Regrutovanje kadrova – temelj uspešnog poslovanja
44,000,00 rsd PDV nije uračunat u cenu Add to cart

Regrutovanje kadrova – temelj uspešnog poslovanja

Intenzivna obuka

44,000,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Datum održavanja: 26, 27. i 28.09.2022.
Mesto održavanja:Online obuka - Zoom

Proces regrutacije kadrova predstavlja složen i kompleksan proces sačinjen od mnogobrojnih faza, stoga je kompanija Forum Media za Vas pripremila trodnevnu obuku nakon koje ćete saznati kako da birate svoje zaposlene i iskoristite njihov potencijal.

Količina:
Posebne pogodnosti:
 • za drugog i svakog narednog učesnika 10 % popusta,
 • 20% popusta na stručne priručnike i obrazovne portale.

OD OGLASA DO ZAPOSLENJA

POSTAVITE PRAVE OSOBE NA PRAVA MESTA

Kadrovske performanse su presudne u ukupnim performansama jedne kompanije.

Sistem ne funkcioniše dobro bez kompetentnih i motivisanih kadrova. Zbog toga će na uspeh jedne kompanije uticati to koliko dobro je definisana kadrovska strategija, kako se njome upravlja i kako se vrši regrutovanje kadrova.

Proces regrutacije kadrova predstavlja složen i kompleksan proces sačinjen od mnogobrojnih faza, stoga je kompanija Forum Media za Vas pripremila trodnevnu obuku nakon koje ćete saznati kako da birate svoje zaposlene i iskoristite njihov potencijal.

Kroz tri edukativna segmenta dobićete odgovore na pitanja:

 • Kako da pripremite selekcioni postupak – definisanje potrebe za kandidatom, kreiranje oglasa, sačinjavanje plana selekcije;
 • Kako da privučete adekvatnog kandidata – kako doći do onih kandidata koji su Vam potrebni, kako privući talentovane zaposlene, strategije objavljivanja oglasa;
 • Kako da procenite kandidata – metode procene, koje metode treba koristiti u kojim momentima, intervju za posao, trendovi u zapošljavanju i kako ih iskoristiti.

 

Da bi kompanija realizovala jedan od najznačajnijih osnovnih ciljeva: usklađivanje strukture i znanja kadrova sa zahtevima radnih procesa/poslova u okviru mreže procesa/poslova organizacije, ona mora da ima:

 • Razvijen sistem za praćenje i analizu razvoja poslova koji se obavljaju na radnim mestima
 • Uspostavljen i dobro organizovan sistem stalnog obrazovanja/obučavanja kadrova
 • Uspostavljen i dobro organizovan proces za regrutovanje kadrova
 • Proces regrutacije kadrova predstavlja složen i kompletan process stoga je kompanija Forum media za Vas pripremila trodnevnu online radionicu na temu Specijalista za selekciju i regrutaciju kadrova.
Sadržaj

 • Koraci u selekcijskom postupku i pravljenje plana selekcije;
 • Definisanje potrebe za novim kandidatom;
 • Analiza radnog mesta;
 • Definisanje veština i osobina ličnosti (kompetencija) kao važan kriterijum selekcije kandidata
 • Idealan kandidat;
 • Vežbe: kontrolna pitanja i zadatak da se napravi idealan kandidat

 • Izvori kandidata
 • Kako izabrati pravi izvor kandidata, tj. kako doći do onih kandidata koje baš nama trebaju
 • Kako privući talentovane zaposlene
 • Kreiranje oglasa za posao
 • Strategija objavljivanja oglasa za posao u zavisnosti od toga koji kandidati se traže
 • Vežbe: kontrolna pitanja i zadaci

 • Metode procene kandidata (koje metode procene kandidata treba koristiti u kojim momentima)
 • Intervju za posao kao najčešće korišćena metoda (Vrste, prednosti i mane, postavljanje pitanja)
 • Procena odgovora kandidata na bihejvioralna pitanja
 • Trendovi u zapošljavanju kandidata i kako ih iskoristiti u svoju korist.

•           Vežbe: kontrolna pitanja i zadaci


 

Brand

Ksenija Stanković

Opšti uslovi

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.