Radni odnosi i HR menadžment

Konferencija

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti – 2021

16,100.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Kompanija Forum Media d.o.o. Beograd, članica nemačke Forum Media Grupe, jedna od vodećih izdavača publikacija i organizator edukativnih programa, nakon pet uspešnih konferencija i više desetina uspešno organizovanih seminara i kurseva iz oblasti bezbednosti i zaštite podataka, sa zadovoljstvom Vas poziva na svoju šestu veliku online konferenciju.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“ZZPL”) u primeni je duže od dve godine, ali dileme i nedoumice i dalje postoje, dok u nekim kompanijama implementacija zakonskih odredbi nije ni sprovedena do kraja.

Takođe, usled pojačanog inspekcijskog nadzora od strane Poverenika, mnoge kompanije nisu sigurne kako bi trebalo popuniti kontrolne liste. Dalje, kao u velikom broju zakona i u ZZPL-u ima normi koje je moguće protumačiti na više načina, a u odsustvu sudske prakse i stava Poverenika, teško je odrediti koje je tumačenje ispravno.

Na našoj konferenciji ćete od predstavnika Poverenika i eminentih advokata – stručnjaka za ZZPL dobiti  informacije o bezbednosti podataka, mehanizmima zaštite i drugim izazovima koje zakon nameće.

Kao učesnik online konferencije moći ćete da postavljate pitanja predavačima, slanjem mejla pre ili na samoj konferenciji, a odgovore ćete dobiti tokom panel diskusije. Dobijeni odgovori će Vam pomoći da ispunite svoje obaveze i  rešite praktične probleme. Takođe, stičete mogućnost ostvarivanja kontakata sa brojnim kolegama iz prakse što će Vam obezbediti kvalitetnu razmenu iskustava i priliku za nova poslovna umrežavanja.

 

Na konferenciju pozivamo:

Direktore i vlasnike kompanija, lica odgovorna za bezbednost i zaštitu podataka, lica odgovorna za upravljanje podacima o ličnosti, rukovodioce i zaposlene u pravnoj, kadrovskoj i HR službi, lica odgovorna za bezbednost informacionog sistema i upravljanje kontinuitetom poslovanja, lica odgovorna za zaštitu poslovnih informacija, pravnike sa uvidom u zaštitu podataka o ličnosti, zaposlene u prodaji, marketingu i ostalim poslovnim sektorima koji na bilo koji način prikupljaju i obrađuju lične podatke, i sve ostale koji učestvuju u bezbednosti i zaštiti podataka ili su zainteresovani za ovu oblast.

 

Za prijave učešća do 08. NOVEMBRA obezbeđujemo Vam poseban popust!

10:00 – 10:10 Uvodni deo i otvaranje online Konferencije
10:10 –11:00  

  • Obaveza donošenja internih akata i vođenja evidencije radnji obrade podataka o ličnosti

 

–        Dragan Milić, Advokat u advokatskoj kancelariji Milić

11:00– 11:05 Pauza
11:05 – 12:00
  • Kako protumačiti Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u odsustvu sudske prakse ili Poverenikovog izjašnjenja?

 

–        Milica Basta, Senior Associate u advokatskoj kancelariji BDK Advokati

12:00 – 12:10 Pauza
12:10 – 13:00
  • Obrada podataka o ličnosti u oblasti rada i zapošljavanja

 

–        Zlatko Petrović, Pomoćnik generalnog sekretara u Sektoru za nadzor u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

13:00 – 13:50
  • Inspekcijski nadzor poverenika i kontrolne liste

 

–         Nenad Cvjetićanin, Osnivač i partner u advokatskoj kancelariji Cvjetićanin & Partners

13:50 – 14:00 Pauza
14:00  – 15:00 Panel diskusija – odgovori na pitanja i nedoumice

 

Učesnici: Zlatko Petrović, Milica Basta, Dragan Milić i Nenad Cvjetićanin

15:00 – 15:10 Zatvaranje konferencije

Kao učesnik konferencije možete među prvima rezervisati novu kontrolnu mapu „Priprema poslodavaca za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene konferencije!

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi.

U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od sedam dana,  do dana početka seminara, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene seminara, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet dana do početka seminara, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje seminara i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
    Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:      Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018