Radni odnosi i HR menadžment

Intenzivna obuka

Veštine komunikacije u biznisu

29,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Interaktivni online program obuke za razvoj i unapređenje

Posebno pripremljeno za šefove HR sektora, šefove kadrovske službe, šefove pravne službe, šefove službe za upravljanje ljudskim resursima, zaposlene u kadrovskim službama, pravnim službama, sektoru za razvoj i edukaciju zaposlenih, pravnike, direktore malih i srednjih kompanija, menadžere sektora kao

i sve zainteresovane za razvoj i unapređenje veština komunikacije u biznisu

Uspeh u biznisu se meri i uspešnom komunikacijom i sposobnošću upravljanja ljudima. Menadžeri žele da poboljšaju produktivnost i efikasnost osoblja; zaposleni žele friendly radnu atmosferu, fer-play svojih saradnika, ali i dobar odnos sa šefom; prodavci, bilo da nude proizvode ili usluge, žele da dopru do svojih korisnika i da ih dugoročno zadrže.. svi biznis akteri bi voleli da komunikacija teče glatko, bez zastoja, ukrštanja, tenzija i konflikata.

Da li je to moguće i kako?

Kako se ponašate prema drugima? Važno je da znate ko ste Vi, ko je ispred Vas i da prilagodite komunikacioni tok!

Svako ko vodi radnu organizaciju i radi sa ljudima mora da ima razvijene socijalne veštine da bi taj posao bio uspešno odrađen, jer menadžment podrazumeva upravljanje poslovnim procesima uz pomoć ljudi.

Usavršite komunikacione strategije na programu intenzivne online obuke koji se sastoji od:

2 ONLINE RADIONICE

28.05.2021: OSNOVE ASERTIVNE KOMUNIKACIJE U POSLOVNOM OKRUŽENJU

31.05.2021: TIPOVI LIČNOSTI U POSLOVNOM OKRUŽENJU

Specijalni bonus za polaznike:

2 INDIVIDUALNA TESTIRANJA: Test nivoa asertivnosti i test tipova ličnosti sa preporukama za dalji razvoj

1 ŠTAMPANI MATERIJAL: Kontrolna mapa Veštine komunikacije u biznisu  2 praktične vežbe hipnoterapijske seanse za asertivnost i za samopoštovanje

Sertifikat nemačke kompanije FORUM MEDIA Specijalista za veštine komunikacije

Zašto biste došli na program:

 • Zato što je neophodno da kao zaposleni u organizaciji razvijate meta-sposobnosti koje su moderator svih naših urođenih kapaciteta – one nisu genetski ograničene i uspešno se uče tokom čitavog života
 • Zato što se socijalna veština i veština komunikacije u biznisu uče – visok IQ, akademsko obrazovanje, dobro poznavanje struke su odlični u biznisu, ali nisu garant da ste socijalno vešti na poslu
 • Zato što birate da budete uspešni na poslu uz uspešnu komunikaciju i razvijene meta sposobnosti

 

OBUKA JE NAMENJENA:

Šefovima HR sektora, šefovima kadrovske službe, šefovima pravne službe, šefovima službe za upravljanje ljudskim resursima, zaposlenima u kadrovskim službama, pravnim službama, sektoru za razvoj i edukaciju zaposlenih, pravnicima, direktorima malih i srednjih kompanija, menadžerima sektora i svima zainteresovanim za unapređenje i razvoj veština komunikacije u biznisu.

Program intenzivne online obuke u 5 modula:

1. MODUL: TEST ASERTIVNOSTI U POSLOVNOM OKRUŽENJU   28.05.2021. od 09:00 do 10:00h

Testiranje se odnosi na analizu stepena asertivnosti sa preporukom za dalji razvoj. Individualna analiza rezultata nivoa asertivnosti podrazumeva testiranje i individualno tumačenje učesnika o prednostima, nedostacima i preporukama za promenu i razvoj. Za testiranje predavač koristi standardizovan upitnik Van Džoinsa i In Stjuarta, transakcionih analitičara i autora ove tipologije ličnosti. Test dobijate u elektronskom obliku na imejl adresu, i nakon ispunjavanja šaljete na istu imejl adresu pre početka obuke.

2. MODUL: ONLINE RADIONICA – OSNOVE ASERTIVNE KOMUNIKACIJE   28.05.2021. od 10:00 do 14:00h

Socijalne veštine:  Emocionalna i socijalna inteligencija – Kako da upravljate svojim emocijama na poslu?

Stilovi komunikacije: Agresivni, pasivni, pasivno agresivni, asertivni – Uloge sprečavaju asertivnost – Kako da postanete asertivni na poslu?

Veštine kritikovanja: Principi kritikovanja u radnom okruženju – Tehnike kritikovanja na poslu – Kako primiti kritiku

Pohvaljivanje: Kako iskazati pohvalu i kako primiti pohvalu u radnom okruženju

Manipulacija: Tehnike odbrane od manipulacije – Kako reći NE!

Individualno testiranja asertivnosti sa preporukama za dalji razvoj

Iskustvena hipnoterapijska seansa za asertivnost

3. MODUL: KONTROLNA MAPA- Veštine komunikacije u biznisu

Stilovi komunikacije u radnom okruženju: Agresivna komunikacija, pasivna komunikacija, pasivno-agresivna komunikacija, asertivna komunikacija. Kako da postanete asertivni, sklapanje dogovora sa zaposlenima i neverbalna komunikacija

Upravljanje emocijama: Emocionalna i socijalna inteligencija, razumevanje svojih emocija, razumevanje tuđih emocija, uspostavljanje saradnje, tehnike kontrole emocija, samomotivacija, samoodgovornost

Veštine kritikovanja, Upravljanje konfliktima; kakve vrste konflikta postoje, kako razrešiti konflikt u poslovnom okruženju, kako ulaziti u konstruktivne konflikte

4. MODUL: TEST TIPOVA LIČNOSTI 31.05.2021. od 09:00 do 10:00h

Testiranje se odnosi na analizu tipa ličnosti učesnika sa preporukom za dalji razvoj. Individualna analiza rezultata adaptacije ličnosti podrazumeva testiranje i individualno tumačenje svakog učesnika o prednostima, nedostacima i preporukama za promenu i razvoj. Za testiranje predavač koristi standardizovan upitnik Van Džoinsa i In Stjuarta, transakcionih analitičara i autora ove tipologije ličnosti. Test dobijate u elektronskom obliku na imejl adresu, i nakon ispunjavanja šaljete na istu imejl adresu pre početka obuke.

5. MODUL: ONLINE RADIONICA – TIPOVI LIČNOSTI  U POSLOVNOM OKRUŽENJU  28.05.2021. od 10:00 do 14:00h

Šest tipova ličnosti u poslovnom okruženju

 • Očekivano ponašanje i preporučena komunikacija u poslovnom okruženju
 • Prepoznavanje na osnovu neverbalne komunikacije u poslovnom okruženju
 • Tipovi kupaca
 • Kako motivisati zaposlene za rad u poslovnom okruženju

 

Individualno testiranje tipova ličnosti sa preporukama za dalji razvoj

Iskustvena hipnoterapijska seansa za samopoštovanje

 NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Program je koncipiran tako da na online radionicama dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja i odgovore.
 • Obuka će biti održana u vidu dve interaktivne online radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 4 sati (10:00 – 14:00). Sa svake radionice dobijate materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
 • Pre radionica proći ćete testiranja koja se odnose na analizu stepena asertivnosti i test tipova ličnosti, sa preporukoma za dalji razvoj zajedno sa individualnim tumačenjem učesnika o prednostima, nedostacima i preporukama za promenu i razvoj.Za testiranje predavač koristi standardizovan upitnik Van Džoinsa i In Stjuarta, transakcionih analitičara i autora ove tipologije ličnosti. Za kraj svake radionice predviđene su hiponoterapijske seanse za asertivnost i za samopoštovanje.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i kontrolnu mapu Veštine komunikacije u biznisu.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i smernice za razvoj, kao i tumačenja dva individualna testiranja i dve hipnoterapijske seanse: za asertivnost i za samopoštovanje.
 • Nakon uspešno završene obuke dobijate sertifikat Specijalista za veštine komunikacije u bizinisu na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Kotizacija uključuje učešće u dve online radionice,materijal sa radionica i kontrolnu mapu Veštine komunikacije u biznisu.

Broj mesta za učestvovanje u programu je ograničen kako bi se obezbedio najviši stepen interaktivnosti i praktičnog pristupa.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana početka online programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 15 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018