Redovna i prinudna naplata poreza

Seminar
Predavač:Marjan Blešić

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Poreska uprava Srbije, po opomenama i rešenjima o prinudnoj naplati, naplatila je u prošloj godini 45,5 milijardi dinara po osnovu redovne i prinudne naplate poreskog duga kod svih poreskih dužnika.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Na vreme identifikujte poreske rizike i sprečite dodatne finansijske gubitke!

Poreska uprava Srbije, po opomenama i rešenjima o prinudnoj naplati, naplatila je u prošloj godini 45,5 milijardi dinara po osnovu redovne i prinudne naplate poreskog duga kod svih poreskih dužnika. Ovo je najosetljivija oblast za svakog poreskog dužnika i često se javljaju problemi i nedoumice u praksi, oko visine samog poreskog duga, postupanja inspektora, sredstvima obezbeđenja i mnoga druga. Sve dileme koje imate možete razrešiti na našem seminaru, a odgovore i savete ćete dobiti od strane poreskog stručnjaka iz Ministarstva finansija.
Pitanja koja ćemo obraditi na seminaru grupisaćemo u 2 celine:

 • Opšte o naplati i redovna naplata poreza:
  • kada poreska obaveza dospeva na naplatu i koje su privremene mere obezbeđenja?
  • kakav je redosled namirenja i koji se dan uzima kao dan plaćanja poreza?
  • kako se vrše kompenzacija i konverzija u postupcima redovne naplate poreza?
  • koji je iznos kamata u slučaju odlaganja poreske obaveze?
 • Prinudna naplata poreza:
  • kada stiže opomena u slučaju prinudne naplate poreza i kako se dostavlja?
  • kojom se radnjom vrši početak postupka prinudne naplate i kakve su pravne posledice?
  • kada se vrši prekid, a kada obustava toka postupka?
  • koja je visina troškova i kakav je način postupanja od strane inspektora?
  • Kada se daje zaloga i kako se vrši unovčavanje kao sredstvo prinudne naplate?
  • kada se vrši prinudna naplata na pokretnim stvarima, a kada na nepokretnostima?
  • koje su sekundarne poreske obaveze?

 

Ovaj seminar vam omogućava:

 • Pojašnjenja u vezi sa postupkom prinudne i redovne naplate
 • Razjašnjenja nedoumica u vezi sa Vašim obavezama kao poreskih dužnika
 • Interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Šefovima i zaposlenima u finansijskoj, računovodstvenoj, pravnoj i obračunskoj službi, direktorima, vlasnicima preduzeća, preduzetnicima, menadžerima i svim ostalim zainteresovanim licima.

Sadržaj

 • dospelost poreske obaveze
 • privremena mera obezbeđenja
 • dan plaćanja poreza
 • redosled namirenja
 • oblici redovne naplate poreza: kompenzacija i konverzija
 • odlaganje plaćanja dugovanog poreza
 • kamata
 • prinudna naplata poreza: opomena
 • opšte o prinudnoj naplati
 • početak postupka prinudne naplate
 • pravne posledice
 • prekid i obustava
 • načela
 • troškovi
 • zaloga
 • unovčavanje
 • prinudna naplata na pokretnim stvarima
 • prinudna naplata na nepokretnostima
 • sekundarna poreska obaveza

Predavač

Marjan Blešić

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

Sadržaj

 • dospelost poreske obaveze
 • privremena mera obezbeđenja
 • dan plaćanja poreza
 • redosled namirenja
 • oblici redovne naplate poreza: kompenzacija i konverzija
 • odlaganje plaćanja dugovanog poreza
 • kamata
 • prinudna naplata poreza: opomena
 • opšte o prinudnoj naplati
 • početak postupka prinudne naplate
 • pravne posledice
 • prekid i obustava
 • načela
 • troškovi
 • zaloga
 • unovčavanje
 • prinudna naplata na pokretnim stvarima
 • prinudna naplata na nepokretnostima
 • sekundarna poreska obaveza