Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Tehnološki višak – obaveze poslodavaca i prava zaposlenih

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:
Koje su obaveze poslodavaca, a koja prava zaposlenih
u slučaju da poslodavac pokrene sprovođenje postupka viška zaposlenih?

 

Zbog brojnih nerešenih pitanja poslodavaca u vezi sa sprovođenjem postupka viška zaposlenih, organizujemo interaktivni online seminar uživo sa predavačem – advokatom, na kome ćete rešiti sledeće nedoumice:

Postupak rešavanja viška zaposlenih kroz zakon i sudsku praksu

 • Utvrđivanje obaveze donošenja programa rešavanja viška zaposlenih od strane poslodavca
 • Razlika u postupku rešavanja viška zaposlenih u zavisnosti od obaveze poslodavca da donese program rešavanja viška zaposlenih
 • Obavezni akti kod rešavanja viška zaposlenih
 • Izmena pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
 • Sadržina programa rešavanja viška zaposlenih
 • Primena mera za zapošljavanje
 • Određivanje i primena kriterijuma za utvrđivanje viška zaposlenih
 • Uticaj mišljenja sindikata i republičke organizacije nadležne za zapošljavanje na predlog programa
 • Trenutak isplate otpremnine zaposlenima koji su proglašeni viškom
 • Sadržina rešenja o otkazu po osnovu viška zaposlenih
 • Postupak dostavljanja rešenja o otkazu i postupanje poslodavca u slučaju odbijanja zaposlenog da primi rešenje o otkazu
 • Zabrana zapošljavanja novih zaposlenih

 

Sudska zaštita zaposlenih u slučaju prestanka radnog odnosa

 • Teret dokazivanja prilikom prestanka radnog odnosa zaposlenog
 • Ocena zakonitosti odluke poslodavca o proglašavanju „tehnološkog viška“ zaposlenog
 • Zloupotreba prava poslodavca u postupku davanja otkaza ugovora o radu zbog „tehnološkog viška”
 • Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa

Online seminar možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće. Svaki polaznik online seminara dobija link za pristup sa koga se automatski pokreće prozor za praćenje online seminara, bez ikakve instalacije novih aplikacija na Vaš uređaj.

Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online seminara.

TEME ONLINE SEMINARA:

Postupak rešavanja viška zaposlenih kroz zakon i sudsku praksu

 • Utvrđivanje obaveze donošenja programa rešavanja viška zaposlenih od strane poslodavca
 • Razlika u postupku rešavanja viška zaposlenih u zavisnosti od obaveze poslodavca da donese program rešavanja viška zaposlenih
 • Obavezni akti kod rešavanja viška zaposlenih
 • Izmena pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
 • Sadržina programa rešavanja viška zaposlenih
 • Primena mera za zapošljavanje
 • Određivanje i primena kriterijuma za utvrđivanje viška zaposlenih
 • Uticaj mišljenja sindikata i republičke organizacije nadležne za zapošljavanje na predlog programa
 • Trenutak isplate otpremnine zaposlenima koji su proglašeni viškom
 • Sadržina rešenja o otkazu po osnovu viška zaposlenih
 • Postupak dostavljanja rešenja o otkazu i postupanje poslodavca u slučaju odbijanja zaposlenog da primi rešenje o otkazu
 • Zabrana zapošljavanja novih zaposlenih

 

Sudska zaštita zaposlenih u slučaju prestanka radnog odnosa

 • Teret dokazivanja prilikom prestanka radnog odnosa zaposlenog
 • Ocena zakonitosti odluke poslodavca o proglašavanju „tehnološkog viška“ zaposlenog
 • Zloupotreba prava poslodavca u postupku davanja otkaza ugovora o radu zbog „tehnološkog viška”
 • Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa priručnikom: 29.120,00 RSD + PDV (20% popusta na priručnik „Izmene  i dopune ZOR-a”)

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da ih zameni kolega, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018