Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Zloupotreba bolovanja

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Šta poslodavac može/treba/sme da uradi u slučaju postojanja sumnje u zloupotrebu privremene sprečenosti za rad – saznajte na seminaru!

 

Ko, pod kojim uslovima, u kom slučaju i u kolikom trajanju utvrđuje privremenu sprečenost za rad zaposlenog? Možete li neposredno da kontaktirate izabranog lekara, drugi stručno-medicinski organ ili zdravstvenu ustanovu radi provere privremene sprečenosti za rad Vašeg zaposlenog? Možete li i na koji način, odnosno pod kojim uslovima da formirate komisiju za proveru bolovanja? Možete li utvrditi obavezu zaposlenog da Vas kao poslodavca obaveštava o toku lečenja?

Možete li uputiti zaposlenog na ocenu radne sposobnosti za vreme bolovanja?

Dobijte odgovore na ova i druga pitanja iz prakse na seminaru koji organizujemo sa renomiranim predavačima

 

Nakon seminar ćete:

  • Moguće uzroke bolovanja: bolesti i povrede van rada, povrede na radu i profesionalne bolesti i dr.
  • Postupak za ostvarivanje bolovanja i moguće trajanje privremene sprečenosti
  • Sve korake u vezi sa upućivanjem zaposlenog na ocenu radne sposobnosti za vreme bolovanja
  • Postupak za proveru bolovanja: institucionalnu i internu
  • Steći ćete sertifikat nemačke kuće Forum Media a i upoznati kolege iz struke

 

Najčešći načini zloupotrebe bolovanja i potencijalne greške poslodavaca

-primeri iz prakse i saveti za prevazilaženje problema-

TEME SEMINARA

 

Pravna regulativa za oblast bolovanja (zakoni i podzakosnki akti i nadležnosti stručno-medicinskih organa po pitanju bolovanja)

Uzroci bolovanja (bolesti i povrede van rada, povrede na radu i profesionalne bolesti, nega člana uže porodice)

Postupak za ostvarivanje bolovanja (moguće trajanje privremene sprečenosti za rad u zavisnosti od uzroka, ko, pod kojim uslovima, u kom slučaju i u kolikom trajanju utvrđuje privremenu sprečenost za rad – izabrani lekar, prvostepena lekarska komisija i drugostepena lekarska komisija)

Upućivanje zaposlenog na ocenu radne sposobnosti za vreme bolovanja (mogućnost upućivanja i obaveza upućivanja zaposlenog na ocenu radne sposobnosti, organ nadležan za ocenu radne sposobnosti, utvrđivanje potpunog gubitka radne sposobnosti – invaliditeta, odnosno preostale radne sposobnosti i njihov uticaj na radno-pravni status zaposlenog)

Provera bolovanja – institucionalna i interna (šta poslodavac može/treba/sme da uradi u slučaju postojanja sumnje u zloupotrebu privremene sprečenosti za rad, na koji način i u kojim rokovima – može li neposredno da kontaktira izabranog lekara, drugi stručno-medicinski organ ili zdravstvenu ustanovu radi provere; može li i na koji način, odnosno pod kojim uslovima da formira komisiju za proveru bolovanja, na koji način treba da postupa komisija; može li da utvrdi obavezu zaposlenog da poslodavca obaveštava o toku lečenja…)

Najčešći načini zloupotrebe bolovanja i potencijalne greške poslodavaca (primeri iz prakse i saveti za prevazilaženje problema)

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Izmene I dopune Zakona o radu”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
    Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:      Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018