Radni odnosi i HR menadžment

Kontrolna mapa

Zbirka sa uputstvima i dokumentacijom za organizaciju radnog vremena

11,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Količina:

Zbirka za poslodavce sa gotovim modelima dokumenata i uputstvima

za organizaciju radnog vremena!

 

 

U praksi poslodavaca postoje različite nedoumice u vezi sa organizacijom i dokumentovanjem radnog vremena. Da biste radno vreme u svojoj firmi organizovali brže, jednostavnije, sigurnije i u skladu sa zakonskom regulativom, za Vas smo pripremili zbirku sa praktičnim uputstvima za organizaciju radnog vremena i gotovim modelima dokumenata u Word formatu, uključujući modele:

 • Odluka: raspored radnog vremena, promena rasporeda radnog vremena, nedeljni raspored radnog vremena (prosečno radno vreme na nedeljnom nivou), preraspodela radnog vremena, uvođenje kliznog radnog vremena, uvođenje elektronske evidencije prisustva na radu, uvođenje prekovremenog rada;
 • Pravilnika: evidentiranje prisustva na radu, elektronsko evidentiranje prisustva na radu, odsustvo sa rada za vreme radnog vremena;
 • Saglasnosti: za noćni rad, zaposlenog da u preraspodeli radnog vremena radi u proseku duže od ugovorenog radnog vremena, zaposlene trudnice, roditelja, usvojioca, hranitelja ili staraoca o radu u režimu preraspodele radnog vremena;
 • Zahteva: ostvarivanje prava zaposlenog u vezi sa prestankom radnog odnosa za vreme trajanja preraspodele radnog vremena;
 • Rešenja: ostvarivanje prava zbog prestanka radnog odnosa u toku trajanja preraspodele radnog vremena, prekovremeni rad – isplata uvećane zarade, rad sa nepunim radnim vremenom radi nege ili posebne nege deteta, odnosno člana porodice.

 

U ovoj zbirci i na CD-u ćete naći:

 • praktična uputstva za organizaciju radnog vremena
 • gotove modele dokumenata za brže i lakše dokumentovanje radnog vremena
 • proverena rešenja iz dobre pravne prakse

 

SADRŽAJ ZBIRKE

 • Pojam radnog vremena – standardni i nestandardni oblici radnog vremena
 • Prava i ograničenja prilikom organizacije radnog vremena od strane Poslodavca
 • Puno, nepuno i skraćeno radno vreme
 • Prekovremeni, smenski i noćni rad – uslovi i ograničenja
 • Pojam i uslovi za uvođenje kliznog radnog vremena
 • Pojam pripravnosti i dežurstva – primena u praksi
 • Specifični oblici radnog vremena – zaštita pojedinih kategorija zaposlenih
 • Rad od kuće i radno vreme
 • Raspored radnog vremena na nedeljnom nivou
 • Evidencija prisutnosti na radu i uvođenje elektronske evidencije prisutnosti na radnom mestu –za i protiv
 • Kontrola prisutnosti zaposlenih na radu u korelaciji sa pravom na privatnost na radnom mestu
 • Normativni okvir kao uslov za pravilnu organizaciju radnog vremena
 • Pojam preraspodele radnog vremena – uslovi i ograničenja za primenu instituta preraspodele radnog vremena
 • Prestanak radnog odnosa u preraspodeli radnog vremena
 • Inspekcijski nadzor u domenu rasporeda radnog vremena – kaznene odredbe

 

SADRŽAJ CD-A

 • Odluka o rasporedu radnog vremena
 • Odluka o promeni rasporeda radnog vremena
 • Odluka o nedeljnom rasporedu radnog vremena (prosečno radno vreme na nedeljnom nivou)
 • Odluka o preraspodeli radnog vremena
 • Odluka o uvođenju kliznog radnog vremena
 • Odluka o uvođenju elektronske evidencije prisustva na radu
 • Odluka o uvođenju prekovremenog rada
 • Pravilnik o evidentiranju prisustva na radu
 • Pravilnik o elektronskom evidentiranju prisustva na radu
 • Pravilnik o odsustvu sa rada za vreme radnog vremena
 • Saglasnost za noćni rad
 • Saglasnost zaposlenog da u preraspodeli radnog vremena radi u proseku duže od ugovorenog radnog vremena
 • Saglasnost zaposlene trudnice, roditelja, usvojioca, hranitelja ili staraoca o radu u režimu preraspodele radnog vremena
 • Zahtev za ostvarivanje prava zaposlenog u vezi sa prestankom radnog odnosa za vreme trajanja preraspodele radnog vremena
 • Rešenje o ostvarivanju prava zbog prestanka radnog odnosa u toku trajanja preraspodele radnog vremena
 • Rešenje o prekovremenom radu – isplata uvećane zarade
 • Rešenje o radu sa nepunim radnim vremenom radi nege ili posebne nege deteta, odnosno člana porodice

Nakon prijema popunjene narudžbenice, poslaćemo Vam proizvod i fakturu.

Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima. Vaše podatke po Vašem zahtevu možemo promeniti ili izbrisati.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018