Radni odnosi i HR menadžment

Kontrolna mapa

Zarade i druga primanja zaposlenih i lica van radnog odnosa

11,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Količina:

Pripremili smo praktičnu zbirku za sve koji se bave utvrđivanjem, obračunom i oporezivanjem zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih i primanja lica van radnog odnosa!

Pomoću saveta pravnih, poreskih i računovodstvenih stručnjaka, lakše ćete normirati i obračunati zarade i druga davanja, pripremiti neophodnu dokumentaciju i rešiti brojna pitanja iz svakodnevne prakse:

 • Kako izmeriti i propisati radni učinak zaposlenih, a kako propisati platne razrede,
 • Kako obračunati naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor i kakav je poreski tretman tog davanja,
 • Koja primanja se poreski tretiraju kao zarada, a koja drugačije,
 • Koje su mogućnosti propisivanja i plaćanja uvećane zarade kod minulog, smenskog i noćnog rada,
 • Koji je način organizovanja ishrane na radu umesto plaćanja naknade troškova za topli obrok,
 • Kako rešiti brojne dileme kod dnevnica i drugih troškova u vezi sa službenim putovanjima,
 • Kakav je poreski tretman korišćenja privatnog automobila u službene svrhe i službenog automobila u privatne svrhe,
 • Da li se otpremnina kod viška zaposlenih i otpremnina kod odlaska u penziju isplaćuju zaposlenom bruto ili neto,
 • Da li direktor može da radi bez ugovorene naknade za rad,
 • Koje su najčešće greške kod obustave iz zarade zaposlenog i mnoga druga pitanja!

Zbirka sa pratećim CD-om će Vam pružiti:

 • pravnu usaglašenost – pojašnjenja aktuelnih propisa, stručni saveti i praktični primeri za pravilno utvrđivanje i obračun zarada i drugih davanja;
 • odmah uporebljive i adaptibilne dokumente – primeri pravilnika, primeri obračuna, modeli rešenja, odluka, sporazuma, obrasci za obračun zarada, evidencije o troškovima rada, obrasci i izveštaji o putnim troškovima….

SADRŽAJ ZBIRKE

 • Pravna regulativa u vezi sa zaradama i drugim primanjima zaposlenih i lica van radnog odnosa
 • Zarada i druga primanja zaposlenih sa karakterom zarade:
  • Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu
  • Nagrađivanje menadžmenta hartijama od vrednosti
  • Druge isplate sa karakterom zarade, sa aktuelnim mišljenjima nadležnog ministarstva
  • Specifičnosti zarade direktora
  • Zarada zaposlenih koji rade van prostorija poslodavca i Zarada zaposlenih koji su zasnovali radni odnos za obavljanje poslova kućnog pomoćnog osoblja
  • Zarade stranih državljana koji obavljaju rad u Republici Srbiji
 • Naknada troškova zaposlenih, sa osvrtom na aktuelnu sudsku praksu i mišljenja nadležnog ministarstva
  • Dolazak i odlazak sa rada i promena prebivališta zaposlenog nakon zasnivanja radnog odnosa
  • Na šta zaposleni ima pravo kod službenog putovanja u zemlji
  • Službeno putovanje u inostranstvo
  • Korišćenje službenog automobila u službene svrhe i poreski tretman
  • Regulisanje prava zaposlenih kod korišćenja privatnog automobila u službene svrhe i poreski tretman
 • Druga primanja zaposlenih, sa osvrtom na aktuelna mišljenja nadležnog ministarstva
  • Otpremnina kod odlaska u penziju – pravni i poreski aspekt
  • Kada je jubilarna nagrada pravo zaposlenog, a obaveza poslodavca
  • Solidarna pomoć – široke mogućnosti i poreski aspekt
  • Otpremnina zaposlenom za čijim je radom prestala potreba
  • Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić
  • Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice zaposlenog
  • Naknada štete zaposlenom zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora
  • Primanja zaposlenih po osnovu učešća u dobiti
  • Davanje zajma zaposlenima, kako se to knjiži i kakve su dalje obaveze zaposlenih prema poslodavcu-zajmodavcu
  • Dobrovoljno penzijsko osiguranje i zdravstveno osiguranje, kolektivno osiguranje od posledica nezgoda, za slučaj teže bolesti i hirurških intervencija i poreski tretman
 • Ostala pitanja od značaja za zarade i druga primanja zaposlenih
  • Rokovi isplate zarade i drugih primanja zaposlenih tokom radnog odnosa i kod prestanka istog
  • Izdavanje obračuna zarade i naknade zarade; zloupotrebe u praksi
  • Mogućnosti i ograničenja kod obustave iz zarade zaposlenog
 • Primanja lica koja obavljaju rad van radnog odnosa
  • Primanja lica angažovanih van radnog odnosa
  • Poresko-računovodstveni tretman primanja lica koja obavljaju rad van radnog odnosa

SADRŽAJ CD-A

 1. Modeli pravilnika o: radu, zaradama i drugim primanjima zaposlenih, bonusima, službenim putovanjima, merenju radnog učinka, obezbeđivanju ishrane zaposlenima na radu umesto naknade troškova za ishranu u toku rada
 2. Modeli rešenja, ugovora, sporazuma i odluka: Rešenje o isplati bonusa, Aneks ugovora o radu kojim se zaposlenom odobrava korišćenje službenog vozila u privatne svrhe, Odluka o isplati (poklon) zaposlenima za 8. mart, Sporazum o prestanku radnog odnosa, sa stimulativnom otpremninom, Ugovori van radnog odnosa, Rešenja o plaćenom odsustvu, udaljenju zaposlenog sa rada uz naknadu zarade, isplati otpremnine pri odlasku zaposlenog u penziju, isplati jubilarne nagrade, isplati solidarne pomoći, davanju poklona deci zaposlenih za Božić, isplati pomoći zaposlenom zbog smrti člana uže porodice, naknadi štete zaposlenom za neiskorišćeni deo godišnjeg odmora, obustavi iz zarade zaposlenog
 3. Obrasci i izveštaji o putnim troškovima
 4. Obrazac obračuna zarade i naknade zarade i primer popunjenog obrasca obračuna zarade i naknade zarade
 5. Primeri obračuna: zarade ili drugih primanja, poreskog tretmana prihoda direktora kod različitih načina angažovanja, poreskog tretmana korišćenja službenog automobila, poreskog tretmana korišćenja privatnog automobila u službene svrhe i drugih naknada zarade

Nakon prijema popunjene narudžbenice, poslaćemo Vam proizvod i fakturu

Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima. Vaše podatke po Vašem zahtevu možemo promeniti ili izbrisati.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018