Realni problemi u javnim nabavkama pred naručiocima i ponuđačima

Seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Ukoliko se bavite javnim nabavkama, u poslednjim mesecima možda ste se našli na  nedovoljno poznatom terenu i suočili sa realnim problemima prilikom primene novih zakonskih rešenja, imajući u vidu da su svi naručioci i ponuđači dužni da primenjuju novi Zakon o javnim nabavkama i koriste novi Portal javnih nabavki.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Sa predavačem iz Kancelarije za javne nabavke

Uočene nepravilnosti u postupcima u dosadašnjoj primeni novog Zakona o javnim nabavkama

Ukoliko se bavite javnim nabavkama, u poslednjim mesecima možda ste se našli na  nedovoljno poznatom terenu i suočili sa realnim problemima prilikom primene novih zakonskih rešenja, imajući u vidu da su svi naručioci i ponuđači dužni da primenjuju novi Zakon o javnim nabavkama i koriste novi Portal javnih nabavki. Iako Vam možda nije delovalo tako, novi Portal sa svojim funkcionalnostima olakšava i ubrzava rad svim učesnicima u postupku javne nabavke ali i.zahteva dobro poznavanje istog. Zbog svega navedenog u svakodnevnom radu pojavljuje se veliki broj pitanja, kao npr.

 • Koji parametri utiču na to da li ste kao naručilac dužni da sprovodite postupak javne nabavke ili ne?
 • Možete li se osloniti na već dobro poznat koncept istovrsnosti, definisan odredbama prethodnog Zakona o javnim nabavkama i kako da to učinite?
 • Kako postupate kao ponuđač, kada komunikacija i razmena podataka elektronskim sredstvima na Portalu nije obavezna, ili kada je neophodno dostaviti originale dokumenata, sredstvo obezbeđenja, uzorke, projekte, makete..?
 • Možete li produžiti minimalan rok za podnošenje ponuda za 5 dana u slučaju čl. 45. stav 6. Zakona o javnim nabavkama, po kom osnovu i na koji način?
 • Kako postupiti u situaciji kada nije predviđeno neposredno plaćanje dospelih potraživanja podizvođaču za deo ugovora koji je podizvođač izvršio?

Odgovore na ova i mnoga druga konkretna pitanja dobićete na interaktivnom seminaru od stručnog predavača iz Kancelarije za javne nabavke.

Seminar je namenjen svim naručiocima i ponuđačima, kao i svim drugim licima zainteresovanim za rešenja realnih problema u oblasti primene novog Zakona o javnim nabavkama.  


Sadržaj

  • Nedoumice u vezi sa primenom novog Zakona o javnim nabavkama
   • Pojam istrovrsnosti
   • Mogućnost skraćenja rokova za podnošenje ponuda
   • Izmirivanje potraživanja angažovanog podizvođača
   • Izmene i opcije ugovora
   • Zaštita prava u nabavkama ispod zakonskih pragova
  • Uočene nepravilnosti u dosadašnjoj primeni zakona
  • Odgovori na konkretna pitanja polaznika – postavite Vaše pitanje prilikom prijave i  dobićete odgovor na seminaru

IN-HOUSE edukacija

Obuku za vaše zaposlene možemo da obezbedimo samo u sedištu vaše kompanije.
>> Dobijte ponudu

Predavač

Suzana Todorović

Opšti uslovi

Primljena faktura mora biti izmirena najmanje tri dana pre vebinara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre vebinara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju vebinaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Međutim, drugi učesnik može da učestvuje na vebinaru. Zadržavamo pravo da otkažemo vebinar – u ovom slučaju, refundiramo kotizaciju u celosti.

Sadržaj

  • Nedoumice u vezi sa primenom novog Zakona o javnim nabavkama
   • Pojam istrovrsnosti
   • Mogućnost skraćenja rokova za podnošenje ponuda
   • Izmirivanje potraživanja angažovanog podizvođača
   • Izmene i opcije ugovora
   • Zaštita prava u nabavkama ispod zakonskih pragova
  • Uočene nepravilnosti u dosadašnjoj primeni zakona
  • Odgovori na konkretna pitanja polaznika – postavite Vaše pitanje prilikom prijave i  dobićete odgovor na seminaru