Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Uvođenje sistema bonusa i drugih beneficija

7,800.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:
Uvođenje sistema plata, bonusa i beneficija

Plata uključuje osnovnu zaradu i zakonske naknade i beneficije, ali „kompenzacioni paket“ može da uključi i dodatne benefite. Poslodavci koji žele da su konkurentni na tržištu rada unapređuju svoju praksu i uvode bonusne šeme i beneficije koje će najefektnije motivisati zaposlene. Na našem seminaru se upoznajte sa različitim politikama plata, bonusa i beneficija, zakonskim okvirima kojima se poslodavci moraju prilagoditi u planiranju beneficija – radi zakonskih poreskih obaveza i naučite kako da se na osnovu svojih potreba opredelite za adekvatan sistem bonusa i beneficija:

 • PORESKI ASPEKTI KOMPENZACIJA I BENEFICIJA: Zarada; Zarada za učinak; Standardni i nestandardni dodaci na zaradu; Finansijske i nematerijalne naknade i bonusi
 • KREIRANJE SISTEMA KOMPENZACIJA: Analiza posla; Definisanje hijerarhije poslova; Platni razredi
 • BONUSI: Bonusni sporazum / politika bonusa; Definisanje parametra ze merenje ostvarenja ciljeva; Primeri matrica za određivanje bonusa: Bonus za učinak (zarada + učinak), Nagradni bonus za ostvarenje ciljeva, Bonus zasnovan na uspehu kompanije / tima i individualnog učinka; Bonus za uspešne preporuke kandidata / regrutacije; Specijalni projekti, bonusi i provizije; Drugi posebni bonusi
 • BENEFICIJE: Standardne beneficije (zakonski obavezne ili opcione): Naknada za topli obrok, Naknada za prevoz, Regres za godišnji odmor, Jubilarne nagrade, Pokloni deci za novu godinu i slično, Broj dana plaćenog odsustva; Beneficije kojima poslodavac stiče konkurentnu prednost: Osiguranje (privatno zdravstveno, penziono, životno), Sistematski pregledi, Wellnes i rekreativni programi, timska druženja, Politika dodele opreme za rad (mobilni telefon, računar, dodeljeni automobil, parking kartica i dr.), Fleksibilni oblici rada kao vrsta beneficije, dodatni plaćeni dani, Obdanište za decu i druge inicijative za podršku zaposlenima, Podrška i sponzorstva dalje edukacije i usavršavanja zaposlenih; Paketi beneficija uobičajeni za strance (stan, škola / vrtić, avio karte, časovi jezika i dr.)
 • KREIRANJE PONUDE I KORPE BENEFICIJA: Vrednovanje materijalnih i nematerijalnih beneficija; Izbor beneficija u skladu sa dodeljenim poenima

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Informacije o različitim modelima plata, bonusa i beneficija
 • Smernice kako da izaberete odgovarajući model plate, bonusa i beneficija
 • Direktnu interaktivnost sa predavačem i odgovore na Vaša pitanja

Teme seminara

 • Poreski aspekti kompenzacija i beneficija
 • Kreiranje sistema kompenzacija
 • Bonusi
 • Beneficije
 • Kreiranje ponude i korpe beneficija

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od rednovne cene seminara!

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 10% za nabavku „Zbirke Excel obrazaca za HR – upravljanje ljudskim resursima”.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posleovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava.

Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018