • Miselni vzorec: Dejansko – želeno stanje
 • Tabela: Postavljanje ciljev
 • Tabela: Cilji in naloge
 • Tabela: Analiza SWOT
 • Tabela: Cilji iz SWOT analize
 • Tabela: Kazalniki
 • Tabela: Raztegljivi cilji Pet korakov ciljnega vodenja
 • Vprašalnik: Ste transformacijski vodja? Kontinuum voditeljstva

Vzorec poslovnega načrta

Analiza okolja podjetja: predloga za PESTLE analizo

Razvojni letni pogovor

 • Odkljuknica: namen uvedbe RLP
 • Opomnik za izvedbo RLP
 • Odkljuknica: Katere vsebine želimo vključiti v razvojni letni pogovor
 • Obrazec za pridobitev povratne informacije

Plače in nagrajevanje

 • Preverjalni list: Cilji prenove ali izgradnje sistema plač in/ali nagrajevanja
 • Načela nagrajevanja in motiviranja

Interno komuniciranje

 • Vzorec: Strateški dokument
 • Primer: Navodila za zaposlene za uporabo e-pošte

Pogajanja

 • Tabela: Strategija pogajanj
 • Opomnik: priprave na pogajanja

Delegiranje

 • Vprašalnik: Kdaj delegirati
 • Vprašalnik: Komu delegirati
 • Vprašalnik: Kako delegirati
 • Tabela: Delegirane naloge
 • Pripomoček za delegiranje
 • Delegiranje nalog
 • Spremljanje dodeljenih nalog

Vodenje sestankov

 • Preglednica: Priprava na sestanek
 • Zapisnik: Zaključki sestanka
 • Vprašalnik: Ali je bil sestanek uspešen?

Organizacija

 • Delovni list: dnevnik nalog
 • Delovni list: prednostna to-do lista
 • Obrazec za organizacijo dogodkov v 8 korakih
 • Vaje za boljšo organizacijo časa

Reševanje konfliktov

 • Preglednica: pravila za učinkovito reševanje konfliktov
 • Preglednica: reševanje konfliktov s SDI
 • Delovni list: reševanje konflikta

Upravljanje sprememb

 • Delovni list: analiza deležnikov
 • Delovni list: komunikacijski načrt
 • Akcijski načrt uvajanja sprememb
 • Pripomoček: Preglednica pristopov vpeljevanja sprememb
 • Vzorec MOP pogodbe

Stres na delovnem mestu

 • Vprašalnik: Stresni tip

Tehnike kreativnega razmišljanja

 • Obrazec: Ocenjevalni list idej
 • Obrazec: SCAMPER
 • Obrazec: Tehnika naštevanja lastnosti

Uporaba moderiranja pri vodenju

 • Primer vrednotenja po tehniki plusov in minusov
 • Primer razvrščanja idej v pomenske sklope z moderatorskimi kartončki

Izobraževanje

 • Obrazec: ocenjevanje izvajalcev izobraževanj
 • Razvojni načrt na ravni organizacije
 • Individualni razvojni načrt
 • Pregled pristopov in vrednotenja
 • Evalvacija izobraževanja / usposabljanja
 • Izračun investicije in koristi izobraževanja
 • Upravljanje znanja: analiza po aktivnosti

Zaposlovanje novega sodelavca

 • Podlaga za telefonski intervju
 • Vprašalnik za kandidata
 • Primeri vprašanj za izvedbo selekcijskega intervjuja

Preverjanje

 • Vprašalnik: preverjanje zadovoljstva zaposlenih
 • Vprašalnik: samoocena sposobnosti timskega dela
 • Vprašalnik: ocena timskega dela sodelavca
 • Pripomoček za kritično prevetritev in izboljšavo
 • Vprašalnik: samoocena sposobnosti motiviranja
 • Navodila za vnos in obdelavo podatkov ter interpretacija rezultatov
 • Tabela: interpretacija vprašalnika
 • Vprašalnik za oceno vodje

Sproščanje za vodje

 • Prezentacija: 15 vaj za jogo v pisarni
 • Zvočni posnetek: 5 minut za sproščanje

Gospodarjenje s časom

 • Vprašalnik: načrtovanje delovnega časa
 • Vprašanik: motnje

Standardi in certifikati

 • Preglednica: Principi, indikatorji in dokazila standarda Vlagatelji v ljudi

Modeli za pripravo govorov

 • Model 1- Pred nastopom se vprašam
 • Model 2- Priprava formalnega govora
 • Model 3- Manj formalen govor
 • Model 4- Kako predstavimo govornika
 • Model 5- Predstavitveni govor
 • Model 6 -Predstavitev govornika

Vzorci govorov

 • Krizni govor
 • Govor ob predstavitvi novega izdelka
 • Direktorjev govor ob 70-letnici podjetja
 • Pozdravni govor na poslovni konferenci
 • Zdravica gosta na poslovnem obedu
 • Zdravica gostitelja na poslovnem obedu
 • Argumentacija na sestanku – govor projektnega vodje (moderni model kompozicije)
 • Argumentacija na sestanku – govor projektnega vodje (moderno – Toulminov model)
 • Pozdravni otvoritveni govor na prednovoletni zabavi podjetja
 • Direktorjev govor na prednovoletni zabavi podjetja
 • Govor direktorja ob zaključku poslovnega leta (manj primeren)
 • Nagovor zaposlenih pred izvedbo izobraževanja
 • Osebni praznik sodelavca
 • Govor direktorja ob predaji del nasledniku
 • Vzorci govorov v angleškem jeziku
 • Direktorjev pozdrav tujega gosta
 • Zdravica gosta na poslovnem obedu – angleško
 • Zdravica gostitelja na poslovnem obedu – angleško

Aktualno

Korona virus – ukrepi vodstva, organizacija dela in odgovori na vprašanja

Za vas smo na portalu VODENJE.si pripravili strokovne tekste s koristnimi pojasnili:

 • Koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) – priporočeni ukrepi delodajalca
 • Organiziranje dela od doma v času izrednih razmer
 • Odreditev letnega dopusta ob trenutni epidemiološki situaciji v Sloveniji
 • COVID-19: Organizacija in spremljanje dela od doma
 • Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

Objavljamo pa tudi strokovne odgovore na številna praktična vprašanja ter koristne vzorce:

Vzorci uporabnih dokumentov v zvezi s Koronavirusom:

 • Vzorec: Napotitev na čakanje na delo doma zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga
 • Vzorec: Odredba začasno spremenjenega kraja opravljanja dela zaradi izjemnih okoliščin
 • Vzorec: Navodila delodajalca za čas začasno spremenjenega kraja opravljanja dela zaradi izjemnih okoliščin
 • Vzorec: Obvestilo o opravljanju dela na domu za Inšpektorat Republike Slovenije za delo
 • Vzorec: Odreditev nadurnega dela

Konkretni odgovori na številna vprašanja v zvezi s Koronavirusom

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika (tiskana in online izdaja) boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.