Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

NOVE NADLEŽNOSTI REPUBLIČKE AGENCIJE ZA MIRNO REŠAVANJE SPOROVA:

Skupština Srbije je usvojila Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju sporova!

Skupština Srbije je u petak 29.06.2018. usvojila Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju sporova!

Kako biste se na vreme upoznali sa novim odredbama predloga Zakona organizujemo seminar na kojem ćete saznati i očekivane nove nadležnosti Republičke agencije za mirno rešavanje sporova:

 • Pored spora povodom otkaza, mobinga, diskriminacije, isplate ishrane, regresa i jubilarne nagrade, nadležnost je proširena i na otpremninu i sve sporove u vezi primanja zaposlenih, kao i sporove povodom radnog vremena
 • Nadležnost Republičke agencije za mirno rešavanje sporova je proširena na sporove povodom punih plata i zarada
 • U kolektivnim radnim sporovima pored štrajka, sporova povodom zaključivanja i primene koelktivnog i ostvarivanja sindikalnih prava, nadležnost je proširena i na utvrđivanje minimum procesa rada i reprezentativnosti kod poslodavca
 • Produženi su rokovi i uvedena je mogućnost zaključenja sporazuma u individualnim sporovima

 

Seminar Vam omogućava da:

 • Rešite individualni ili kolektivni radni spor i okončate štrajk u besplatnom, brzom i kvalitetnom postupku pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova
 • Upoznate procedure vansudskog i internog rešavanja (posredovanje, mirenje, arbitraža)
 • Izbegnete duge i skupe sudske sporove, bilo prevencijom tužbi ili povlačenjem već podnete tužbe
 • Pravilno primenite set zakona koji predviđa interna i vansudska rešenja
 • Rešite spor povodom zlostavljanja na radu u efikasnom internom postupku, ali se i zaštite od zloupotrebe prava na zaštitu od strane zaposlenih, uz primere iz prakse
 • Osposobite se za vođenje postupka internog posredovanja (na primeru mobinga)
 • Pravilno sprovedete nov dokazni postupak (prebacivanje terete dokazivanja)
 • Upoznate kolege iz struke i steknete Sertifikat koji izdaje kompanija FORUM MEDIA

Od 2005. godine do kraja 2016. godine pokrenuto je 14.192 radna spora, od toga je mirno rešeno 5.118 individualnih radnih sporova i 126 kolektivnih radnih sporova. Izvor: Blic

Teme seminara:

 

 • Postupci i prednosti vansudskog rešavanja: posredovanje, mirenje, arbitraža (zakoni i praksa)
 • Najnovija rešenja kompletnog seta Zakona koji predviđa vansudsko rešavanje:
  • Izmene i dopune Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova
  • Zakon o radu
  • Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
  • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
  • Zakon o zaštiti uzbunjivača
  • Zakon o zabrani diskriminacije
  • Zakon o zaštiti poslovne tajne
  • Zakon o posredovanju u rešavanju sporova
 • Interni postupak rešavanja radnog spora (posredovanje na primeru mobinga)
 • Kako sprovesti disciplinski postupak bez rizika od naknadnih tužbi (procedure i prateća akta)
 • Zloupotreba prava na zaštitu u praksi – prepoznavanje, procesuiranje, sankcionisanje u disciplinskom postupku
 • Prebacivanje tereta dokazivanja na tuženoga u praksi
 • Pitanja i odgovori iz prakse

Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu priručnika „Izmene i dopune Zakona o radu“!
Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

88 Rooms Hotel

Takovska 49, Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene.
Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018