Radni odnosi i HR menadžment

Priručnik

Upozorenja i prestanak radnog odnosa

16,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Količina:

Prilikom otkazivanja ugovora o radu, morate striktno poštovati zakon, jer Vas greške u postupku otkaza brzo dovode pred sud kao poslodavca – a sudska praksa pokazuje da će zaposleni sigurno uspeti u većini sporova. Takođe, kao poslodavac, prilikom pojedinih vrsta prestanka radnog odnosa, dužni ste da dokažete materijalnu opravdanost otkaza i  pritom budete veoma pažljivi kada dajete otkaz.

Zakonski usklađeni akti u okviru kompanije presudni su za efikasno poslovanje bilo koje organizacije.

Praktična uputstva, kratka stručna objašnjenja i konkretni primeri će Vam sigurno pomoći da nešto ne previdite. U saradnji sa vrhunskim stručnjakom iz oblasti radnopravnih odnosa – iskusnim advokatom za Vas smo pripremili praktičnu podršku.

Pomoću priručnika sa portalom ćete:
 • Pravilno i brzo sprovoditi postupak otkazivanja ugovora o radu – pomoću pojašnjenja zakonskih zahteva i opisa postupaka koji su Vam uvek pri ruci
 • Unapred pripremiti neophodne činjenice i argumentaciju za prestanak radnog odnosa  – jednostavno koristite uzorak sa portala i preporučeni dokument
 • Sprovesti sve postupke u skladu sa zakonom – jednostavna, stručna i pregledna uputstva vode Vas na šta je potrebno da obratite pažnju i koje greške ne smete kao poslodavac da priuštite

 

KRATAK PREGLED SADRŽAJA:

Prestanak radnog odnosa u praksi

 • Otkaz od strane poslodavca u praksi
 • Otkaz od strane zaposlenog u praksi
 • Protek vremena
 • Sporazumni prestanak radnog odnosa
 • Prestanak radnog odnosa po sili zakona
 • Drugi slučajevi prestanka radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu

 

Otkaz od strane poslodavca i disciplinske mere u praksi

 • Razlozi za otkaz – zakonska rešenja i najbolja praksa
 • Nedostatak potrebnih znanja i iskustva i neostvarivanje rezultata rada
 • Nevraćanje na rad kod poslodavca u skladu sa Zakonom o radu
 • Zaposleni pravnosnažno osuđen za krivično delo na radu ili u vezi sa radom
 • Povreda radne obaveze i nepoštovanje radne discipline
 • Tehnološki višak zaposlenih
 • Odbijanje zaključenja aneksa ugovora o radu

 

Postupak otkaza ugovora o radu i obaveze poslodavca

 • Postupak otkaza ugovora o radu
 • Obaveze poslodavca u slučaju otkaza ugovora o radu
 • Otkaz tokom probnog rada
 • Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu
 • Pravne posledice nezakonitog otkaza

 

Disciplinske mere u praksi

 • Vrste disciplinskih mera
 • Normiranje disciplinskih mera
 • Postupak izricanja disciplinskih mera

 

KRATAK PREGLED SADRŽAJA PORTALA:

 • Zakon o radu i zakonska regulativa
 • Upozorenje pred otkaz ugovora o radu
 • Obaveštenje zaposlenom u vezi sa nedostacima u radu
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog nedostatka potrebnih znanja i iskustva i neostvarivanja rezultata rada
 • Rešenje o prestanku ugovora o radu na određeno vreme
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu tokom probnog rada
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu usled viška zaposlenih
 • Program rešavanja viška zaposlenih
 • Rešenje o izricanju disciplinske mere
 • Obaveštenje o zaključenju aneksa ugovora o radu
 • Primeri za nedostatak potrebnih znanja i iskustava i neostvarivanja rezultata rada
 • Primeri za nevraćanje na rad kod poslodavca
 • Primeri kada je zaposleni pravnosnažno osuđen za krivično delo na radu ili u vezi sa radom
 • Primer za otkaz usled viška zaposlenih
 • Primer za odbijanje zaključenja aneksa ugovora o radu
 • Ček lista obaveza poslodavca u slučaju otkaza ugovora o radu

 

Napomena: Sve dokumente možete prilagoditi svojim potrebama, sačuvati i štampati.

Posebne pogodnosti izdanja:

 • Dostupnost priručnika i portala 24 časa svakog dana u nedelji
 • Pristup priručniku gde god se nalazili sa Vašeg desktop ili laptop računara ili pametnog telefona
 • Brzo i jednostavno pronađite sve neophodne informacije pomoću praktične pretrage
 • Mogućnost većeg broja korisnika iz iste firme

Priručnikom sa portalom (programski paket za operativni sistemWINDOWS). Kupovinom priručnika naručujete tromesečna ažuriranja koja obezbeđuju visok nivo informisanosti za sve zakonske i druge sadržinske promene, čija će cena zavisiti od obima dobijenog materijala. Ukoliko, iz bilo kojih razloga, ne budete želeli ažuriranje možete ga otkazati u bilo kom trenutku pisanim putem ili nam vratiti dobijeno ažuriranje u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. Po prijemu Vašeg pisanog zahteva, obrisaćemo Vas sa liste primalaca ažuriranih proizvoda. U slučaju otkazivanja ažuriranog izdanja priučnika, izdavač ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja ili njegovu usklađenost sa zakonskim ili drugim propisima. Podaci koje ste naveli u porudžbenici mogu se upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima i ni u kakvom slučaju neće biti prosleđeni niti deljeni sa trećim licima. Vaše podatke po Vašem zahtevu možemo promeniti ili izbrisati.

 

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018