Radni odnosi i HR menadžment

Intenzivna obuka

Veštine antistres menadžmenta u biznisu

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 25.01, 26.01. i 27.01.2022.
Mesto održavanja: Hotel Crni vrh, Divčibare
Predavač:
Količina:

VEŠTINE ANTISTRES MENADŽMENTA U POSLU

+ iskustvena radionica Psiho Gym”

 

Kao direktor, rukovodilac, menadžer, pravnik, ekonomista, postupate odgovorno kako prema svom poslodavcu, tako i prema zaposlenima kojima rukovodite. Na iznenadan, neprijatan uticaj, nevolju ili situaciju na poslu Vaš organizam ne mora uvek da reaguje loše.  Ni svaki stres nije nužno disfunkcionalan, postoji i produktivan stres u poslu koji povećava produktivnost rada. Prepoznajte razlike i naučite da upravljate stresom u svom poslovnom okruženju, jer imamo dobru vest:

 

VEŠTINE UPRAVLJANJA STRESOM SE UČE!

 

Cilj obuke je razvijanje veština upravljanja stresom. Na obuci ćete naučiti kako da prevaziđete mentalni zamor i umesto problema ugledate izazove. Znanja o prevenciji stresa su neophodna u svakom poslu, jer posledice stresa mogu biti opasne kako za zdravlje i funkcioinalnost pojedinca tako i za njegovu produktivnost na poslu!

 

Smanjite stres i mentalni zamor i zadržite dobru atmosferu na poslu. Primenite tehnike kontrole stresa koje su brojna istraživanja proverila i prikazala kao veoma uspešne.

1. RADIONICA: MENADŽERSKI SINDROM

 • Šta je menadžerski sindrom? Predstavlja skup sindroma koji su karakteristični za ljude na rukovodećim pozicijama, a podrazumevaju psihofizičku preopterećenost koja vodi do burnout sindroma i bolesti. Svi simptomi predstavljaju alarm koji ukazuje da nešto treba promeniti…
 • Produktivna i toksična zabrinutost na poslu – Stres ako je produktivan može da bude i pozitivan i da doprinese većoj efikasnosti ali može da bude i toksičan i da  blokira dalji rad
 • Glavni uzroci stresa na poslu – realne problemske situacije koje mogu da budu rešive ili nerešive (poremećeni međuljudski odnosi, opterećenost obimom, rokovima i ciljevima posla, usklađivanje privatnog i poslovnog života)
 • Promene uslova rada i poslovanja, neadakvatna radna atmosfera, kao i individualne reakcija na stres mogu u velikoj meri da doprinesu povećanom toksičnom stresu
 • Kako da prepoznate i kako da rešavate stresne sitacije na poslu (kako realno sagledati problemsku situaciju i proceniti da li je rešiva ili nerešiva)
2. RADIONICA: STRATEGIJE ZA KONTROLU STRESA NA POSLU
 • Strategije za kontrolu stresa na poslu – uvek je bolje baviti se prevencijom nego lečenjem. Zato je ulaganje u prevenciju zapravo najvažnije ulaganje u poslu naučite neke od preventivnih metoda
 • Tehnike kontrole emocija na poslu i kako je nesmetano praktikovati (razvoj značaja emocionalne intelegencije u poslu)
 • Tehnike socijalnih veština – emocionala i socijalna inteligencija su veoma važan faktor rezilijentnosti (otpornosti) na stres i zato je važno da se ona uči
 • Strategije kontrole stresa u radnom okruženju (preventivne metode kojima će da napravne poslovnu atmosferu da ne bi došlo do burnout sindroma)
 • Sveobuhvatan pristup oporavka – Kada se problem već desi, rukovodioci i zaposleni ispoljavaju burnout sindrome i produktivnost posla počne da pada, važno je da znate kao napraviti strategiju oporavka
3. ISKUSTVENA RADIONICA – PSIHOGIMNASTIKA (PSIHO-GYM)           
 • Specijalne vežbe koje omogućavaju podizanje energetskog tonusa celog organizma, povratak volje, elana i sigurnosti.
 • Svi učesnici obuke pored prezentacija dobijaju i audio hipnoterapijsku seansu za opuštanje i audio vežbu progresivne relaksacije: skup vežbi disanja, specijalne muzike, tehnike koncentracije, vizualizacije, relaksacije i meditacije
 • Nakon vežbi opuštanja primenjuje se meditacija i art terapija
4. STUDIJSKI MATERIJAL – VEŠTINE KOMUNIKACIJE U BIZNISU
 1. Stilovi komunikacije u radnom okruženju: Agresivna komunikacija, pasivna komunikacija, pasivno-agresivna komunikacija, asertivna komunikacija. Kako da postanete asertivni, sklapanje dogovora sa zaposlenima i neverbalna komunikacija
 2. Upravljanje emocijama: Emocionalna i socijalna inteligencija, razumevanje svojih emocija, razumevanje tuđih emocija, uspostavljanje saradnje, tehnike kontrole emocija, samomotivacija, samoodgovornost
 3. Veštine kritikovanja, Upravljanje konfliktima; kakve vrste konflikta postoje, kako razrešiti konflikt u poslovnom okruženju, kako ulaziti u konstruktivne konflikte

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018