Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Zakonska zaštita i položaj trudnica i porodilja u radnom odnosu i obaveze poslodavca

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:
Koje sve obaveze imaju poslodavci u vezi sa
zakonskom zaštitom i položajem trudnica i porodilja u radnom odnosu?

 

Obaveze poslodavaca u vezi sa zaštitom i položajem trudnica i porodilja u radnom odnosu definisane su Zakonom o radu, Zakonom o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 183 o zaštiti materinstva, Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom. Zbog brojnih nedoumica sa kojima se poslodavci susreću u praksi, organizujemo interaktivni seminar sa predavačem – advokatom, na kome ćete rešiti najčešća pitanja u vezi sa zaštitom i položajem trudnica i porodilja:

 • Koju posebnu zaštitu uživaju žene za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta?
 • Kako se u ovom slučaju može koristiti godišnji odmor? Kada otac deteta može da koristi porodiljsko odsustvo, a kada odsustvo radi nege deteta?
 • Koje su obaveze poslodavaca u slučaju odsustva radi posebne nege deteta?
 • Koje su obaveze poslodavaca prema trudnicama, porodiljama i ženama koje doje dete – zakonski osnov, Međunarodna organizacija rada (Uredba i Konvencija)?
 • Kako sprovesti ekonomske, organizacione i tehnološke promene kod poslodavca tokom trajanja porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta?
 • Da li je i kako moguće izmeniti ugovorene uslove rada tokom trajanja odsustva i nakon isteka odsustva radi nege deteta?

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Pojašnjenja zakonskih obaveza poslodavaca prema trudnicama i porodiljama
 • Razjašnjenja najčešćih pitanja iz prakse u vezi sa zaštitom i položajem trudnica i porodilja u radnom odnosu
 • Interakciju sa predavačem – advokatom i direktne odgovore na Vaša pitanja

TEME SEMINARA

a) Posebna zaštita žena za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta;

b) Korišćenje godišnjeg odmora; kada otac deteta može da koristi porodiljsko odsustvo, a kada odsustvo radi nege deteta;

c) Odsustvo radi posebne nege deteta;

d) Obaveza poslodavca prema trudnicama, porodiljama i ženama koje doje dete – zakonski osnov, Međunarodna organizacija rada (Uredba i Konvencija);

e) Ekonomske, organizacione i tehnološke promene kod poslodavca tokom trajanja porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta;

f) Izmena ugovorenih uslova rada tokom trajanja odsustva i nakon isteka odsustva radi nege deteta;

g) Najčešći problemi i pitanja u praksi.

Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k,
Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Izmene i dopune Zakona o radu”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018